• Mans Profils
lv

Sabiedrisko attiecību nodaļas mārketinga un sabiedrisko attiecību speciālists/-e.

Sabiedrisko attiecību nodaļas mārketinga un sabiedrisko attiecību speciālists/-e.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

Sabiedrisko attiecību nodaļas mārketinga un sabiedrisko attiecību speciālists/-e

Konkursa beigu datums: 10-07-2023

No 1000 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) izsludina pieteikšanos uz Ventspils Augstskolas Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas mārketinga un sabiedrisko attiecību speciālista /-esamatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku):

Galvenie amata pienākumi:

 • attīstīt Ventspils Augstskolas publisko tēlu, veicināt komunikāciju, sadarbību un atgriezenisko saiti starp augstskolu un mērķauditorijām;
 • administrēt Ventspils Augstskolas mājaslapu un sociālo tīklu kontus;
 • organizēt un koordinēt pasākumus (Izglītības izstādes, Karjeras dienas, Atvērto durvju dienas, izlaidumi u.c.);
 • izstrādāt dažādus satura materiālus (preses relīzes, informācija sociālajiem tīkliem, intervijas u.c.).

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (var būt pēdējā kursa students /-e);
 • pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • angļu valodas prasmes B2/C1 līmenī atbilstoši Eiropas vispārējā svešvalodu līmeņu kompetenču skalai (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office), kā arī prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • prasme lietot digitālos rīkus darba pienākumu veikšanai;
 • izpratne par darbu ar masu informācijas līdzekļiem preses relīžu sagatavošanu, intervijām, mediju publikācijām u.c. komunikācijas materiāliem;
 • izpratne par tīmekļvietņu un sociālo tīklu vietņu satura administrēšanu.

Ventspils Augstskola piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darba vidi;
 • izaugsmes iespējas;
 • stabilu darba samaksu;
 • sociālās garantijas.

Lūdzam līdz 2023. gada 10. jūlijam ieskaitot elektroniski, sūtot uz e-pastu: personals@venta.lv, iesniegt CV (Curriculum Vitae) un motivācijas vēstuli (ne vairāk kā A4 formāta viena lapaspuse), ietverot aprakstu par Ventspils Augstskolas iespējām mārketinga un sabiedrisko attiecību veidošanā un stiprināšanā.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksa plānota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība”, sākot no 1000,00 EUR normāla darba laika ietvaros, izvērtējot konkrētās personas individuālo kvalifikāciju un prasmes.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, pieejama šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679) 13. pantu, Ventspils Augstskolā informē, ka:

1)kandidāta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;

2)kandidāta personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000362426), kontaktinformācija: Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601.

Uzziņām: tālrunis 636 28303, e-pasts: personals@venta.lv.

Sludinājums pievienots: 03/07/2023

Atbalsts

  Reģistrēties