• Mans Profils
lv

Vecākais projektu vadītājs.

Vecākais projektu vadītājs.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

LV90001739473

LIAA Ventspils biznesa inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Ventspilī un Ventspils novadā, nodrošinot fiziskām personām (biznesa ideju autoriem), kuri veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību, sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem uzņēmējdarbībai nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām.

Vecākais projektu vadītājs

Konkursa beigu datums: 17-03-2024

1337 - 1587 €

alga mēnesī (bruto)

Saules iela 19, Ventspils

Prasības

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
(LIAA, reģ.Nr.90001739473)
Izsludina konkursu uz
 
 Pārstāvniecības Ventspilī
vecākā projektu vadītāja valsts amatpersonas amatu
uz noteiktu laiku (līdz 2027.gada 30.jūnijam)

LIAA savā komandā aicina cilvēku ar pieredzi darbā ar uzņēmējiem, lai nodrošinātu LIAA pārstāvniecības Ventspilī veiksmīgu darbību un veicinātu jaunu komersantu izveidi un attīstību Latvijā.

Mūsu vērtības:

 • Darbs kā misija sabiedrības labā
 • Profesionalitāte
 • Kvalitāte
 • Elastība

Piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu profesionālā un dinamiskā komandā ar iespēju realizēt savas idejas.
 • Profesionālās pilnveides iespējas, piedaloties un apmeklējot LIAA organizētos pasākumus (semināri, konferences, tīklošanās, u.c.).
 • Mēnešalgu no 1337,00 euro (bruto) līdz 1587,00 euro (bruto), atbilstoši profesionālajai pieredzei attiecīgajā jomā.
 • Papildatvaļinājumu, līdz 10 darba dienām (saskaņā ar ikgadējo darba izpildes novērtējumu), atvaļinājuma pabalstu (pēc nostrādāta viena gada), papildu apmaksātas brīvdienas un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta 1 mēneša).
 • Darba izpildes vietu Ventspilī.
 • Daļēji attālināta darba iespēju.

Galvenie amata pienākumi:

 • Sniegt informatīvu atbalstu komersantiem par LIAA sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta programmām.
 • Sniegt inkubācijas un pirmsinkubācijas pakalpojumus, konsultēt iedejošanas pakalpojuma saņēmējus par biznesa idejas attīstību.
 • Organizēt un protokolēt konsultatīvās komisijas sēdes, organizēt līgumu slēgšanu un to izpildes uzraudzību un kontroli.
 • Apzināt mentorus un nodrošināt mentoru tīkla izveidi inkubācijas un pirmsinkubācijas pakalpojuma ietvaros.
 • Apzināt komersantus Reģionā un sniegt padziļinātas konsultācijas – balstoties uz komersanta vecumu, attīstības pakāpi un industriju, identificēt komersantam nepieciešamos LIAA pakalpojumus.
 • Strādāt ar LIAA klientu attiecību pārvaldības sistēmu (CRM).
 • Pārstāvēt LIAA attiecībās ar pašvaldību, iestādēm un organizācijām amata kompetences jautājumos atbildības teritorijā , atbilstoši tiešā vadītāja norādījumiem.
 • Sniegt nepieciešamo atbalstu starptautisku projektu, kas vērsti uz uzņēmējdarbības vides attīstību, īstenošanā un īstenot sadarbību ar LIAA pārstāvniecību stratēģiskajiem partneriem reģionā.
 • Iniciēt un piedalīties starptautisku projektu, kas vērsti uz uzņēmējdarbības vides attīstību, īstenošanā.
 • Veicināt sadarbību ar biznesa inkubatoriem, akseleratoriem un līdzīgām organizācijām pasaules valstīs, kur ir attīstīta uzņēmējdarbības uzsācēju vide.
 • Nodrošināt kopstrādes telpu pieejamību, sekot kopstrādes telpu uzturēšanai kārtībā, veikt pārstāvniecības telpu saimniecisko jautājumu risināšanu un koordinēt pakalpojumu sniedzēju darbu telpās.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams ekonomikas un vadības zinībās, tirgzinībās vai augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam atbilstošām speciālajām mācībām (zināšanām).
 • Pieredze darbā publiskajā sektorā vai privātā sektorā (vismaz divi gadi, par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze tirdzniecības vai uzņēmējdarbības attīstības jomā, attīstības stratēģijas izstrādē, mārketingā, finansējuma piesaistes u.c. jautājumos).
 • Vispārējas zināšanas par ES fondu jautājumiem.
 • Zināšanas par valsts pārvaldes un pašvaldību darbību un to regulējošiem normatīvajiem aktiem.
 • Izpratne par uzņēmējdarbības un tautsaimniecības vidi Latvijā, uzņēmumu attīstības cikliem, ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu.
 • Prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu.
 • Pieredze dokumentu izstrādāšanā, noformēšanā un lietvedībā.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas.
 • Labas angļu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā un komunicēt ar klientiem.
 • Teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes.
 • Uz izziņu balstīta attieksme, spēja iedziļināties un orientēties Latvijas un pasaules aktualitātēs.
 • Augsta atbildība, uz rezultātu orientēta pieeja darbam.
 • Prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība un praktiskas autovadīšanas iemaņas.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2024.gada 17.martam, pieteikuma vēstuli, CV (latviešu valodā), izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtot pa pastu LIAA Cilvēkresursu un vides departamenta Cilvēkresursu nodaļai (Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442) vai pa e-pastu personals@liaa.gov.lv, ar norādi “Pārstāvniecības Ventspilī vecākais projektu vadītājs”.

Pretendentu iesniegtajos pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi, atbilstoši ”Personas datu apstrādes principi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatu pretendentu atlasei” (publicēti LIAA mājas lapā). Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Datu apstrādes principiem atlasei.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Tālrunis uzziņām – 26351129

Sludinājums pievienots: 27/02/2024

Atbalsts

  Reģistrēties