• Mans Profils
lv

SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS/-A Ventspils 2. vidusskolā.

SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS/-A Ventspils 2. vidusskolā.

Ventspils Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS/-A Ventspils 2. vidusskolā

Konkursa beigu datums: 12-06-2023

No 1000 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils 2. vidusskola, (reģ. Nr. 3213900033) izsludina konkursu uz Ventspils 2. vidusskolas (reģ. Nr3213900033, juridiskā adrese Kuldīgas iela 65, Ventspils, LV-3601) saimniecības vadītāja amata vietu (profesiju klasifikatora  kods 5151 03), uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, organizēt, vadīt un nodrošināt kvalitatīvu skolas saimniecisko darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Koordinēt izglītības iestādes saimniecisko darbību un skolas tehniskā personāla darbu: sastādīt darba laika tabeli un atvaļinājuma grafikus, sadalīt darba pienākumus, izstrādāt tehniskā  personāla pienākumus.
 • Plānot un izstrādāt priekšlikumus  izglītības iestādes budžetam, pārraudzīt budžeta izpildi un nepieciešamības gadījumā sniegt priekšlikumus korekcijām.
 • Izstrādāt un kontrolēt elektroenerģijas, siltumapgādes un ūdensapgādes racionālas izmantošanas pasākumus skolā.
 • Izstrādāt un kontrolēt ar fiziskajām un juridiskajām personām noslēgtos telpu nomas  līgumus.
 • Pārraudzīt veikto remontdarbu kvalitāti un savlaicīgu izpildi.
 • Organizēt skolas teritorijas, ēkas, palīgēku, iekārtu, inventāra un pieguļošās teritorijas uzturēšanu atbilstoši  normatīvajos aktos  noteiktajām prasībām.
 • Veikt visa veida materiālo vērtību, kas nodrošina iestādes mācību un saimniecisko darbību, pasūtīšanu, reģistrēšanu, izsniegšanu, norakstīšanu.
 • Piedalīties skolas vadības sēdēs, informatīvajās sanāksmēs un sniegt nepieciešamo informāciju par skolas saimniecisko darbību.

Prasības pretendentiem:

 • Uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt izglītības iestādē.
 • Vismaz  viens gads darba pieredze iestādes saimnieciskās darbības vadīšanā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Zināšanas iestādes saimnieciskās darbības jautājumos.
 • Labas analītiskās spējas, precizitāte, augsta atbildība, prasme plānot savu darbu.
 • Spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā.
 • Spēja strādāt patstāvīgi, pieņemt lēmumus, noteikt prioritātes.
 • Labas komunikācijas prasmes un spēja veidot lietišķu sadarbību ar tehniskajiem darbiniekiem, pedagogiem, citiem speciālistiem, izglītojamiem, viņu vecākiem vai to likumīgajiem pārstāvjiem.
 • Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, biroja tehniku, Excel.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu darbu mūsdienīgā izglītības iestādē.
 • Iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus.
 • Individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas.
 • Veselības apdrošināšanu (pēc  pārbaudes laika).
 • Atlīdzību (1000 EUR bruto mēnešalga) un sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikums;
 • Dzīves un darba apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule;
 • Izglītību un kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas.
 • Citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumentus  līdz 2023. gada 12. jūnijam iesniegt:

 • Nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils 2.vidusskola, Kuldīgas 65,  Ventspils, LV-3601;
 • Iesniedzot personīgi Ventspils  2.vidusskola, Kuldīgas 65, Ventspilī, LV-3601,  darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00
 • Nosūtot uz e-pastu2.vidusskola@ventspils.lv parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas pa tālruni 63622211

Konkursa nolikums publicēts Ventspils Izglītības pārvaldes mājas lapā:  vip.ventspils.lv  sadaļā “Vakances”: https://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/

Sludinājums pievienots: 22/05/2023

Atbalsts

  Reģistrēties