• Mans Profils
lv

NAMU PĀRZINIS/-E.

NAMU PĀRZINIS/-E.

Ventspils nekustamie īpašumi

41203001885

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” ir lielākais nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzņēmums Ventspils pilsētā.

NAMU PĀRZINIS/-E

Konkursa beigu datums: 12-07-2021

1275 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Galvenie pienākumi:

 • dzÄ«vojamo māju, nedzÄ«vojamo ēku un tām piesaistÄ«to zemes gabalu apsaimniekoÅ¡anas procesa organizēšana un kontrole
 • dzÄ«vojamo māju un nedzÄ«vojamo ēku vizuālā apsekoÅ¡ana, apkopju un remontdarbu plānoÅ¡ana, remontdarbu izpildes gaitas pārraudzÄ«ba
 • Ä«res dzÄ«vokļu apsekoÅ¡ana, lÄ«gumu nosacÄ«jumu izpildes kontrole attiecÄ«bā uz dzÄ«vokļu uzturēšanu
 • komunikācija ar klientiem – iedzÄ«votājiem un nomniekiem
 • sadarbÄ«ba ar remontu un apkalpoÅ¡anas darbu izpildÄ«tājiem, paÅ¡valdÄ«bas un valsts institÅ«cijām
 • māju lietu veÅ¡ana un aktualizēšana

Prasības:

 • izglÄ«tÄ«ba nekustamā Ä«paÅ¡uma pārvaldÄ«Å¡anas jomā, vadÄ«bzinÄ«bās vai bÅ«vniecÄ«bas jomā (vai pēdējo kursu students)
 • pieredze nekustamo Ä«paÅ¡umu pārvaldÄ«Å¡anā, apsaimniekoÅ¡anā vai bÅ«vniecÄ«bā tiks uzskatÄ«ta par priekÅ¡rocÄ«bu
 • pieredze darbā ar klientiem
 • problēmu un konfliktu risināšanas prasmes
 • prasme organizēt darbu efektÄ«vi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā
 • iemaņas darbā ar datoru pieredzējuÅ¡a lietotāja lÄ«menÄ«, t.sk. MS Office
 • teicamas latvieÅ¡u valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas
 • B kategorijas autovadÄ«tāja apliecÄ«ba

Piedāvājam:

 • darbu uz noteiktu laiku
 • stabilu atalgojumu lÄ«dz 1275 EUR mēnesÄ«
 • sociālās garantijas un veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu
 • interesantu, dinamisku un atbildÄ«gu darbu profesionālā kolektÄ«vā
 • individuālās izaugsmes, attÄ«stÄ«bas un apmācÄ«bu iespējas

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 2021.gada 12.jūlijam lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Namu pārzinis/-e” uz: vni@ventspils.lv. vai iesniegt personīgi Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2.stāvā Užavas ielā 8, Ventspilī.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni 63622336.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informējam:

pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
personas datu apstrādes pārzinis ir Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, reģ. nr. 41203001885, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622336, e-pasta adrese: vni@ventspils.lv.

Sludinājums pievienots: 28/06/2021

Atbalsts

  Reģistrēties