• Mans Profils
lv

Vadītāja vietnieks/-ce izglītības jomā, Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”.

Vadītāja vietnieks/-ce izglītības jomā, Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”.

Ventspils Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

Vadītāja vietnieks/-ce izglītības jomā, Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”

Konkursa beigu datums: 17-04-2023

No 1120 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” (reģ. Nr. 3201900028) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” (reģistrācijas Nr. 3201900028, juridiskā adrese Bērzu ielā 51, Ventspils, LV-3601vadītāja vietnieka izglītības jomā amata vietu (profesijas klasifikatora kods 1345 04, pilna darba slodze).

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, organizēt, vadīt un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt izglītības programmas īstenošanu un izpildi, analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus;
 • Vadīt pedagogu darbu, sekot viņu profesionālās kvalifikācijas un izglītības pilnveidošanai;
 • Nodrošināt atbalstu jaunajiem pedagogiem;
 • Plānot un vadīt iestādes attīstības stratēģiju pedagoģiskajā darbā, nodrošinot izpildi;
 • Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un nodrošināt vecāku informēšanu par izglītojamo  sasniegumiem un problēmām;
 • Plānot un īstenot izglītības iestādes ikmēneša pasākumus;
 • Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • Koordinēt izglītības iestādes atbalsta personāla darbu  izglītojamā mācīšanās, psiholoģisko un  veselības problēmu risināšanā;
 • Veikt uzraudzību par iestādes e-klasi;
 • Pilnveidot savas profesionālās kompetences;
 • Ievērot darba kārtību un ētikas normas.

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktam;

 Piedāvājam:

 • Interesantu, atbildīgu, uz attīstību vērstu darbu mūsdienīgā iestādē un pašvaldībā, kura atbalsta izglītību;
 • Normālais nedēļas darba laiks – 40 stundas;
 • Atalgojumu saskaņā ar tarifikāciju – 1120 EUR bruto mēnešalga par pilnu slodzi;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc  pārbaudes laika);
 • Sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentus līdz 2023. gada 17. aprīlim iesniegt:

 • nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”, Bērzu ielā 51, Ventspils, LV-3601;
 • iesniedzot personīgi Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”, Bērzu ielā 51, Ventspilī, LV-3601,  darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 16:00, izņemot pirmdienās no plkst.09:30 līdz plkst.18:00
 • nosūtot uz e-pastuvaverite@ventspils.lvparakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas pa tālruni 63622470.

Konkursa nolikumshttps://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/

Sludinājums pievienots: 14/04/2023

Atbalsts

  Reģistrēties