• Mans Profils
lv

Sabiedrisko attiecību speciālists/-e.

Sabiedrisko attiecību speciālists/-e.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

Sabiedrisko attiecību speciālists/-e

Konkursa beigu datums: 30-05-2021

No 900 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) aicina pieteikties uz Ventspils Augstskolas sabiedrisko attiecību speciālista amatu (darba līgums uz noteiktu laiku):


Amata pienākumu apraksts:

 • plānot, organizēt un attīstīt Ventspils Augstskolas komunikācijas un sabiedrisko attiecību aktivitātes;
 • nodrošināt Ventspils Augstskolas ziņu, informācijas un skaidrojumu izplatīšanu un izskaidrošanu sabiedrībai;
 • sagatavot un rediģēt informāciju publicēšanai Ventspils Augstskolas tīmekļvietnēs un nosūtīšanai medijiem, kā arī koordinēt publicētās informācijas aktualizēšanu;
 • nodrošināt Ventspils Augstskolas komunikāciju sociālajos tīklos;
 • nodrošināt Ventspils Augstskolas mārketinga plāna īstenošanu;
 • organizēt un līdzdarboties studējošo (t.sk. ārvalstu) piesaistes pasākumos (t.sk. darbs ar skolu direktoriem, metodiķiem, metodiskajām
 • apvienībām, karjeras konsultantiem, izglītības pārvaldēm, aģentiem, kuri piesaista ārvalstu studentus u.c.);
 • organizēt un plānot dažādus pasākumus, kas norisinās Ventspils Augstskolā.

Amatam noteiktās individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība). Priekšrocība pretendentiem ar izglītību sabiedrisko attiecību, žurnālistikas, mārketinga jomā vai citās jomās, kas nodrošina amata pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes;
 • darba pieredze sabiedrisko attiecību vai mārketinga jomā (t.sk. drukāto un digitālo reprezentācijas materiālu izveidē un satura veidošanā u.c.);
 • pieredze darbā ar sociālo tīklu platformām un rīkiem, sociālo tīklu satura veidošanā un noformēšanā latviešu valodā un angļu valodā;
 • pieredze interviju, runu, uzrunu un rakstu sagatavošanā;
 • spēja operatīvi novērtēt un analizēt situāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • teicamas angļu valodas prasmes rakstos un mutvārdos;
 • prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office), kā arī prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • iemaņas darbā ar informācijas vizualizēšanas rīkiem (piemēram, Infogram, Canvas u.c.) tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • labas publiskās uzstāšanās prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • spēja noteikt skaidrus īstermiņa un ilgtermiņa darbības mērķus.

Ventspils Augstskola piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darba vidi;
 • godīgumu un savstarpēju atbalstu, lai sasniegtu vislabāko rezultātu;
 • izaugsmes iespējas;
 • stabilu darba samaksu;
 • sociālās garantijas.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda plānota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, orientējoši EUR 900.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas, izvērtējot konkrētās personas individuālo kvalifikāciju un prasmes.

Dzīves un darba aprakstu (Curriculum Vitae) un motivācijas vēstuli (ne vairāk kā A4 formāta viena lapaspuse), līdz 2021. gada 30. maijam ieskaitot sūtīt elektroniski: staff@venta.lv, uzziņas pa tālruni 636 28303.

Sludinājums pievienots: 19/05/2021

Atbalsts

  Reģistrēties