• Mans Profils
lv

Tulkošanas studiju fakultātes viesdocents.

Tulkošanas studiju fakultātes viesdocents.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

Tulkošanas studiju fakultātes viesdocents

Konkursa beigu datums: 25-09-2020

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr.90000362426) izsludina atklātu konkursu uz vakanto ārvalstu akadēmiskā personāla (viesdocenta amatu) (darba līgums uz noteiktu laiku) Tulkošanas studiju fakultātē

Prasības ārvalstu akadēmiskā personāla amata pretendentiem:

 • doktora grāds;
 • zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas, kā arī mācību līdzekļi;
 • pieredze akadēmiskajā un zinātniskajā darbā humanitārajās zinātnēs,kas kopumā nav mazāka par trīs gadiem;
 • vēlama pieredze tiešā saistībā ar multimediju industriju;
 • iepriekšējo piecu gadu laikā nodarbināts akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalstu augstskolām;
 • labas angļu valodas zināšanas.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5 .jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumiem Nr. 25 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos atklātajā konkursā noteiktajam matam;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformētu dokumentu noraksti vai pretendentu apliecinātas dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus);
 • amata pretendenta dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo 6 gadu laikā pēc “EUROPASS” (Curriculum Vitae) veidlapas parauga, kā arī citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;
 • apliecinājums, ka iepriekšējo piecu gadu laikā nodarbināts akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalstu augstākās izglītības institūcijām, iekļaujot minētās augstākās izglītības institūcijas akreditācijas pretendenta apliecinātu dokumentu kopiju.

 

Dokumenti iesniedzami līdz 2020. gada 25. septembrim, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi personals@venta.lv vai ierodoties personīgi darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinetā 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Uzziņas pa tālruņiem 636 28303, 63629646.

Sludinājums pievienots: 02/09/2020

Atbalsts

  Reģistrēties