• Mans Profils
lv

IZGLĪTĪBA.

IZGLĪTĪBA

Bērnudārzi

Ventspilī darbojas 9 Ventspils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes:

 

  • Pilsētas pusē – “Rūķītis”, “Zvaigznīte”, “Bitīte”, “Vāverīte”, “Eglīte”, “Saulīte”;
  • Pārventā – “Pasaka”, “Margrietiņa” un “Varavīksne”.

 

Informācija par reģistrēšanos Ventspils pirmsskolās http://vip.ventspils.lv/pirmsskolas-izglitiba/registracija-pirmsskolai/


PII Rūķītis

Adrese:
Tālr./fakss:
E-pasts:
Mājas lapa:
Jūras iela 2, Ventspils
+371 63627505
rukitis@ventspils.lv
Rūķītis
  Iestādē uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma.

 


PII Zvaigznīte

Adrese:
Tālr./fakss:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sarkanmuižas dambis 19
+371 63623801
zvaigznite@ventspils.lv
Zvaigznīte
  Iestādē uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma.

 


PII Bitīte

Adrese:
Tālr./fakss:
E-pasts:
Mājas lapa:
Kuldīgas iela 134, Ventspils
+371 63656118
bitite@ventspils.lv
Bitīte
  Iestādē uzņem bērnus vecumā līdz 1,5 līdz 7 gadiem. Divas grupas paredzētas bērniem vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem.

 


PII Eglīte

Adrese:
Tālr./fakss:
E-pasts:
Mājas lapa:
Inženieru ielā 83, Ventspilī
+371 63626444
eglite@ventspils
Eglīte
  Iestādē uzņem bērnus vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Tajā ir 11 grupas: 6 tiek piedāvāta vispārējā pirmsskolas izglītības programma, 4 – mazākumtautību vispārējā pirmsskolas izglītības programma, 1 – speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

 


PII Margrietiņa

Adrese:
Tālr./fakss:
E-pasts:
Mājas lapa:
P. Stradiņa 10, Ventspils
+371 63663870
margrietina@ventspils.lv
Margrietiņa
  Bērni tiek uzņemti no 1,5 gadu vecuma. Iestādē darbojās 10 grupas.

 


PII Pasaka

Adrese:
Tālr./fakss:
E-pasts:
Mājas lapa:
Ugāles iela 15, Ventspils
+371 63661505
pasaka@ventspils.lv
Pasaka
  Izglītības iestādē darbojas 11 grupas, kurās tiek uzņemti izglītojamie vecumā no 1,5 līdz 6/7 gadiem.

 


PII Saulīte

Adrese:
Tālr./fakss:
E-pasts:
Mājas lapa:
Brīvības iela 19, Ventspils
+371 63627839
saulite@ventspils.lv
Saulīte
 

Iestādē darbojas 13 grupas un tās atrodas 2 ēkās – Brīvības ielā 19 un Brīvības ielā 15 (struktūrvienība “Pienenīte”). Bērni izglītības iestādē tiek uzņemti no 2 gadu vecuma (struktūrvienībā “Pienenīte” no 1,5 gadu vecuma).

 


PII Varavīksne

Adrese:
Tālr./fakss:
E-pasts:
Mājas lapa:
Lidotāju 11a, Ventspilī
+371 63662028
varaviksne@ventspils.lv
Varavīksne
  Iestādē uzņem bērnus vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.

 


PII Vāverīte

Adrese:
Tālr./fakss:
E-pasts:
Mājas lapa:
Bērzu iela 51, Ventspils, LV-3601
+371 63622470
vaverite@ventspils.lv
Vāverīte
  Iestāde uzņem bērnus vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem. Iestādē kopumā ir 11 grupas.

 

Skolas

Ventspils pilsētā darbojas 9 vispārizglītojošās skolas – 1 valsts ģimnāzija, 3 vidusskolas, 4 pamatskolas un 1 sākumskola.

