• Mans Profils
lv

SOCIĀLAIS PEDAGOGS Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs (0,9 slodze).

SOCIĀLAIS PEDAGOGS Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs (0,9 slodze).

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

SOCIĀLAIS PEDAGOGS Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs (0,9 slodze)

Konkursa beigu datums: 05-09-2022

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz vakanto SOCIĀLĀ PEDAGOGA (profesijas kods 2359 01) amatu pirmsskolas izglītības iestādēs (0,9 slodze):

 Prasības pretendentiem:

 • Nepieciešamā izglītība:
  • augstākā pedagoģiskā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija vai
  • augstākā izglītība un sociālā darbinieka kvalifikācija, ja studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz četru kredītpunktu jeb 160 stundu apjomā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • izpratne par bērnu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
 • mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana;
 • labas komunikācijas prasmes un spēja veidot lietišķu sadarbību ar pedagogiem, bērniem, viņu vecākiem un citiem speciālistiem;
 • pieredze darbā ar datoru;
 • prasme strādāt komandā un motivēt bērnus darbam;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta, prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Galvenie pienākumi:

 • Veikt sociālpedagoģisko darbu izglītības iestādēs bērnu socializācijas jomā, sadarbojoties ar bērnu ģimenēm un piesaistot citus pašvaldībā pieejamos resursus;
 • diagnosticēt bērnu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē;
 • apkopot datus par bērnu socializācijas apstākļiem un riska faktoriem izglītības iestādēs un ģimenēs;
 • plānot un īstenot konkrētas sociālpedagoģiskas darbības bērnu tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā;
 • sniegt sociālpedagoģiskās konsultācijas bērniem, vecākiem, pedagogiem un citiem speciālistiem, kuru darbs saistīts ar bērniem. Iesaistīties metodisko materiālu izstrādē, lai sniegtu atbalstu izglītības iestāžu pedagogiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Dokumentus līdz 2022.gada 5.septembrim iesniegt elektroniski: vip@ventspils.lv  vai nosūtīt pa pastu Ventspils Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Sludinājums pievienots: 24/08/2022

Atbalsts

  Reģistrēties