• Mans Profils
lv

Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un iepirkumu nodaļas jurista (-es) amats.

Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un iepirkumu nodaļas jurista (-es) amats.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība

40900038010

Ventspils valstspilsētas pašvaldība Latvijas Republikas likumdošanā noteiktās kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un iepirkumu nodaļas jurista (-es) amats

Konkursa beigu datums: 26-12-2021

1150 - 1500 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils valstspilsētas pašvaldība aicina pieteikties uz Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un iepirkumu nodaļas jurista (-es) amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku):

Galvenie amata pienākumi:

 • iepirkuma procedūru dokumentu sagatavošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • iepirkumu līgumu sagatavošana un saskaņošana;
 • dalība iepirkumu komisijā;
 • iepirkuma komisijas sēžu protokolēšana;
 • sadarbība ar iepirkumu procesā iesaistītām iestādēm un personām;
 • saskaņā ar tiešā vadītāja norādēm, pārstāvēt Pašvaldības iestāžu intereses tiesās Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā, sagatavot nepieciešamos procesuālos dokumentus;
 • Pašvaldības darbinieku konsultēšana ar iepirkumiem saistītos jautājumos.

Individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • maģistra grāds tiesību zinātnē vai 2. līmeņa profesionāla augstākā juridiskā izglītība;
 • ne mazāk kā 2 gadu pieredze jurista amatā, vēlama pieredze publisko iepirkumu jomā;
 • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normu pārzināšana administratīvo tiesību un procesu, publisko iepirkumu jomā un civiltiesībās;
 • nav piemērots administratīvais sods par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā — aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana, kā arī pieņemt attiecīgus lēmumus un slēgt attiecīgus līgumus, — vai šā soda izpilde ir beigusies;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos noteiktajā līmenī;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • teicamas sadarbības prasmes, patstāvība lēmumu pieņemšanā, analītiska domāšana un argumentācijas spējas.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • atlīdzību no 1150 - 1500 EUR (bruto mēnešalga);
 • sociālās garantijas.

Dzīves un darba aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli līdz 2021.gada 26.decembrim ieskaitot nosūtot elektroniski uz personals@ventspils.lv vai pa pastu Ventspils domes administrācijā, Jūras ielā 36, Ventspilī, LV-3601, vai iesniedzot personīgi Ventspils domes administrācijas Personāla nodaļā 44.kabinetā. Uzziņas pa tālruņiem 636 01112; 636 01143.

Sludinājums pievienots: 07/12/2021

Atbalsts

  Reģistrēties