• Mans Profils
lv

Ventspils Augstskolas bibliotēkas vadītājs/-a.

Ventspils Augstskolas bibliotēkas vadītājs/-a.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils bibliotēka"

90001156891

Ventspils bibliotēku veido 6 struktūrvienības:

 1. Galvenā bibliotēka, Akmeņu ielā 2 ar Ārējās apkalpošanas punktu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (Medicīnas bibliotēka), Inženieru ielā 60,
 1. Bērnu bibliotēka, Akmeņu ielā 2,
 2. Pārventas bibliotēka, Tārgales ielā 4,
 3. Ventspils Augstskolas bibliotēka, Inženieru ielā 101,
 4. Gāliņciema bibliotēka, Kuldīgas ielā 110,
 5. Mūzikas bibliotēka, Lielais laukums 1.

 

Ventspils bibliotēkas galvenie uzdevumi un funkcijas

 • veikt iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, to elektronisko apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu;
 • veidot un uzturēt Ventspils reģiona elektronisko kopkatalogu un datubāzes, organizēt un koordinēt novadu bibliotēku krājumu atspoguļošanu kopkatalogā;
 • veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu;
 • sniegt kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem un ar struktūrvienību palīdzību nodrošināt to pieejamību reģiona teritorijā;
 • attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru;
 • nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus, vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus, informācijas pakalpojumus. Sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā un veicināt mūžizglītību;
 • veidot un attīstīt iedzīvotāju spējas orientēties visa veida informācijas piedāvājumā, veicināt jaunu informācijas tehnoloģiju izmantošanas iemaņu apguvi.

Ventspils Augstskolas bibliotēkas vadītājs/-a

Konkursa beigu datums: 12-09-2021

No 1135 €

alga mēnesī (bruto)

Akmeņu iela 2, Ventspils

Prasības

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka” (reģistrācijas nr. 90001156891, adrese: Akmeņu iela 2, Ventspils) aicina pieteikties uz Ventspils Augstskolas bibliotēkas vadītāja amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku).

Prasības:

 • Augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā vai maģistra grāds citā jomā,
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām,
 • Labas svešvalodu (angļu vai vācu un krievu valodu) prasmes,
 • Spēja plānot un organizēt darbu,
 • Prasme organizēt bibliotēkas un informācijas pakalpojumu sniegšanu, resursu izmantošanu,
 • Labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes, teicama saskarsmes kultūra, spēja strādāt komandā.

Uzdevumi:

 • Nodrošināt Ventspils Augstskolas bibliotēkas darbību,
 • Sniegt bibliotēkas un informācijas pakalpojumus,
 • Popularizēt bibliotēku, tās resursus un pakalpojumus,
 • Komplektēt un kataloģizēt bibliotēkas krājumu,
 • Organizēt informācijpratības nodarbības studentiem un pasniedzējiem.

Mēs piedāvājam:

 • Iespēju strādāt profesionālā komandā un labus darba apstākļus,
 • Atalgojums mēnesī 1135,-EUR pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2021.gada 12.septembrim ieskaitot sūtīt elektroniski: biblioteka@ventspils.lv, uzziņas pa tālruni 636 23598.

 

Sludinājums pievienots: 06/09/2021

Atbalsts

  Reģistrēties