• Mans Profils
lv

Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes docents/-e.

Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes docents/-e.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes docents/-e

Konkursa beigu datums: 10-03-2023

No 1124 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes docenta amata vietu Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē, uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē (darba līgums uz noteiktu laiku – ievēlēšanas laiku (seši gadi)):

Prasības pretendentiem:

  • doktora grāds;
  • zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas, kā arī mācību līdzekļi, kura zinātniskā un pedagoģiskā darba pieredze kopumā nav mazāka par 3 gadiem;
  • profesionālā pilnveide, ievērojot Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 16. punktā noteikto, ko apliecina iesniegtie dokumenti.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda noteikta saskaņā ar Ventspils Augstskolas noteikumiem par vienotu atlīdzības sistēmu un Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 1124.00 EUR pilnas pedagoģiskās darba slodzes ietvarā pirms nodokļu nomaksas, ņemot vērā amata aprakstā, citos saistošos dokumentos noteikto, darba sarežģītību, garīgo piepūli, sadarbību, vadības funkciju, atbildību par darba rezultātiem, atbildību par lēmumiem, pedagoģiskā, organizatoriskā un zinātniskā darba ieguldījumu, amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi.

Iesniedzamie dokumenti:

  • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti dokumentu noraksti vai kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus(uzrādot oriģinālus);
  • akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums pēc “EUROPASS” CurriculumVitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo sešu gadu laikā un citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;
  • apliecinājums par to, ka uz pretendentu nav attiecināmi Izglītības likuma 50.pantā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Dokumenti iesniedzami līdz 2023. gada 10. martam ieskaitot, personīgi Ventspils Augstskolas Personāla nodaļā, C 202 kabinets 2. stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī vai sūtot elektroniski: personals@venta.lv, uzziņas pa tālruni 636 28303.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola.

Sludinājums pievienots: 14/02/2023

Atbalsts

    Reģistrēties