• Mans Profils
lv

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas DIREKORS/-E.

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas DIREKORS/-E.

Ventspils Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas DIREKORS/-E

Konkursa beigu datums: 20-04-2023

No 2000 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000052497) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātās Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” padotībā esošās vispārējās izglītības iestādes Ventspils Valsts 1. ģimnāzija (reģistrācijas numurs LR Uzņēmuma reģistrā 40900005791, izglītības iestāžu reģistrā 3219903101, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 1, Ventspils, LV – 3601) direktora amatu.

Galvenie pienākumi:

organizēt un īstenot kvalitatīvu un normatīvajiem aktiem atbilstošu izglītības procesu izglītības iestādē, nodrošinot valsts pamata un vidējas izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu.

Prasības pretendentiem:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • nevainojama reputācija;
 • pretendents ir lojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei, tostarp nepārkāpj diskriminācijas un atšķirīgas attieksmes pret personu aizliegumu;
 • izglītība, kas atbilst vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktā:
 • augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību) pedagoģijā vai izglītības zinātnēs;
 • augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību) un pedagoģiskā izglītība vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz divu kredītpunktu jeb vismaz 72 stundu apjomā;
 • augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību) un persona iegūst pedagoģisko izglītību vai apgūst šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minēto profesionālās kompetences programmu pedagoģijā.
 • pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.
 • zināšanas izglītības, darba tiesisko attiecību un personāla vadības jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • konkurētspējīgu atlīdzību (2000 EUR bruto mēnešalga) un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

 Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums (konkursa nolikuma pielikums Nr.1);
 • motivācijas vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • pretendenta sagatavota koncepcija par Izglītības iestādes attīstību;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo trīs gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem, tai skaitā iepriekšējā darba devēja vai izglītības iestādes dibinātāja rekomendācijas vai ieteikuma vēstules.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2023. gada 20. aprīlim:

 • nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils Izglītības pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
 • iesniedzot personīgi Ventspils valstspilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00;
 • nosūtot uz Izglītības pārvaldes e-pasta adresi: vip@ventspils.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Konkursa nolikums publicēts Ventspils Izglītības pārvaldes mājas lapā vip.ventspils.lv sadaļā “Vakances”.

Sludinājums pievienots: 22/03/2023

Atbalsts

  Reģistrēties