• Mans Profils
lv

Zinātnes un attīstības daļas projekta finansists.

Zinātnes un attīstības daļas projekta finansists.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

Zinātnes un attīstības daļas projekta finansists

Konkursa beigu datums: 25-09-2020

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) aicina pieteikties uz Ventspils Augstskolas Zinātnes un attīstības daļas projekta finansista amatu (darba līgums uz noteiktu laiku – projekta īstenošanas laiku līdz 2022.gada 30.augustam ieskaitot):

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt projektu finanšu resursu pārvaldību, tajā skaitā novērtēt, analizēt un pārvaldīt projekta finanšu riskus projekta ietvaros to izstrādes, īstenošanas un pēcuzraudzības ietvaros;
 • plānot, uzraudzīt projektu tiešo un netiešo izmaksu izlietojumu, naudas plūsmu un finanšu apguvi;
 • kontrolēt un nodrošināt projektā iesaistīto pušu iesniegto izdevumus pamatojošo dokumentu atbilstību Centrālās finanšu un līguma aģentūras (CFLA) vadlīnijās noteiktām prasībām, lai nodrošinātu projekta izmaksu attiecināmību;
 • sagatavot projektu maksājumu iesniegšanas grafiku CFLA e-vidē, kā arī nodrošināt nepieciešamo izdevumu pamatojošo dokumentu projektu finansējuma saņemšanai iesniegšanu CFLA e-vidē.

Individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ekonomikas vai tai pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas zināšanas projektu vadībā;
 • priekšrocība pretendentiem ar maģistra grādu ekonomikas vai tai pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas zināšanas finanšu vadībā;
 • vismaz 2 gadu pieredze grāmatvedībā un / vai finanšu vadībā, tajā skaitā pieredze darbā ar ES un valsts budžeta finansējumu, t.sk. starptautiskajos sadarbības projektos;
 • zināšanas par finanšu apriti, grāmatvedību, dokumentu apriti, cilvēkresursu vadību;
  darba pieredze projektu pieteikumu izstrādāšanā, koordinēšanā un/vai vadībā augstākās izglītības iestādēs un/vai zinātniskajās institūcijās tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas dažādu līgumu sagatavošanā un īstenošanas kontrolē;
 • ES finansēto projektu vadīšanas standartu un vadlīniju pārzināšana;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • teicamas angļu valodas un labas krievu valodas prasmes rakstos un mutvārdos;
 • pieredzējuša datora lietotāja prasmes (MS Office), kā arī prasmes darbā ar biroja tehniku;
 • teicamas sadarbības, komunikācijas un organizatoriskās prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • spēja noteikt prioritātes un plānot savu ikdienas darbu.

Ventspils Augstskola piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darba vidi;
 • izaugsmes iespējas;
 • stabilu darba samaksu;
 • sociālās garantijas.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda plānota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, nepārsniedzot 1500,00 EUR mēnesī normāla darba laika ietvaros pirms nodokļu nomaksas, izvērtējot konkrētās personas individuālo kvalifikāciju un prasmes.

Dzīves un darba aprakstu (Curriculum Vitae) un motivācijas vēstuli (ne vairāk kā A4 formāta viena lapaspuse), ietverot redzējumu par projektu pieteikumu izstrādāšanu, koordinēšanu un/vai vadību, līdz 2020.gada 06.septembrim ieskaitot iesniegt personīgi Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinets 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī vai sūtīt elektroniski: personals@venta.lv, uzziņas pa tālruni 636 28303.

Sludinājums pievienots: 02/09/2020

Atbalsts

  Reģistrēties