• Mans Profils
lv

SOCIĀLAIS PEDAGOGS.

SOCIĀLAIS PEDAGOGS.

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

SOCIĀLAIS PEDAGOGS

Konkursa beigu datums: 24-03-2022

€

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz vakanto SOCIĀLĀ PEDAGOGA (profesijas kods 2359 01) amatu (pilna slodze, uz noteiktu laiku):

 Prasības pretendentiem:

 • NepiecieÅ¡amā izglÄ«tÄ«ba:
 • augstākā pedagoÄ£iskā izglÄ«tÄ«ba un sociālā pedagoga kvalifikācija vai
 • augstākā izglÄ«tÄ«ba un sociālā darbinieka kvalifikācija, ja studiju programmas ietvaros apgÅ«ta ar pedagoÄ£iju saistÄ«ta studiju programmas daļa vismaz četru kredÄ«tpunktu jeb 160 stundu apjomā;
 • valsts valodas prasme augstākajā lÄ«menÄ« atbilstoÅ¡i Valsts valodas likuma prasÄ«bām;
 • izpratne par skolēnu attÄ«stÄ«bas Ä«patnÄ«bām un saskarsmes psiholoÄ£ijas likumsakarÄ«bām;
 • mācÄ«bu un audzināšanas darba satura pārzināšana;
 • labas komunikācijas prasmes un spēja veidot lietiÅ¡Ä·u sadarbÄ«bu ar pedagogiem, skolēniem, viņu vecākiem un citiem speciālistiem;
 • pieredze darbā ar datoru;
 • prasme strādāt komandā un motivēt skolēnus darbam;
 • precizitāte un augsta atbildÄ«bas sajÅ«ta, prasme patstāvÄ«gi pieņemt lēmumus.

Galvenie pienākumi:

 • Veikt sociālpedagoÄ£isko darbu izglÄ«tÄ«bas iestādē bērnu un jaunieÅ¡u socializācijas jomā, sadarbojoties ar bērnu un jaunieÅ¡u Ä£imenēm un piesaistot citus paÅ¡valdÄ«bā pieejamos resursus;
 • diagnosticēt bērnu un jaunieÅ¡u socializācijas grÅ«tÄ«bas, esoÅ¡o sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtÄ«gu integrēšanos sabiedrÄ«bā un sociālo prasmju apguvē;
 • apkopot datus par bērnu un jaunieÅ¡u socializācijas apstākļiem un riska faktoriem izglÄ«tÄ«bas iestādē un Ä£imenē;
 • plānot un Ä«stenot konkrētas sociālpedagoÄ£iskas darbÄ«bas bērnu un jaunieÅ¡u tiesÄ«bu aizsardzÄ«bas un resocializācijas jomā;
 • sniegt sociālpedagoÄ£iskās konsultācijas bērniem, vecākiem, pedagogiem un citiem speciālistiem, kuru darbs saistÄ«ts ar bērniem un jaunieÅ¡iem. IesaistÄ«ties metodisko materiālu izstrādē, lai sniegtu atbalstu izglÄ«tÄ«bas iestādes pedagogiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzÄ«ves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglÄ«tÄ«bu un kvalifikāciju apliecinoÅ¡u dokumentu kopijas.

Darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Dokumentus līdz 2022.gada 24.martam iesniegt elektroniski: vip@ventspils.lv  vai nosūtīt pa pastu Ventspils Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Sludinājums pievienots: 11/03/2022

Atbalsts

  Reģistrēties