• Mans Profils
lv

Vecākais bibliotekārs.

Vecākais bibliotekārs.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils bibliotēka"

90001156891

Ventspils bibliotēku veido 6 struktūrvienības:

 1. Galvenā bibliotēka, Akmeņu ielā 2 ar Ārējās apkalpošanas punktu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (Medicīnas bibliotēka), Inženieru ielā 60,
 1. Bērnu bibliotēka, Akmeņu ielā 2,
 2. Pārventas bibliotēka, Tārgales ielā 4,
 3. Ventspils Augstskolas bibliotēka, Inženieru ielā 101,
 4. Gāliņciema bibliotēka, Kuldīgas ielā 110,
 5. Mūzikas bibliotēka, Lielais laukums 1.

 

Ventspils bibliotēkas galvenie uzdevumi un funkcijas

 • veikt iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, to elektronisko apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu;
 • veidot un uzturēt Ventspils reģiona elektronisko kopkatalogu un datubāzes, organizēt un koordinēt novadu bibliotēku krājumu atspoguļošanu kopkatalogā;
 • veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu;
 • sniegt kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem un ar struktūrvienību palīdzību nodrošināt to pieejamību reģiona teritorijā;
 • attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru;
 • nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus, vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus, informācijas pakalpojumus. Sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā un veicināt mūžizglītību;
 • veidot un attīstīt iedzīvotāju spējas orientēties visa veida informācijas piedāvājumā, veicināt jaunu informācijas tehnoloģiju izmantošanas iemaņu apguvi.

Vecākais bibliotekārs

Konkursa beigu datums: 25-01-2022

721 - 721 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils, Akmeņu ielā 2

Prasības

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt Pārventas bibliotēkas lasītāju apkalpošanu;
 • Veikt grāmatu un citu materiālu automatizētu izsniegšanu/saņemšanu;
 • Izmantojot visa veida informācijas resursus, konsultēt bibliotēkas lietotājus, sniegt bibliotekārās un bibliogrāfiskas uzziņas;
 • Informēt sabiedrību par jauniegūtajiem resursiem, tiešsaistes datubāzēm, bibliotekārajiem pakalpojumiem;
 • popularizēt bibliotēkas krājumu un pakalpojumu;
 • organizēt izstādes, pasākumus dažādām mērķgrupām.

 

Prasības:

 • augstākā izglītība;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas zināšanas un zināšanas svešvalodās;
 • atbildīga attieksme pret darbu;
 • informācijas iegūšanas, apstrādes un analīzes prasmes;
 • teicamas datorprasmes;
 • precizitāte.

 

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā komandā;
 • sociālās garantijas, veselības apdrošināšana
 • profesionālās kompetences pilnveides iespējas;
 • drošu un sakārtotu darba vidi;
 • interesantu un dinamisku darbu;

CV un motivācijas vēstuli līdz 2022.gada 25.janvārim ieskaitot, iesniegt Ventspils bibliotēkā, 3.stāvā, Akmeņu ielā 2, Ventspilī vai sūtīt elektroniski: biblioteka@ventspils.lv, uzziņas pa tālruni 636 23598.

Sludinājums pievienots: 20/01/2022

Atbalsts

  Reģistrēties