• Mans Profils
lv

Tehniskais direktors.

Tehniskais direktors.

Pašvaldības SIA "ŪDEKA"

41203000983

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” ir 100% Ventspils pašvaldības kapitālsabiedrība ar vairāk kā 50 gadu pieredzi, kas nodrošina ventspilniekus un pilsētas uzņēmumus ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.

Tehniskais direktors

Konkursa beigu datums: 30-07-2022

No 2208 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “ŪDEKA” ir ūdenssaimniecības uzņēmums, kurš Ventspils pilsētā nodrošina dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu apsaimniekošanu. Uzņēmuma komandai tiek aicināts pievienoties spējīgs, zinošs un motivēts profesionālis, lai kopā ar uzņēmumu sasniegtu izcilus rezultātus.

Darba pienākumi:

 • NodroÅ¡ināt nepārtrauktu uzņēmuma tehnisko dienestu darbÄ«bu atbilstoÅ¡i normatÄ«vo aktu prasÄ«bām un uzņēmuma stratēģiskajiem mērÄ·iem;
 • Noteikt uzņēmuma tehnisko un saimniecisko politiku, darbÄ«bas virzienus;
 • OperatÄ«vi reaģēt uz problēmsituācijām un ātri pieņemt lēmumus problēmu novērÅ¡anai prioritārā secÄ«bā;
 • NodroÅ¡ināt darbu norisi ar esoÅ¡o darbaspēku, materiālu un tehniskajiem resursiem,  ievērojot racionālu resursu izmantoÅ¡anu;
 • Analizēt un izvērtēt uzņēmuma darbÄ«bu, sasniegtos rezultātus, identificēt problēmas un izstrādāt to risinājumus;
 • Plānot un kontrolēt specifisku materiālu un aprÄ«kojumu iepirkumus.

Prasības kandidātiem:

 • Darba pieredze lÄ«dzvērtÄ«gā amatā vismaz 3 gadi;
 • Augstākā izglÄ«tÄ«ba inženiertehnisko zinātņu jomā;
 • IT zināšanas labā lietotāja lÄ«menÄ« (MS Office, prast lasÄ«t rasējumus);
 • Prasme strādāt komandā, vadÄ«t grupu darbu;
 • Zināšanas par darba aizsardzÄ«bas, droÅ¡Ä«bas tehnikas un ugunsaizsardzÄ«bas noteikumiem, vides aizsardzÄ«bas prasÄ«bu normatÄ«vo aktu pārzināšana;
 • Valsts valoda C1 lÄ«menÄ«;
 • B kategorijas autovadÄ«tāja apliecÄ«ba.

Priekšrocības kandidātiem ar:

 • Siltuma, gāzes un Å«dens tehnoloÄ£iju inženiera izglÄ«tÄ«bu;
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu bÅ«vdarbu bÅ«vuzraudzÄ«bas vai bÅ«vdarbu vadÄ«Å¡anas sertifikātu.

Mēs piedāvājam:

 • Profesionālu un draudzÄ«gu kolēģu atbalstu;
 • Visus nepiecieÅ¡amos resursus kvalitatÄ«vai darba pienākumu veikÅ¡anai;
 • Uzņēmuma automaÅ¡Ä«nu, mobilo tālruni;
 • MēneÅ¡algu 2208 eiro (bruto)
 • VeselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu (pēc 3 mēneÅ¡iem);
 • Profesionālu apmācÄ«bu un iespējas pilnveidoties.

Darba vieta: Ventspils, Talsu iela 65.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam iesūtīt līdz 2022.gada 29.jūlijam uz e-pastu: udeka@ventspils.lv ar norādi “Personāla daļai”.

Jautājumu gadījumā varat sazināties pa tālruni 63607288 vai 63661495.

Sludinājums pievienots: 30/06/2022

Atbalsts

  Reģistrēties