• Mans Profils
lv

Studiju nodaļas vadītājs/(-a) vietnieks(-ce) starptautiskās sadarbības jautājumos.

Studiju nodaļas vadītājs/(-a) vietnieks(-ce) starptautiskās sadarbības jautājumos.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

Studiju nodaļas vadītājs/(-a) vietnieks(-ce) starptautiskās sadarbības jautājumos

Konkursa beigu datums: 17-12-2023

No 1100 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) aicina pieteikties uz Ventspils Augstskolas Studiju nodaļas vadītāja vietnieka (-ces) starptautiskās sadarbības jautājumos amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku):

Galvenie amata pienākumi:

 • sadarboties ar starptautiskiem aģentiem un institūcijām ārvalstu studējošo piesaistē;
 • komunicēt ar potenciāliem un esošiem ārvalstu studējošajiem migrācijas, uzņemšanas un citos, tajā skaitā studiju, jautājumos;
 • veicināt drošu, iekļaujošu un psiholoģiski labvēlīgu vidi ārvalstu studējošajiem izglītības iestādē.

Individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • maģistra grāds (otrā cikla augstākā izglītība);
 • pieredze starptautiskās sadarbības vai komunikācijas procesu īstenošanā vai vadīšanā;
 • vēlama pieredze stratēģisko vai starpvalstu projektu vadīšanā;
 • vēlama pieredze migrācijas jautājumu risināšanā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī;
 • prasme strādāt ar standarta biroja tehniku un ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office);
 • izpratne par Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izglītības nozarē;
 • izpratne par starptautiskās sadarbības projektu organizēšanu un īstenošanu.

Ventspils Augstskola piedāvā:

 • atbildīgu, uz attīstību vērstu, darbu mūsdienīgā izglītības iestādē ar plašām individuālās izaugsmes, apmācību un attīstības iespējām;
 • stabilitāti un darbam nepieciešamos resursus;
 • stabilu darba samaksu;
 • sociālās garantijas;
 • iespēju doties valsts mēroga un starptautiskos komandējumos, gūstot profesionālo un personīgo pieredzi.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda plānota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amata apraksta izstrādāšanas kārtība”, izvērtējot konkrētās personas individuālo kvalifikāciju un prasmes.

Darba līguma nosacījumi

Termiņš

Uz nenoteiktu laiku

Darba laiks

Normāls – 40 darba stundas darba nedēļā

Mēneša darba alga par 40 darba stundām darba nedēļā pirms nodokļu nomaksas

1100,00 EUR

Darba tiesisko attiecību sākums

Pēc vienošanās

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (Curriculum Vitae);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinātas dokumentu kopijas, izņemot gadījumā ja izglītība vai kvalifikācija iegūta Ventspils Augstskolā;
 • ja nepieciešams, saskaņā ar Valsts valodas likumu, valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments.

Dokumenti iesniedzami līdz 2023. gada 17. decembrim ieskaitot, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi personals@venta.lv vai ierodoties personīgi darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 Ventspils Augstskolas Personāla nodaļā, C 202 kabinetā 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Uzziņas pa tālruni 636 28303 vai sazinoties elektroniski ar Ventspils Augstskolas Studiju nodaļas vadītāju Kati Zonbergu, sūtot e – pastu uz studijas@venta.lv.

Sludinājums pievienots: 05/12/2023

Atbalsts

  Reģistrēties