• Mans Profils
lv

DZĪVOJAMAIS FONDS.

Dzīvojamās telpas speciālistiem

 

Lai sniegtu atbalstu Ventspilī strādājošajiem uzņēmumiem un tie varētu piesaistīt jaunus darbiniekus, Ventspils pilsētā strādājošo uzņēmumu speciālistiem tiek nodrošināta iespēja pieteikties pašvaldības ilgtermiņa dzīvokļu īrei rindas kārtībā, atbilstoši reģistrācijas secībai.

 

 

Pašvaldības dzīvokļa rindā reģistrē kvalificētus speciālistus, kuri strādā šādās nozarēs, prioritārā secībā:

 

  • veselības aprūpe;
  • izglītība, zinātne, pētniecība;
  • sports;
  • komunālā saimniecība;
  • kultūra;
  • pilsētas pārvalde;
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
  • apstrādes rūpniecības apakšnozares – kokapstrāde, mašīnbūve, metālapstrāde, elektronika, plastmasas izstrādājumu ražošana.

 

 

Atbalstu varēs saņemt to komersantu darbinieki, kas noslēguši ar pašvaldību sadarbības līgumu.

 

 

Ar darba devēja starpniecību pieprasīt pašvaldības palīdzību varēs speciālisti, kas atbilst noteikumos noteiktajām prasībām:

 

  • speciālistam Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā īpašumā nav dzīvoklis vai dzīvojamā māja;
  • speciālistam ir noslēgts darba līgums ar darba devēju, kura saimnieciskā darbība atbilst kādai no augstāk norādītajām nozarēm;
  • speciālista līdzšinējā dzīvesvieta (deklarētā adrese) vismaz 3 (trīs) gadus nav bijusi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Šis nosacījums neattiecas uz speciālistu, kas iepriekšējo trīs gadu periodā absolvējis izglītības iestādi;
  • speciālista kvalifikācija un amats atbilst attīstāmajai nozarei.

 

 

Lai speciālists pretendētu uz pašvaldības dzīvokli, Ventspils pilsētas domē jāiesniedz:

 

  • motivēts darba devēja iesniegums;
  • speciālista iesniegums par Palīdzības saņemšanu;
  • dzīves un darba apraksts (CV);
  • izglītības dokumenta/-u kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus.

 

 

Ventspils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļa

 

Adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, 5.kabinets (1.stāvs)
Tālrunis: 636 01286

 

 

Normatīvie akti

 

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 “Par kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”.

 

Atbalsts

  Reģistrēties