• Mans Profils
lv

Vadītāja vietnieks/-ce izglītības jautājumos.

Vadītāja vietnieks/-ce izglītības jautājumos.

Ventspils Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

Vadītāja vietnieks/-ce izglītības jautājumos

Konkursa beigu datums: 08-03-2024

No 2800 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000052497, juridiskā adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV – 3601) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” vadītāja vietnieka izglītības jautājumos amatu.

Galvenie pienākumi:

Ventspils valstspilsētas izglītības iestāžu darba procesa plānošana, organizēšana, koordinēšana un uzraudzība.

Prasības pretendentiem:

 • uz pretendentu neattiecas Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • Izglītība atbilst vienai no šādām prasībām:
  • augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību) pedagoģijā vai izglītības zinātnēs;
  • augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību) un pedagoģiskā izglītība vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz divu kredītpunktu jeb vismaz 72 stundu apjomā.
 • darba pieredze pedagoģijā, metodiskajā darbā vai izglītības vadībā ne mazāk kā 3 gadi;
 • izpratne par profesionālās darbības metodēm un paņēmieniem, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju;
 • labas saskarsmes un plānošanas prasmes;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus;
 • prasme izstrādāt un noformēt dokumentus atbilstoši noteiktai kārtībai;
 • zināšanas izglītības jomu un finansēšanas jautājumu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • konkurētspējīgu atlīdzību (2800 EUR bruto mēnešalga) un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

 Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums (konkursa nolikuma pielikums Nr.1);
 • motivācijas vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • pretendenta sagatavota koncepcija par Ventspils Izglītības iestāžu attīstību;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo trīs gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem, tai skaitā iepriekšējā darba devēja vai izglītības iestādes dibinātāja rekomendācijas vai ieteikuma vēstules.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 8. martam:

 • nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils Izglītības pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
 • iesniedzot personīgi Ventspils valstspilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00;
 • nosūtot uz Izglītības pārvaldes e-pasta adresi: vip@ventspils.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Konkursa nolikums publicēts Ventspils Izglītības pārvaldes mājas lapā vip.ventspils.lv sadaļā “Vakances”.

Sludinājums pievienots: 12/02/2024

Atbalsts

  Reģistrēties