• Mans Profils
lv

Ventspils 6.vidusskolas DIREKTORS.

Ventspils 6.vidusskolas DIREKTORS.

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

Ventspils 6.vidusskolas DIREKTORS

Konkursa beigu datums: 28-06-2021

No 1278 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000052497) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils 6.vidusskolas (reģistrācijas Nr. 3213900037, juridiskā adrese Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils) direktora amatu:

 1. Prasības pretendentiem:
 • uz pretendentu neattiecas IzglÄ«tÄ«bas likumā un Bērnu tiesÄ«bu aizsardzÄ«bas likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • atbilstÄ«ba vienai no prasÄ«bām, kas norādÄ«tas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepiecieÅ¡amo izglÄ«tÄ«bu un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtÄ«bu” 13.punktā;
 • valsts valodas prasme augstākajā lÄ«menÄ« atbilstoÅ¡i Valsts valodas likuma prasÄ«bām un vismaz vienas Eiropas SavienÄ«bas oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbÄ«bai nepiecieÅ¡amajā apjomā;
 • vismaz triju gadu pedagoÄ£iskā darba pieredze izglÄ«tÄ«bas jomā vai izglÄ«tÄ«bas vadÄ«bas darbā;
 • zināšanas izglÄ«tÄ«bas, darba tiesisko attiecÄ«bu un personāla vadÄ«bas jomu reglamentējoÅ¡o normatÄ«vo aktu normu piemēroÅ¡anā;
 • zināšanas izglÄ«tÄ«bas iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • vadÄ«bas prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • spēja strādāt patstāvÄ«gi, noteikt prioritātes;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloÄ£ijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuÅ¡a lietotāja lÄ«menÄ«;
 • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildÄ«bas sajÅ«ta

 

 1. Iesniedzamie dokumenti:
 • pieteikums saskaņā ar konkursa nolikumam pievienoto veidlapu;
 • motivācijas vēstule (ne vairāk kā viena A4 formāta lapa datorrakstā);
 • dzÄ«ves un darba gaitu apraksts (CV) Europass formātā, obligāti norādot darba devēja pārstāvja kontaktus;
 • pretendenta sagatavota koncepcija par Ventspils 6.vidusskolas attÄ«stÄ«bas perspektÄ«vām (ne vairāk kā četras A4 formāta lapas datorrakstā);
 • izglÄ«tÄ«bu un kvalifikāciju apliecinoÅ¡u dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu laikā apgÅ«to profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvi apliecinoÅ¡u dokumentu kopijas;
 • vēlamas iepriekšējā darba devēja vai izglÄ«tÄ«bas iestādes dibinātāja rekomendācijas vai ieteikuma vēstules;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepiecieÅ¡amiem.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2021.gada 28.jūnijam:

 1. nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
 2. iesniedzot personīgi Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, 2.stāvā, 14.kabinetā, iepriekš piesakoties par tālr. 636 01221;
 3. nosūtot uz e-pastu vip@ventspils.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Konkursa nolikums publicēts Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/

Darba alga  no 1278 EUR mēnesī.

Sludinājums pievienots: 07/06/2021

Atbalsts

  Reģistrēties