• Mans Profils
lv

Bibliogrāfs.

Bibliogrāfs.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils bibliotēka"

90001156891

Ventspils bibliotēku veido 6 struktūrvienības:

 1. Galvenā bibliotēka, Akmeņu ielā 2 ar Ārējās apkalpošanas punktu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (Medicīnas bibliotēka), Inženieru ielā 60,
 1. Bērnu bibliotēka, Akmeņu ielā 2,
 2. Pārventas bibliotēka, Tārgales ielā 4,
 3. Ventspils Augstskolas bibliotēka, Inženieru ielā 101,
 4. Gāliņciema bibliotēka, Kuldīgas ielā 110,
 5. Mūzikas bibliotēka, Lielais laukums 1.

 

Ventspils bibliotēkas galvenie uzdevumi un funkcijas

 • veikt iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, to elektronisko apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtÄ«bu uzskaiti un saglabāšanu;
 • veidot un uzturēt Ventspils reÄ£iona elektronisko kopkatalogu un datubāzes, organizēt un koordinēt novadu bibliotēku krājumu atspoguļoÅ¡anu kopkatalogā;
 • veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu;
 • sniegt kvalitatÄ«vus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem un ar struktÅ«rvienÄ«bu palÄ«dzÄ«bu nodroÅ¡ināt to pieejamÄ«bu reÄ£iona teritorijā;
 • attÄ«stÄ«t bibliotēku par izglÄ«tÄ«bas, informācijas, kultÅ«ras un sabiedriskās saskarsmes centru;
 • nodroÅ¡ināt operatÄ«vus un kvalitatÄ«vus, vietējās sabiedrÄ«bas vajadzÄ«bām atbilstoÅ¡us, informācijas pakalpojumus. Sniegt atbalstu vietējās sabiedrÄ«bas attÄ«stÄ«bā un veicināt mūžizglÄ«tÄ«bu;
 • veidot un attÄ«stÄ«t iedzÄ«votāju spējas orientēties visa veida informācijas piedāvājumā, veicināt jaunu informācijas tehnoloÄ£iju izmantoÅ¡anas iemaņu apguvi.

Bibliogrāfs

Konkursa beigu datums: 17-11-2022

No 772 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils, Akmeņu iela 2

Prasības

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka” (reģistrācijas nr. 90001156891, adrese: Akmeņu iela 2, Ventspils)  aicina pieteikties uz bibliogrāfa amatu (darba līgums uz noteiktu laiku, nosakot pārbaudes laiku) 

Galvenie amata pienākumi:

Lasītāju apkalpošana, konsultāciju sniegšana par krājumu un dažādu tematisku  uzziņu sagatavošana, izmantojot elektroniskās informācijas tehnoloģijas (elektroniskos katalogus, tiešsaistes datubāzes, interneta resursus).

Datu veidošana Novadpētniecības datubāzē, izmantojot bibliotēku informācijas sistēmu ALISE – bibliogrāfiskā apraksta veidošana atbilstoši bibliogrāfiskā apraksta standartam, klasificēšana, priekšmetošana.

Piedalīties vietējo informācijas resursu apzināšanā un digitālo kolekciju veidošanā;

Izglītojošu, tematisku pasākumu, saistītu ar pilsētas un  novada vēsturi un aktualitātēm, gatavošana un vadīšana. 

Apmācīt bibliotēkas apmeklētājus par informatīvo resursu lietošanu.

Prasības:

 • augstākā izglÄ«tÄ«ba;
 • interese pētÄ«t, izzināt un apkopot informāciju  par Ventspils un tās apkārtnes vēsturi;
 • cilvēkiem, notikumiem un vietām;
 • informācijas iegÅ«Å¡anas, apstrādes un analÄ«zes prasmes;
 • teicamas datorprasmes;
 • precizitāte;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • spēja sadarboties  ar novadpētniekiem un muzeju speciālistiem;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā lÄ«menÄ«.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā komandā;
 • sociālās garantijas, veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu;
 • profesionālās kompetences pilnveides iespējas;
 • droÅ¡u un sakārtotu darba vidi;
 • interesantu un dinamisku darbu;
 • atalgojums mēnesÄ« 772,00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2022.gada 17.novembrim (ieskaitot) sūtīt elektroniski: biblioteka@ventspils.lv, uzziņas pa tālruni 636 23598.

Sludinājums pievienots: 02/11/2022

Atbalsts

  Reģistrēties