• Mans Profils
lv

Tulkošanas studiju fakultātes dekāns/-e.

Tulkošanas studiju fakultātes dekāns/-e.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

Tulkošanas studiju fakultātes dekāns/-e

Konkursa beigu datums: 22-05-2024

No 1587 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes dekāna (-es) amatu (darba līgums uz noteiktu laiku - iecelšanas laiku (pieciem gadiem)).

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot un vadīt fakultātes studiju un pētniecisko darbību saskaņā ar Ventspils Augstskolas stratēģiskajiem mērķiem;
 • pārraudzīt un vadīt studiju procesu un pētniecisko darbu fakultātē, nodrošinot studiju programmu pilnvērtīgu īstenošanu un sistemātisku pilnveidi;
 • pārraudzīt un vadīt fakultātes personāla iesaisti pētniecisko projektu īstenošanā, jaunu projektu pieteikumu sagatavošanā un ieviešanā, nodrošinot fakultātes stratēģiskās attīstības mērķu sasniegšanu;
 • nodrošināt fakultātes operatīvo pārvaldi, nosakot darba uzdevumus un kontrolējot to izpildi.

Individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • doktora grāds (trešā cikla augstākā izglītība);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • angļu valodas prasmes B2/C1 līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office), kā arī prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • prasme lietot digitālos rīkus darba pienākumu veikšanai;
 • izpratne par izglītības procesa organizēšanu un īstenošanu;
 • izpratne par Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izglītības nozarē;
 • spēja noteikt skaidrus īstermiņa un ilgtermiņa darbības mērķus un darba plānus;
 • spēja analizēt izglītības attīstības tendences valsts un starptautiskā mērogā;
 • labas komunikācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
 • spēja strādāt komandā un vadīt komandas darbu;
 • iniciatīva, spēja citus motivēt un iesaistīt;
 • labas analītiskās spējas;
 • spēja veikt darba pienākumus paaugstinātas spriedzes un intensitātes apstākļos;
 • augsta atbildības sajūta.

Ventspils Augstskola piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darba vidi;
 • izaugsmes iespējas;
 • stabilu darba samaksu;
 • sociālās garantijas.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda noteikta saskaņā ar Ventspils Augstskolas noteikumiem par vienotu atlīdzības sistēmu un Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", ņemot vērā amata aprakstā, citos saistošajos dokumentos noteikto, darba sarežģītību, garīgo piepūli, sadarbību, vadības funkciju, atbildību par darba rezultātiem, atbildību par lēmumiem, amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi.

Darba līguma nosacījumi

Termiņš

uz noteiktu laiku – iecelšanas termiņu 5 gadiem

Nepilns darba laiks

20 darba stundas darba nedēļā

Mēneša darba alga par 20 darba stundām darba nedēļā pirms nodokļu nomaksas

Sākot no 1587,00

Darba tiesisko attiecību sākums

Pēc vienošanās

Iesniedzamie dokumenti:

 • pretendenta apliecinātas dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamo zinātnes grādu (uzrādot oriģinālu);
 • amata pretendenta dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publikāciju saraksts, pēc “EUROPASS” (Curriculum Vitae) veidlapas parauga, kā arī citi dokumenti, ko pretendents (-e) vēlas iesniegt, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;
 • ja nepieciešams, saskaņā ar Valsts valodas likumu, valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments;
 • savas darbības koncepcija Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes dekāna (-es) amatam.

Dokumenti iesniedzami līdz 2024. gada 22. maijam ieskaitot, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi personals@venta.lv vai ierodoties personīgi darba dienās no plkst. 08.30 līdz 17.00 Ventspils Augstskolas Personāla nodaļā, C 202 kabinetā 2. stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Uzziņas pa tālruni 636 28303 vai sazinoties elektroniski ar Ventspils Augstskolas studiju prorektori Lieni Reseli, sūtot e – pastu uz liene.resele@venta.lv.

Sludinājums pievienots: 09/05/2024

Atbalsts

  Reģistrēties