• Mans Profils
lv

Studiju nodaļas studiju mobilitātes koordinators/-e.

Studiju nodaļas studiju mobilitātes koordinators/-e.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

Studiju nodaļas studiju mobilitātes koordinators/-e

Konkursa beigu datums: 30-06-2024

No 700 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils Augstskolas Studiju nodaļas studiju mobilitātes koordinatora (-es) amatu (darba līgums uz noteiktu laiku – 18 kalendāra mēnešiem).

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt un vadīt studiju mobilitātes programmu (t.sk. Erasmus+) īstenošanu;
 • iniciēt, uzturēt un paplašināt ārvalstu un vietēju starpinstitucionālo sadarbību veidošanu studiju mobilitātes (studējošo un akadēmiskā pedagoģiskā personāla) jautājumos;
 • veicināt drošu, iekļaujošu un psiholoģiski labvēlīgu vidi ārvalstu studējošajiem un viespersonālam izglītības iestādē, tai skaitā, organizējot informatīvus pasākumus un delegāciju uzņemšanu.

Individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • bakalaura grāds (pirmā cikla augstākā izglītība);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un angļu valodas prasmes vismaz B2/ C1 līmenī;
 • pieredze starptautiskās sadarbības vai komunikācijas procesu īstenošanā vai vadīšanā;
 • vēlama pieredze stratēģisko vai starpvalstu mobilitātes projektu vadīšanā;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office);
 • prasme lietot digitālos rīkus darba pienākumu veikšanai;
 • izpratne par Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izglītības nozarē;
 • izpratne par starptautiskās sadarbības projektu organizēšanu un īstenošanu.

Ventspils Augstskola piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darba vidi;
 • izaugsmes iespējas;
 • stabilu darba samaksu;
 • sociālās garantijas.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda plānota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī Ministru kabineta 2022.gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amata apraksta izstrādāšanas kārtība”, izvērtējot konkrētās personas individuālo kvalifikāciju un prasmes.

 

Darba līguma nosacījumi

Termiņš

uz noteiktu laiku

(18 kalendāra mēnešiem)

Nepilns darba laiks

20 darba stundas darba nedēļā

Mēneša darba alga par 20 darba stundām darba nedēļā pirms nodokļu nomaksas

700,00

Darba tiesisko attiecību sākums

Pēc vienošanās

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

 

Dokumenti iesniedzami līdz 2024. gada 30. jūnijam ieskaitot, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi personals@venta.lv vai ierodoties personīgi darba dienās no plkst. 08.30 līdz 17.00 Ventspils Augstskolas Personāla nodaļā, C 202 kabinetā 2. stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Uzziņas pa tālruni 636 28303 vai sazinoties elektroniski ar Ventspils Augstskolas Studiju nodaļas vadītāju Kati Zonberhu, sūtot e – pastu uz kate.zonberga@venta.lv.

 

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola.

Sludinājums pievienots: 11/06/2024
Darbam var pieteikties tikai reģistrēti lietotāji.

Atbalsts

  Reģistrēties