• Mans Profils
lv

Zinātņu un attīstības daļas vadītājs.

Zinātņu un attīstības daļas vadītājs.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

Zinātņu un attīstības daļas vadītājs

Konkursa beigu datums: 23-12-2020

1647 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) aicina pieteikties uz Ventspils Augstskolas Zinātņu un attīstības daļas vadītāja amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku):
 
 
Galvenie amata pienākumi:
 • koordinēt un sadarbībā ar zinātniskajiem institūtiem – īstenot Ventspils Augstskolas zinātnes politiku un pārraudzīt zinātnisko darbību stratēģijai atbilstošajās zinātņu jomās;
 • veicināt un pārraudzīt valsts budžeta, Eiropas Savienības (turpmāk - ES) struktūrfondu, ES centralizēto fondu, kā arī citu - gan publisko, gan privāto finansējuma avotu līdzekļu piesaisti stratēģisko mērķu sasniegšanai;
 • līdzdarboties un sniegt atbalstu Ventspils Augstskolas zinātniskajām struktūrvienībām investīciju, zinātnes un tehnoloģiju pārneses attīstības politiku plānošanā un īstenošanā, tai skaitā ārējo un iekšējo dokumentu izstrādē un pilnveidē;
 • nodrošināt jaunā doktorantūras modeļa ieviešanu.
 
 
Individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:
 •  maģistra grāds;
 • priekšrocība pretendentiem ar doktora grādu;
 • profesionālā darba pieredze, kas atbilst vismaz vienam no šādiem virzieniem:
  • vismaz triju gadu darba pieredze pēdējo desmit gadu laikā vadošā amatā publiskas personas institūcijā vai starptautiskajās institūcijās, kur amata atbildības ietvaros ir politikas plānošana un īstenošana;
  • vismaz 5 gadu pieredze aktīvā uzņēmējdarbībā, tehnoloģijās un/ vai pētniecības jomā vadošā amatā;
  • vismaz triju gadu darba pieredze pēdējo desmit gadu laikā akadēmiskā amatā, kur papildu akadēmiskajai pieredzei iegūta pieredze organizatorisku un / vai administratīvu jautājumu risināšanā vadošā līmenī;
 • nozīmīga darba pieredze nacionālo, Eiropas Struktūrfondu un citu publisko finanšu instrumentu investīciju piesaistē un koordinēšanā;
 • vēlama darba pieredze projektu pieteikumu sagatavošanā, to koordinēšanā un/vai īstenošanas vadībā;
 • izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, tai skaitā pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem gan institūcijas funkcionēšanā, gan procedūrās;
 • padziļinātas zināšanas par politikas plānošanas dokumentu izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 • veiksmīga pārmaiņu vadības pieredze;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • teicamas angļu valodas un labas krievu valodas prasmes rakstos un mutvārdos;
 • pieredzējuša datora lietotāja prasmes (MS Office), kā arī prasmes darbā ar biroja tehniku;
 • izpratne par grāmatvedības, personālvadības un finanšu vadības pamatprincipiem;
 • teicamas iniciatora, sadarbības un organizatoriskās prasmes;
 • spēja noteikt prioritātes, vadīt un plānot savu un citu personu ikdienas darbu.
 
 
Ventspils Augstskola piedāvā:
 • interesantu un dinamisku darba vidi;
 • izaugsmes iespējas;
 • stabilu darba samaksu;
 • sociālās garantijas.
 
Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda plānota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, nepārsniedzot 1647,00 EUR mēnesī normāla darba laika ietvaros pirms nodokļu nomaksas, izvērtējot konkrētās personas individuālo kvalifikāciju un prasmes.

Dzīves un darba aprakstu (Curriculum Vitae) un motivācijas vēstuli (ne vairāk kā A4 formāta viena lapaspuse), ietverot redzējumu par reģionālās augstskolas pastāvēšanas un attīstības izaicinājumiem zinātnes, investīciju piesaistes un tehnoloģiju pārneses kontekstā, līdz 2020. gada 23. decembrim ieskaitot iesniegt elektroniski, sūtot uz e - pastu: personals@venta.lv, uzziņas pa tālruni 636 28303.
Sludinājums pievienots: 22/12/2020

Atbalsts

  Reģistrēties