• Mans Profils
lv

Bibliogrāfs.

Bibliogrāfs.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils bibliotēka"

90001156891

Ventspils bibliotēku veido 6 struktūrvienības:

 1. Galvenā bibliotēka, Akmeņu ielā 2 ar Ārējās apkalpošanas punktu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (Medicīnas bibliotēka), Inženieru ielā 60,
 1. Bērnu bibliotēka, Akmeņu ielā 2,
 2. Pārventas bibliotēka, Tārgales ielā 4,
 3. Ventspils Augstskolas bibliotēka, Inženieru ielā 101,
 4. Gāliņciema bibliotēka, Kuldīgas ielā 110,
 5. Mūzikas bibliotēka, Lielais laukums 1.

 

Ventspils bibliotēkas galvenie uzdevumi un funkcijas

 • veikt iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, to elektronisko apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu;
 • veidot un uzturēt Ventspils reģiona elektronisko kopkatalogu un datubāzes, organizēt un koordinēt novadu bibliotēku krājumu atspoguļošanu kopkatalogā;
 • veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu;
 • sniegt kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem un ar struktūrvienību palīdzību nodrošināt to pieejamību reģiona teritorijā;
 • attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru;
 • nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus, vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus, informācijas pakalpojumus. Sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā un veicināt mūžizglītību;
 • veidot un attīstīt iedzīvotāju spējas orientēties visa veida informācijas piedāvājumā, veicināt jaunu informācijas tehnoloģiju izmantošanas iemaņu apguvi.

Bibliogrāfs

Konkursa beigu datums: 17-11-2022

No 772 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils, Akmeņu iela 2

Prasības

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka” (reģistrācijas nr. 90001156891, adrese: Akmeņu iela 2, Ventspils)  aicina pieteikties uz bibliogrāfa amatu (darba līgums uz noteiktu laiku, nosakot pārbaudes laiku) 

Galvenie amata pienākumi:

Lasītāju apkalpošana, konsultāciju sniegšana par krājumu un dažādu tematisku  uzziņu sagatavošana, izmantojot elektroniskās informācijas tehnoloģijas (elektroniskos katalogus, tiešsaistes datubāzes, interneta resursus).

Datu veidošana Novadpētniecības datubāzē, izmantojot bibliotēku informācijas sistēmu ALISE – bibliogrāfiskā apraksta veidošana atbilstoši bibliogrāfiskā apraksta standartam, klasificēšana, priekšmetošana.

Piedalīties vietējo informācijas resursu apzināšanā un digitālo kolekciju veidošanā;

Izglītojošu, tematisku pasākumu, saistītu ar pilsētas un  novada vēsturi un aktualitātēm, gatavošana un vadīšana. 

Apmācīt bibliotēkas apmeklētājus par informatīvo resursu lietošanu.

Prasības:

 • augstākā izglītība;
 • interese pētīt, izzināt un apkopot informāciju  par Ventspils un tās apkārtnes vēsturi;
 • cilvēkiem, notikumiem un vietām;
 • informācijas iegūšanas, apstrādes un analīzes prasmes;
 • teicamas datorprasmes;
 • precizitāte;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • spēja sadarboties  ar novadpētniekiem un muzeju speciālistiem;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā komandā;
 • sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
 • profesionālās kompetences pilnveides iespējas;
 • drošu un sakārtotu darba vidi;
 • interesantu un dinamisku darbu;
 • atalgojums mēnesī 772,00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2022.gada 17.novembrim (ieskaitot) sūtīt elektroniski: biblioteka@ventspils.lv, uzziņas pa tālruni 636 23598.

Sludinājums pievienots: 02/11/2022

Atbalsts

  Reģistrēties