• Mans Profils
lv

VECĀKAIS SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS.

VECĀKAIS SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

VECĀKAIS SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS

Konkursa beigu datums: 04-06-2020

No 1300 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) aicina pieteikties uz Ventspils Augstskolas vecākā sabiedrisko attiecību speciālista amatu (darba līgums uz noteiktu laiku):

Amata pienākumu apraksts:

 • nodrošināt Ventspils Augstskolas mārketinga plāna izstrādi un īstenošanu;
  nodrošināt informācijas pieejamību par Ventspils Augstskolas funkcijām un aktivitātēm, organizējot mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina Ventspils Augstskolas darbības atpazīstamību Latvijā un ārzemēs;
 • organizēt un līdzdarboties studējošo (t.sk. ārvalstu) piesaistes pasākumos (t.sk. darbs ar skolu direktoriem, metodiķiem, metodiskajām apvienībām, karjeras konsultantiem, izglītības pārvaldēm, aģentiem, kuri piesaista ārvalstu studentus u.c.);
 • koordinēt vienotu savstarpējo un ārējo komunikāciju;
 • organizēt un plānot dažādus pasākumus, kas norisinās Ventspils Augstskolā;
  nodrošināt mārketinga budžeta plānošanu un izpildes kontroli.

Amatam noteiktās individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība). Priekšrocība pretendentiem ar izglītību sabiedrisko attiecību, žurnālistikas, mārketinga jomā vai citās jomās, kas nodrošina amata pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes;
 • priekšrocība pretendentiem ar maģistra grādu sabiedrisko attiecību, žurnālistikas, mārketinga jomā vai citās jomās, kas nodrošina amata pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes;
 • darba pieredze sabiedrisko attiecību vai mārketinga jomā (t.sk. drukāto un digitālo reprezentācijas materiālu izveidē un satura veidošanā u.c.);
 • pieredze darbā ar sociālo tīklu platformām un rīkiem, sociālo tīklu satura veidošanā un noformēšanā latviešu valodā un angļu valodā;
 • pieredze interviju, runu, uzrunu un rakstu sagatavošanā;
 • zināšanas un pieredze sabiedrisko attiecību veidošanā, organizāciju un indivīdu tēla veidošanā un pasākumu organizēšanā;
 • spēja analizēt sabiedrisko attiecību praksi, mācoties, pārņemot un ieviešot labākos piemērus;
 • spēja operatīvi novērtēt un analizēt situāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros, kā arī prasme argumentēti tos pamatot gan institūcijas ietvaros, gan publiski, vienlaikus izvērtējot un analizējot situāciju no sabiedrisko attiecību viedokļa;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
  teicamas angļu valodas un krievu valodas prasmes rakstos un mutvārdos;
 • prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office), kā arī prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • prasme aktīvi komunicēt klātienē un izmantot aktuālākos tiešsaistes komunikācijas rīkus un paņēmienus;
 • iemaņas darbā ar informācijas vizualizēšanas rīkiem (piemēram, Infogram, Canva u.c.) tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • labas publiskās uzstāšanās prasmes;
 • izpratne par Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izglītības nozarē;
 • spēja noteikt skaidrus īstermiņa un ilgtermiņa darbības mērķus;
 • spēja analizēt studējošo piesaistes attīstības tendences valsts un starptautiskā mērogā.

 

Ventspils Augstskola piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darba vidi;
 • izaugsmes iespējas;
 • stabilu darba samaksu;
 • sociālās garantijas.

 

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda plānota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, orientējoši 1300.00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, izvērtējot konkrētās personas individuālo kvalifikāciju un prasmes.

 

Dzīves un darba aprakstu (Curriculum Vitae) un motivācijas vēstuli (ne vairāk kā A4 formāta viena lapaspuse), ietverot redzējumu par Ventspils Augstskolas studējošo piesaisti valsts un starptautiskā mērogā, līdz 2020. gada 04.jūnijam ieskaitot iesniegt personīgi Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinets 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī vai sūtīt elektroniski: staff@venta.lv, uzziņas pa tālruni 636 28303.

Sludinājums pievienots: 28/05/2020

Atbalsts

  Reģistrēties