• Mans Profils
lv

PĒTNIECĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS.

PĒTNIECĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

PĒTNIECĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

Konkursa beigu datums: 30-09-2021

No 1917 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” direktora vietnieka amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku):

Galvenie amata pienākumi:

 • zinātniskā institūta finanšu pārvaldība un investīciju piesaistes nodrošināšana;
 • zinātniskā institūta darbības makro un mikro vides analīze un novērtēšana;
 • līdzdalība zinātniskā institūta attīstības virzienu un mērķu noteikšanā;
 • līdzdalība zinātniskā institūta efektīvas darbības plānošanā un prognozēšanā.

Ventspils Augstskola piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darba vidi;
 • izaugsmes iespējas;
 • stabilu darba samaksu;
 • sociālās garantijas.

Papildus prasības:

 • maģistra grāds;
 • priekšrocība pretendentiem ar maģistra grādu vai doktora grādu ekonomikas un uzņēmējdarbības vai tai pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas ekonomikas un uzņēmējdarbības zināšanas;
 • vismaz divu gadu darba pieredze vadošā amatā finanšu vadības vai investīciju piesaistes sfērās;
 • nozīmīga darba pieredze Eiropas Struktūrfondu un citu publisko finanšu instrumentu projektu pieteikumu sagatavošanā, koordinēšanā un/vai īstenošanā;
 • pieteikumu sagatavošanā (sniedzot konsultācijas un atbalstu projektu pieteikumu rakstītājiem, vērtējot projekta piesaistes nozīmīgumu un idejas, u.tml.);
 • darba pieredze projektu pieteikumu sagatavošanā, tās koordinēšanā un/vai īstenošanas vadībā augstākās izglītības iestādēs un/vai zinātniskajās institūcijās tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • teicamas angļu valodas un labas krievu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;
 • padziļinātas zināšanas par politikas plānošanas dokumentu izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 • izpratne par publiskā iepirkuma procesu un normatīvo aktu bāzi, un prasmes to izmantot projektā veikto iepirkumu procedūru īstenošanai;
 • izpratne par grāmatvedības, personālvadības un finanšu vadības pamatprincipiem;
 • pieredzējuša datora lietotāja prasmes (MS Office), kā arī prasmes darbā ar biroja tehniku;
 • teicamas komunikācijas un organizatoriskās prasmes.

Iesniedzamie dokumenti:

Dzīves un darba aprakstu (Curriculum Vitae) un motivācijas vēstuli (ne vairāk kā A4 formāta viena lapaspuse), ietverot redzējumu par Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” pastāvēšanas un attīstības izaicinājumiem finanšu pārvaldības un investīciju piesaistes kontekstā, līdz 2021. gada 30. septembrim ieskaitot iesniegt elektroniski, sūtot uz e - pastu: personals@venta.lv, uzziņas pa tālruni 636 28303.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda plānota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, nepārsniedzot 1917,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, izvērtējot konkrētās personas individuālo kvalifikāciju un prasmes.

Sludinājums pievienots: 20/09/2021

Atbalsts

  Reģistrēties