• Mans Profils
lv

Tulkošanas studiju fakultātes lektors/-e.

Tulkošanas studiju fakultātes lektors/-e.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

Tulkošanas studiju fakultātes lektors/-e

Konkursa beigu datums: 19-06-2024

No 1392 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes lektora amata vietu Valodniecības nozarē, lietišķās valodniecības apakšnozarē (specializācija: starpkultūru komunikācija) (darba līgums uz noteiktu laiku – ievēlēšanas laiku (seši gadi)).

Prasības pretendentiem:

  • doktora vai maģistra grāds;
  • zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas vai Ventspils Augstskolas attiecīgajā fakultātes domē apstiprināti mācību līdzekļi;
  • spēja patstāvīgi lasīt lekciju kursus, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda noteikta saskaņā ar Ventspils Augstskolas noteikumiem par vienotu atlīdzības sistēmu un Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1392,00 EUR pilnas pedagoģiskās darba slodzes ietvarā pirms nodokļu nomaksas, ņemot vērā amata aprakstā, citos saistošos dokumentos noteikto, darba sarežģītību, garīgo piepūli, sadarbību, vadības funkciju, atbildību par darba rezultātiem, atbildību par lēmumiem, pedagoģiskā, organizatoriskā un zinātniskā darba ieguldījumu, amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi. Minimālais garantētais darba stundu skaits ir 20 astronomiskās stundas darba nedēļā 2024./ 2025. akadēmiskajā gadā.

Iesniedzamie dokumenti:

  • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti dokumentu noraksti vai kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus);
  • akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums pēc “EUROPASS” CurriculumVitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo sešu gadu laikā un citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

Dokumenti iesniedzami līdz 2024.gada 19. jūnijam ieskaitot, personīgi darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 Ventspils Augstskolas Personāla nodaļā, C202 kabinetā 2. stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī vai sūtot elektroniski: personals@venta.lv, uzziņas pa tālruni 636 28303.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola.

Sludinājums pievienots: 11/06/2024
Darbam var pieteikties tikai reģistrēti lietotāji.

Atbalsts

    Reģistrēties