• Mans Profils
lv

NAMU PĀRZINIS/-E.

NAMU PĀRZINIS/-E.

Ventspils nekustamie īpašumi

41203001885

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” ir lielākais nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzņēmums Ventspils pilsētā.

NAMU PĀRZINIS/-E

Konkursa beigu datums: 18-01-2021

1220 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Prasības:
 • augstākā izglÄ«tÄ«ba nekustamā Ä«paÅ¡uma pārvaldÄ«Å¡anas jomā, vadÄ«bzinÄ«bās vai bÅ«vniecÄ«bas jomā
 • pieredze nekustamo Ä«paÅ¡umu pārvaldÄ«Å¡anā, apsaimniekoÅ¡anā vai bÅ«vniecÄ«bā tiks uzskatÄ«ta par priekÅ¡rocÄ«bu
 • pieredze darbā ar klientiem
 • problēmu un konfliktu risināšanas prasmes
 • prasme organizēt darbu efektÄ«vi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā
 • iemaņas darbā ar datoru pieredzējuÅ¡a lietotāja lÄ«menÄ«, t.sk. MS Office
 • teicamas latvieÅ¡u valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas
 • B kategorijas autovadÄ«tāja apliecÄ«ba
 

Darba pienākumi:
 • dzÄ«vojamo māju, nedzÄ«vojamo ēku un tām piesaistÄ«to zemes gabalu apsaimniekoÅ¡anas procesa organizēšana un kontrole
 • dzÄ«vojamo māju un nedzÄ«vojamo ēku vizuālā apsekoÅ¡ana, apkopju un remontdarbu plānoÅ¡ana, remontdarbu izpildes gaitas pārraudzÄ«ba
 • Ä«res dzÄ«vokļu apsekoÅ¡ana, lÄ«gumu nosacÄ«jumu izpildes kontrole attiecÄ«bā uz dzÄ«vokļu uzturēšanu
 • komunikācija ar klientiem – iedzÄ«votājiem un nomniekiem
 • sadarbÄ«ba ar remontu un apkalpoÅ¡anas darbu izpildÄ«tājiem, paÅ¡valdÄ«bas un valsts institÅ«cijām
 • māju lietu veÅ¡ana un aktualizēšana

Piedāvājam:
 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • atalgojumu lÄ«dz 1220 EUR mēnesÄ«
 • sociālās garantijas un veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu
 • interesantu, dinamisku un atbildÄ«gu darbu profesionālā kolektÄ«vā
 • individuālās izaugsmes, attÄ«stÄ«bas un apmācÄ«bu iespējas
 
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: vni@ventspils.lv  ar norādi AMATA VAKANCEI “Namu pārzinis/-e”  vai arī iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2. stāvā, Užavas ielā 8.
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 18. janvārim
 
Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.
 
Uzziņas pa tālruni 63622336
 
Sludinājums pievienots: 05/01/2021

Atbalsts

  Reģistrēties