• Mans Profils
lv

IEPIRKUMU SPECIĀLISTA ASISTENTS/-E.

IEPIRKUMU SPECIĀLISTA ASISTENTS/-E.

Ventspils nekustamie īpašumi

41203001885

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” ir lielākais nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzņēmums Ventspils pilsētā.

IEPIRKUMU SPECIĀLISTA ASISTENTS/-E

Konkursa beigu datums: 19-02-2023

No 1250 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Prasības:

 • vismaz 1.lÄ«meņa profesionālā augstākā izglÄ«tÄ«ba (vēlama tiesÄ«bu zinātnēs vai finansēs)
 • noturÄ«ba pret stresu, prasme organizēt darbu efektÄ«vi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā
 • prasme strādāt ar lielu informācijas apjomu, analÄ«tiskā domāšana un precizitāte dokumentu sagatavoÅ¡anā
 • iemaņas darbā ar datoru pieredzējuÅ¡a lietotāja lÄ«menÄ«
 • teicamas latvieÅ¡u valodas zināšanas
 • vēlamas labas krievu un angļu valodas zināšanas

Galvenie pienākumi:

 • komunikācijas un informācijas apmaiņas nodroÅ¡ināšana starp iepirkumu pretendentiem un uzņēmumu
 • lÄ«dzdalÄ«ba iepirkumu procedÅ«ru norisē sākot no nolikuma sagatavoÅ¡anas lÄ«dz lÄ«guma noslēgÅ¡anai ar uzvarētāju, lÄ«gumsaistÄ«bu izpildes uzraudzÄ«ba
 • ar iepirkumiem saistÄ«tās lietvedÄ«bas organizēšana
 • uzņēmuma Mazo iepirkumu komisijas darba organizēšana
 • citu iepirkumu speciālista doto uzdevumu izpilde

Mēs piedāvājam:

 • darbu uz noteiktu laiku
 • atalgojumu vidēji 1250 EUR  mēnesÄ«, atbilstoÅ¡i kvalifikācijai, iepriekšējai darba pieredzei un sasniegtajiem darba rezultātiem
 • sociālās garantijas un veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu
 • interesantu, dinamisku un atbildÄ«gu darbu profesionālā un draudzÄ«gā kolektÄ«vā
 • individuālās izaugsmes, attÄ«stÄ«bas un apmācÄ«bu iespējas, kā arÄ« vērtÄ«gu darba pieredzi

Darba laiks  Pilna slodze

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 2023. gada 19. februārim lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Iepirkumu speciālista asistents/-e” uz: vni@ventspils.lv vai iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2.stāvā Užavas ielā 8, Ventspilī.

Uzziņas pa tālruni 63622336.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informējam:

 • pieteikuma dokumentos norādÄ«tie personas dati tiks apstrādāti, lai nodroÅ¡inātu Å¡Ä«s atlases konkursa norisi;
 • personas datu apstrādes pārzinis ir PaÅ¡valdÄ«bas SIA “Ventspils nekustamie Ä«paÅ¡umi”, reÄ£. nr. 41203001885, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622336, e-pasta adrese: vni@ventspils.lv.
Sludinājums pievienots: 03/02/2023

Atbalsts

  Reģistrēties