 

Informācija par reģistrēšanos 1. klaseihttp://vip.ventspils.lv/vispareja-izglitiba/registracija-1-klases/

 


Ventspils 2. vidusskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Kuldīgas iela 65, Ventspils
+371 63622211
2.vidusskola@ventspils.lv
http://2vsk.ventspils.lv
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Pamatizglītības mazākumtautību programma;
  • Speciālā pamatizglītības mazākumtautību programma ar mācīšanās traucējumiem;
  • Vispārējās vidējās izglītības programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas (matemātika un komerczinības) virziena programma.

 


Ventspils 3. pamatskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:

Tārgales ielā 5, Ventspils, LV-3602
+371 63624505
3.pamatskola@ventspils.lv
www.3psk.ventspils.lv
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Pamatizglītības mazākumtautību programma.

 

 

 

Pulciņi:

 

  • Krievu tautas instrumentu orķestris (1.-9. klasei);
  • Vokālā studija (1.-4., 5.-9. un 10.-12. klasei);
  • 1.-4. klašu koris;
  • 5.-9. klašu koris
  • Koriģējošā vingrošana (1.-4. klasei).

 


Ventspils 4. vidusskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Rīgas iela 12a, Ventspils, LV-3601
+371 63624604
4.vidusskola@ventspils.lv
4vsk.ventspils.lv
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Pirmsskolas izglītības programma;
  • Pamatizglītības programma;
  • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības programma;
  • Matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma.

 


Ventspils 6. vidusskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils
+371 63621586
6.vidusskola@ventspils.lv
http://6vsk.ventspils.lv/
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Pamatizglītības programma;
  • Pamatizglītības mazākumtautības programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma;
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) vakara (maiņu) programma;
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) vakara (maiņu) mazākumtautību programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (neklātiene, tālmācība);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu (neklātiene).

 


Ventspils Centra sākumskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Saules iela 37, Ventspils, LV-3601
+371 63629937
centra.sakumskola@ventspils.lv
centrasakumskola.ventspils.lv
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) izglītības programma;
  • Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) profesionāli orientētā virziena programma.

 

 

 

Pulciņi:

 

  • 1.-2. klašu un 3.-6. klašu zēnu kori;
  • 2.-4. klašu un 5.-6. klašu meiteņu kori;
  • Flautistu ansambļi;
  • Zvanu ansamblis;
  • Pūtēju orķestris;
  • Vokāli instrumentālais ansambļi „Jautrie draugi” , ”Jautrie draudziņi” un “Saules zvani”.

 


Ventspils Pārventas pamatskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Tārgales iela 61, Ventspils, LV-3602
+371 63662529
parventas.pamatskola@ventspils.lv
http://vpp.ventspils.lv/
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
  • Pamatizglītības programma;
  • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

 

 

 


Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Kuldīgas iela 1, Ventspils, LV-3601
+371 63624487
gimnazija@ventspils.lv
http://www.vv1g.lv/
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Pamatizglītības otrā posma programma; 7.-9.klases programma (7. klasēm);
  • Pamatizglītības otrā posma izglītības programma (8.-9. klasēm);
  • Vispārējās vidējās izglītības programma. Datorikas un inženierzinātnes virziens (10. klasēm);
  • Vispārējās vidējās izglītības programma. Sabiedrības pārvaldības un uzņēmējdarbības virziens (10. klasēm);
  • Vispārējās vidējās izglītības programma. Vides zinātnes un veselības virziens (10. klasēm);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (11.-12. klasēm);
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, apakšprogramma – matemātika un dabaszinības (11.-12. klasēm).

 

 

 

Pulciņi:

 

  • 5.-9. klašu koris „Dzeguzītes”;
  • Vidusskolas jauktais koris;
  • Pūtēju orķestris;
  • Debašu klubs;
  • Mājturība;
  • Vizuālā māksla;
  • Tehniskā grafika.

 


Ventspils 1. pamatskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Pļavas iela 27, Ventspils, LV-3601
+371 63622643
1.pamatskola@ventspils.lv
www.plavasskola.lv
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Pirmsskolas programma;
  • Pamatizglītības programma;
  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācību traucējumiem;
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klasei) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klasei) humanitārā un sociālā virziena programma.

