• Mans Profils
lv

IZGLĪTĪBAS DARBA SPECIĀLISTS SATURA JAUTĀJUMOS.

IZGLĪTĪBAS DARBA SPECIĀLISTS SATURA JAUTĀJUMOS.

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

IZGLĪTĪBAS DARBA SPECIĀLISTS SATURA JAUTĀJUMOS

Konkursa beigu datums: 30-06-2020

1100 - 1200 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Prasības pretendentiem:
 • līmeņa augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītības vadībā;
 • darba pieredze pedagoģijā vai izglītības vadībā ne mazāk kā 3 gadi, vēlams izglītības darba speciālista amatā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • zināšanas izglītības satura un metodikas jautājumos;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • labas komunikācijas, saskarsmes un plānošanas prasmes;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.
Galvenie pienākumi:
 • izglītības satura ieviešana un pārraudzība Izglītības pārvaldes padotībā esošajās izglītības iestādēs;
 • sadarboties ar mācību priekšmetu jomu koordinatoriem, plānot un pārraudzīt mācība satura ieviešanu un īstenošanu izglītības iestādēs;
 • plānot un uzraudzīt izglītības kvalitātes monitoringa procesu;
 • koordinēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītības jautājumus;
 • saskaņot VIIS vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas un pārtarifikācijas.
Iesniedzamie dokumenti:
 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • pretendenta sagatavots redzējums par kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešanu izglītības iestādēs (līdz 2 A4 formāta lapām datorrakstā);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.
Darba alga 1100 – 1200 EUR mēnesī. Dokumentus līdz 2020. gada 30. jūnijam ieskaitot, iesniegt Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, piektdienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 15:00, vai nosūtot elektroniski: vip@ventspils.lv. Uzziņas pa tālruni 636 01221. Darba uzsākšana pēc vienošanās.
Sludinājums pievienots: 15/06/2020

Atbalsts

  Reģistrēties