• Mans Profils
lv

Ventspils 6.vidusskolas DIREKTORS.

Ventspils 6.vidusskolas DIREKTORS.

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

Ventspils 6.vidusskolas DIREKTORS

Konkursa beigu datums: 28-06-2021

No 1278 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000052497) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils 6.vidusskolas (reģistrācijas Nr. 3213900037, juridiskā adrese Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils) direktora amatu:

 1. Prasības pretendentiem:
 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • zināšanas izglītības, darba tiesisko attiecību un personāla vadības jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta

 

 1. Iesniedzamie dokumenti:
 • pieteikums saskaņā ar konkursa nolikumam pievienoto veidlapu;
 • motivācijas vēstule (ne vairāk kā viena A4 formāta lapa datorrakstā);
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV) Europass formātā, obligāti norādot darba devēja pārstāvja kontaktus;
 • pretendenta sagatavota koncepcija par Ventspils 6.vidusskolas attīstības perspektīvām (ne vairāk kā četras A4 formāta lapas datorrakstā);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • vēlamas iepriekšējā darba devēja vai izglītības iestādes dibinātāja rekomendācijas vai ieteikuma vēstules;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2021.gada 28.jūnijam:

 1. nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
 2. iesniedzot personīgi Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, 2.stāvā, 14.kabinetā, iepriekš piesakoties par tālr. 636 01221;
 3. nosūtot uz e-pastu vip@ventspils.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Konkursa nolikums publicēts Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/

Darba alga  no 1278 EUR mēnesī.

Sludinājums pievienots: 07/06/2021

Atbalsts

  Reģistrēties