 

 

 

Pulciņi:

 

  • Sākumskolai: angļu valoda 1.-2. klasei, koriģējošā vingrošana, peldēšanas apmācība 4. klasei, dejas, meiteņu koris 2.-4. klasei;
  • Pamatskolai: peldēšanas apmācība 6. klasei, meiteņu koris 5.-9. klasei, zēnu koris, vides pulciņš, frīsbijs 7.-9. klasei, tautasbumba 3.-6. klasei.

 


Ventspils 2. pamatskola

 

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Bērzu iela 54, Ventspils, LV-3601
+371 63622964
2.pamatskola@ventspils.lv
https://2psk.ventspils.lv/
Facebook

 

 

 

Izglītības programmas:

 

  • Pamatizglītības programma;
  • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – A, B līmenis;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – C līmenis;
  • Mazākumtautību speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – C līmenis;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

 

 

 

Pulciņi:

 

  • Koris (sākumskolai un pamatskolai – 7-15 gadus veciem bērniem);
  • Tautasdejas (7-11 gadus veciem bērniem);
  • Informācijas un tehnoloģiju dizains (12-13 gadus veciem bērniem);
  • Angļu valoda (7-9 gadus veciem bērniem);
  • Dabaszinību pulciņš ,,Jaunais pētnieks” (7-11 gadus veciem bērniem);
  • Sportiskās aktivitātes veselības nostiprināšanai (7-9 gadus veciem bērniem);
  • Game Lab – spēļu programmēšana.
Tehnikums

Ventspils tehnikums

Adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Mājas lapa:
Sociālie tīkli:
Saules iela 15, Ventspils
+371 63622663
info@pikc.lv
www.pikc.lv
Facebook, Twitter

 

Ventspils Tehnikums ir mūsdienīga, prestiža, uz zināšanām un kvalitāti balstīta sākotnējās profesionālās izglītības un tālākizglītības iestāde, kā arī profesionālās izglītības metodiskais centrs.

 

Ventspils Tehnikums nodrošina Kurzemes reģiona tautsaimniecības vajadzībām atbilstoši kvalificēta un Eiropas Savienības kopējā darba tirgus prasībām atbilstoša darbaspēka sagatavošanu vairākās nozarēs un kvalifikācijas līmeņos.

 

Skola īsteno arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmas, kā arī pieaugušo tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas. 

 

Skolas profesionālās izglītības piedāvājums ir plašs un aptver vairākas nozares:

  • metālapstrāde un mašīnbūve;
  • autotransports;
  • enerģētika;
  • elektronika;
  • inženierkomunikācijas;
  • datorsistēmas;
  • ēdināšanas serviss;
  • viesmīlība;
  • viesnīcu komercdarbība;
  • grāmatvedība.
Augstskolas

Ventspils Augstskola

Tālrunis: 63629657
Adrese: Inženieru 101, Ventspils
E-pasts: venta@venta.lv
Mājas lapa: www.venta.lv
Sociālie tīkli: Facebook
Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

 

 

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

 

 

Ventspils Augstskolā ir trīs fakultātes:

 

  • Ekonomikas un pārvaldības fakultāte;
  • Informācijas tehnoloģiju fakultāte;
  • Tulkošanas studiju fakultāte.

 


RTU Ventspils filiāle

Tālrunis: 63624710
Adrese: Kuldīgas ielā 55, Ventspils
E-pasts: ventspils@rtu.lv
Mājas lapa: www.ventspils.rtu.lv
Sociālie tīkli: Facebook
RTU Ventspils studiju un zinātnes centrs – izveidots, lai sekmētu Latvijas reģionu attīstību, sadarbību ar reģionālajiem uzņēmumiem, mazinātu darbaspēka aizplūšanu (uz ārvalstīm, Rīgu un Rīgas reģionu) un piesaistītu papildu finansējumu augstākās izglītības nodrošināšanai reģionos, zinātnes, pētniecības un inovāciju veicināšanai.

 

 

RTU Ventspils studiju un zinātnes centra mērķis ir nodrošināt RTU izglītības, zinātniskās un lietišķās pētniecības pieejamību Kurzemes reģionā.

