• Mans Profils
lv

SILTUMIEKĀRTU OPERATORS.

SILTUMIEKĀRTU OPERATORS.

Pašvaldības SIA “VENTSPILS SILTUMS”

Pašvaldības SIA “Ventspils Siltums” nodrošina centralizēto siltumapgādi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Uzņēmuma darbība vērsta uz ekonomiski pamatota siltumenerģijas ražošanas procesa nodrošināšanu - siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību.

SILTUMIEKĀRTU OPERATORS

Konkursa beigu datums: 15-06-2024

No 1180 €

alga mēnesī (bruto)

Talsu iela 84, Ventspils

Prasības

Prasības:

 • augstākā vai vidējā profesionālā izglÄ«tÄ«ba;
 • darba pieredze – ne mazāk kā 3 gadi ar siltumenerÄ£ijas ražoÅ¡anu saistÄ«tajā specialitātē, ja nav prasÄ«tās izglÄ«tÄ«bas;
 • zināšanas par katlu mājas iekārtu darbÄ«bas principiem;
 • iemaņas darbā ar datoru pieredzējuÅ¡a lietotāja lÄ«menÄ«;
 • prasmes lasÄ«t tehnoloÄ£iskās shēmas un rasējumus;
 • precizitāte, augsta atbildÄ«bas sajÅ«ta, vēlme mācÄ«ties un apgÅ«t jaunas prasmes;
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoÅ¡i vidējā lÄ«meņa 2. pakāpei ( B2)

Galvenie pienākumi:

 • nodroÅ¡ināt katlu un citu ražoÅ¡anas iekārtu darbÄ«bu atbilstoÅ¡i noteiktajam darba režīmam, parametriem, ekspluatācijas un darba droÅ¡Ä«bas noteikumiem;
 • veikt patstāvÄ«gu kontroli iekārtu darbÄ«bas nodroÅ¡ināšanai, periodiski apsekojot tās, un nepiecieÅ¡amÄ«bas gadÄ«jumā ziņot par atklāto defektu novērÅ¡anu;
 • uzraudzÄ«t katlu mājas tehnoloÄ£iskos procesus, uzturot siltumnesēja temperatÅ«ru maÄ£istrālē saskaņā ar siltumtÄ«klu temperatÅ«ras grafiku;
 • veikt citus darba uzdevumus saskaņā ar ražoÅ¡anas daļas vadÄ«tāja vietnieka norādÄ«jumiem.

 Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku (darbs maiņās);
 • mēneÅ¡a darba samaksu 1180,00 EUR (bruto);
 • sociālās garantijas un veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu;
 • iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • apmācÄ«bu iespējas.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu un sertifikātu kopijas līdz 2024. gada 15. jūnijam lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Siltumiekārtu operators” uz e-pastu: vent.siltums@ventspils.lv vai iesniegt personīgi pašvaldības SIA “Ventspils siltums” birojā 2. stāvā, Talsu ielā 84, Ventspilī.

Novērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām.

Uzziņas pa tālruni 636 02200

Sludinājums pievienots: 30/04/2024
Darbam var pieteikties tikai reģistrēti lietotāji.

Atbalsts

  Reģistrēties