• Mans Profils
lv

Asociētais/-ā profesors/-e Valodniecības nozarē.

Asociētais/-ā profesors/-e Valodniecības nozarē.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

Asociētais/-ā profesors/-e Valodniecības nozarē

Konkursa beigu datums: 04-06-2021

No 1404 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes asociētā profesora amata vietu Valodniecības nozarē, salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē (specializācija latviešu – angļu valoda), (darba līgums uz noteiktu laiku – ievēlēšanas laiku (seši gadi)):

Prasības pretendentiem:

  • doktora grāds;
  • zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas;
  • spēja veikt patstāvīgi zinātniskos pētījumus un vadīt citu zinātnieku pētniecisko darbu;
  • zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze kopumā nav mazāka par 3 gadiem.

Iesniedzamie dokumenti:

  • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti dokumentu noraksti vai kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus);
  • akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums pēc “EUROPASS” CurriculumVitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo sešu gadu laikā un citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;
  • dokumenta kopums, kurā atspoguļota pretendenta zinātniskā un pedagoģiskā kvalifikācija un ar zinātnisko, pedagoģisko darbu saistītās organizatoriskās kompetences atbilstība asociētā profesora amata prasībām, saskaņā ar Ministru Kabineta 2021.gada 25.februāra noteikumiem Nr.129 “Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība”.

Dokumenti iesniedzami līdz 2021.gada 4.jūnijam ieskaitot, sūtot elektroniski: personals@venta.lv, uzziņas pa tālruni 636 28303.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda noteikta saskaņā ar Ventspils Augstskolas noteikumiem par vienotu atlīdzības sistēmu, sākot no 1404,00 EUR normāla darba laika ietvaros pirms nodokļu nomaksas, piemērojot individuālo koeficientu, pamatojoties uz zinātniskā personāla amata aprakstā, kā arī citos saistītos dokumentos, kas apraksta darba pienākumus, noteikto, darba sarežģītību, garīgo piepūli, sadarbību, vadības funkciju, atbildību par darba rezultātiem, atbildību par lēmumiem, pētniecisko, popularizēšanas un organizatorisko ieguldījumu, amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola.

Sludinājums pievienots: 31/05/2021

Atbalsts

    Reģistrēties