 

 

RTU Ventspils studiju un zinātnes centrs piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt 1. līmeņa profesionālā,  bakalaura akadēmiskā un bakalaura profesionālā studiju programmās.

 

Par studiju programmām vairāk informācijas meklē: www.ventspils.rtu.lv/studiju-programmas

 


 

Juridiskās koledžas Ventspils filiāle

Tālrunis: 67508005
Adrese: Kuldīgas iela 1, Ventspils
E-pasts: info@jk.lv
Mājas lapa: www.jk.lv
Sociālie tīkli: Facebook, Draugiem.lv
Juridiskā koledža ir augstākās izglītības iestāde, kas realizē 1. līmeņa profesionālas augstākās izglītības / īsā cikla studiju programmas. Juridiskās koledžas Ventspils filiāle sekmīgi darbojas kopš 2001.gada.

 

Juridiskās koledžas Ventspils filiālē piedāvā studēt klātienē Tiesību zinātņu programmā un tālmācības formā programmās: Cilvēku resursu vadība, Tiesību zinātne, Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana

 

Par studiju programmām vairāk informācijas meklē: www.jk.lv/lv/#studiju-programmas

 

 

 

Mūžizglītība

Mācību centrs “BUTS”
(Ventspils filiāle)

 


Tālrunis: 29471173

Adrese: Ģertrūdes iela 29/31, 2. stāvs, Ventspils
E-pasts: ventspils@buts.lv
Mājas lapa: www.buts.lv/office/11

 

 

Mācību centrs “BUTS” – profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde, kā arī lielākais privātais mācību centrs Latvijā.

 

Darbības virzieni – izglītojošā darbība, piedāvājot daudzveidīgus formālās un neformālās izglītības pakalpojumus, uzņēmumiem un fiziskām personām. Elastīgi un uz sadarbību orientēti, to apliecina mūsu ilgstošā, pozitīvā sadarbība ar dažādiem partneriem gan valsts, gan privātajā sektorā.

 

Līdzīgi kā Ventspils pilsēta, arī mācību centrs “BUTS” apzinās rītdienas nozīmi gan ikdienas dzīvē, gan uzņēmējdarbības attīstībā, tāpēc mūsu uzdevums ir būt pirmajiem, kas izzina nākotnes aktualitātes un prasības, lai ļautu Jums sasniegt izvirzītos mērķus daudz efektīvāk.

 

Aktuālos kursus un nodarbības Ventspilī skaties šeit: www.buts.lv/office/11

 


Ventspils augstskolas Mūžizglītības centrs

 

 

Tālrunis: 63629650, 63629650
Adrese: Inženieru 101, Ventspils
E-pasts: venta@venta.lv
Mājas lapa: www.venta.lv/muzizglitiba/

 

 

Ventspils augstskolas Mūžizglītības centrs kopš – vieta, kur izglītoties ikvienam Ventspils pilsētas un Kurzemes iedzīvotājam neatkarīgi no vecuma, profesijas un izglītības un pilnveidot sevi kā profesionāli un personību.

 

Centra mērķis ir piedāvāt ikvienam Kurzemes reģiona iedzīvotājam iespēju izglītoties visas dzīves garumā, paaugstinot vai mainot savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām un savām interesēm un vajadzībām, tādējādi vairojot Ventspils, Kurzemes un visas Latvijas intelektuālo potenciālu, nodrošinot tautsaimniecību ar zinošiem un radoši domājošiem speciālistiem.

 

Ventspils augstskolas Mūžizglītības centrs piedāvā:

 

  • plašu valodu klāstu – latviešu, angļu, vācu, krievu, zviedru, norvēģu, franču, ķīniešu, spāņu un citas;
  • sagatavošanās kursus valsts eksāmeniem skolēniem;
  • profesionālās pilnveides programmas, piemēram, darba drošībā un aizsardzībā;
  • neformālās izglītības programmas.

