• Mans Profils
lv

SOCIĀLAIS PEDAGOGS Ventspils 6. vidusskolā .

SOCIĀLAIS PEDAGOGS Ventspils 6. vidusskolā .

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

SOCIĀLAIS PEDAGOGS Ventspils 6. vidusskolā 

Konkursa beigu datums: 05-09-2022

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz vakanto SOCIĀLĀ PEDAGOGA (profesijas kods 2359 01) amatu Ventspils 6. vidusskolā (pilna slodze, uz noteiktu laiku):

 Prasības pretendentiem:

 • Nepieciešamā izglītība:
  • augstākā pedagoģiskā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija vai
  • augstākā izglītība un sociālā darbinieka kvalifikācija, ja studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz četru kredītpunktu jeb 160 stundu apjomā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • izpratne par skolēnu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
 • mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana;
 • labas komunikācijas prasmes un spēja veidot lietišķu sadarbību ar pedagogiem, skolēniem, viņu vecākiem un citiem speciālistiem;
 • pieredze darbā ar datoru;
 • prasme strādāt komandā un motivēt skolēnus darbam;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta, prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Galvenie pienākumi:

 • Veikt sociālpedagoģisko darbu izglītības iestādē bērnu un jauniešu socializācijas jomā, sadarbojoties ar bērnu un jauniešu ģimenēm un piesaistot citus pašvaldībā pieejamos resursus;
 • diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē;
 • apkopot datus par bērnu un jauniešu socializācijas apstākļiem un riska faktoriem izglītības iestādē un ģimenē;
 • plānot un īstenot konkrētas sociālpedagoģiskas darbības bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā;
 • sniegt sociālpedagoģiskās konsultācijas bērniem, vecākiem, pedagogiem un citiem speciālistiem, kuru darbs saistīts ar bērniem un jauniešiem. Iesaistīties metodisko materiālu izstrādē, lai sniegtu atbalstu izglītības iestādes pedagogiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Dokumentus līdz 2022.gada 5.septembrim iesniegt elektroniski: vip@ventspils.lv  vai nosūtīt pa pastu Ventspils Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Sludinājums pievienots: 24/08/2022

Atbalsts

  Reģistrēties