 

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

Ventspils Jaunrades nams

 

 

Adrese: Maiznieku iela 11, Ventspils, LV-3601
Tālr.: +371 63622805
E-pasts: jaunrades.nams@ventspils.lv
Mājas lapa: www.jaunradesnams.lv

 

 

Jaunrades nams – tā ir vieta, kur ikvienam bērnam un jaunietim vecumā no 3 līdz 25 gadiem attīstīt savus talantus dziedot, dejojot, spēlējot teātri un dažādus instrumentus, zīmējot vai sportojot.

 

 

Jaunrades nams regulāri organizē un piedalās dažādos pasākumos – koncertos, konkursos, sacensībās un festivālos.

 

 

Jaunrades namā ir Latvijā vienīgais digitālais planetārijs.

 

 

Jaunrades nama jumta izbūvē ir observatorija, kas aprīkota ar kvalitatīvu teleskopu.

 

 


Ventspils Mākslas skola

 

 

Adrese: Zvana iela 6, Ventspils, LV-3601
Tālr./fakss: +371 63622423 (+371 27882275)
E-pasts: makslas.skola@ventspils.lv
Mājas lapa: www.ventspilsmakslasskola.lv

 

 

Ventspils Mākslas skola – tā ir vieta, kur bērni var iegūt profesionālas ievirzes izglītību, apgūstot vizuālās mākslas zinības un prasmes, pilnveidojot savu radošumu un personību.

 

 

Ventspils Mākslas skola īsteno divas profesionālās ievirzes izglītības programmas, kā arī interešu izglītības programmu sagatavošanas klasēs. Mācības skolā notiek pēc nodarbībām skolā.

 

 

 1. Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” uzņem audzēkņus no 8 gadu vecuma.
 2. Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” uzņem audzēkņus no 15 gadu vecuma (studiju kurss).
 3. Interešu izglītības programmā sagatavošanas klasītēs uzņem audzēkņus no 5 gadu vecuma.

 


Sporta skola “Spars”

 

 

Adrese: Sporta iela 7/9,
Ventspils, LV-3600
Tālr./fakss: +371 63622732
E-pasts: spars@ventspils.lv
Mājas lapa: www.spars.ventspils.lv

 

 

Ventspils Sporta skola „Spars” ir viena no lielākajām sporta skolām Latvijā, kurā ik gadu mācās vairāk nekā 1200 audzēkņu, vecumā no 5 līdz 25 gadiem.

 

 

Sporta skolā “Spars” var nodarboties ar 10 sporta veidiem: basketbolā, BMX riteņbraukšanā, džudo, ložu šaušanā, peldēšanā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, sporta vingrošanā, svarcelšanā, šorttrekā un vieglatlētikā.

 

 

Nodarbības ir bez maksas.

Nodarbības notiek pēc apstiprinātā treniņu grafika.

 

 

Lai pieteiktos treniņiem nepieciešams:

 1. Bērna likumiskā pārstāvja iesniegums uzņemšanai Ventspils Sporta skolā “Spars” (veidlapu var saņemt Sporta skolā 7/9);
 2. Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (ārsta izziņas, atbilstoši MK noteikumiem Nr.594 „Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīnas uzraudzības kārtība”).

 


Ventspils jauniešu māja

 

 

Adrese: Kuldīgas iela 13, Ventspils, LV-3601
Tālr.: +371 20238456
E-pasts: jauniesumaja@ventspils.lv
Mājas lapa: www.jauniesi.ventspils.lv
Sociālie tīkli: www.facebook.com/VentspilsJauniesuMaja

 

 

Jauniešu māja – tā ir vieta, kur notiek dažādu tēmu izglītojoši, informatīvi, kā arī izklaidējoši pasākumi jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem.

 

 

Jauniešiem tiek sniegts konsultatīvs un resursu atbalsts savu iniciatīvu veidošanā un īstenošanā.

 

 

Tur darbojas arī informācijas punkts, kurā iespējams uzzināt un konsultēties par jauniešiem aktuālām tēmām – izglītības un karjeras iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, noskaidrot, kādas organizācijas vai speciālisti var palīdzēt dažādās situācijās.

 

 

Brīvā laika pavadīšanai jauniešiem pieejama tējnīca, kā arī dažādas galda spēles.

 

 

Atbalsts

  Reģistrēties