• Mans Profils
lv

Nodokļu inspektors/-e.

Nodokļu inspektors/-e.

Valsts ieņēmumu dienests

90000069281

Saskaņā ar likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu” Valsts ieņēmumu dienests ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas.

Nodokļu inspektors/-e

Konkursa beigu datums: 25-03-2024

1065 - 1388 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Nāc strādāt mūsdienīgā un efektīvā valsts iestādē!

Vairāk par mums uzzināsi šeit: www.vid.gov.lv/lv/personals

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
(reģ. Nr. 90000069281)
izsludina konkursu uz
Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes
Fizisko personu parādu un citu maksājumu atgūšanas daļas
galvenā nodokļu inspektora
ierēdņa amatu
(4 vakances uz nenoteiktu laiku)

Ar iespēju strādāt: Liepājā, Saldū, Dobelē, Ventspilī, Jelgavā vai Bauskā.

Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana labprātīgas nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto obligāto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu saistību izpildes, aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles, atbalsta un nodokļu parādu piedziņas jomā.

Mūsu vērtības ir: efektivitāte, atbildība, sadarbība.

Ja Tev ir:

 • vismaz pirmā lÄ«meņa profesionālā augstākā (koledža) izglÄ«tÄ«ba;
 • zināšanas nodokļu normatÄ«vajos aktos;
 • prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstoÅ¡us lēmumus;
 • labas prasmes darbā ar MS Outlook, Word, Excel;
 • atbilstÄ«ba likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta pirmās daļas un Valsts civildienesta likuma 7.panta prasÄ«bām;
 • nevainojama reputācija.

Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā vidē un:

 • ​veikt nodokļu nomaksas termiņu ievēroÅ¡anas kontroli un darbu ar nodokļu maksātājiem par labprātÄ«gu parāda samaksu lÄ«dz bezstrÄ«da piedziņas uzsākÅ¡anai;
 • nodroÅ¡ināt ​komunikāciju ar nodokļu maksātājiem nodokļu parādu jautājumos;
 • izvērtēt un sagatavot lēmumu projektus par nodokļu atmaksas grafiku pieÅ¡Ä·irÅ¡anu un nodroÅ¡ināt to savlaicÄ«gu izpildi;
 • izskatÄ«t nodokļu maksātāju iesniegumus un, rodot risinājumus atbilstoÅ¡i spēkā esoÅ¡ajiem normatÄ«vajiem aktiem, sagatavot atbildes vēstuļu projektus;
 • uzsākt bezstrÄ«da piedziņas procesu labprātÄ«gas nodokļu maksājumu nenomaksāšanas gadÄ«jumos.

 Ja Tev piemīt kāda no šādām īpašībām, mēs Tevi gaidām Fizisko personu parādu un citu maksājumu atgūšanas daļā:

 • esi nosvērts;
 • patÄ«k meklēt risinājumus;
 • spēj sekot lÄ«dzi informācijai;
 • proti analizēt informāciju;
 • atbildÄ«gi risini izveidojuÅ¡os situāciju;
 • saskati likumsakarÄ«bas;
 • strādā ar datoru un programmām;
 • komunicē ar jebkuru personu.

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu, mēneÅ¡alga no 1065 lÄ«dz 1388 EUR (bruto), pārbaudes laikā lÄ«dz 1200 EUR, atkarÄ«bā no Tavas profesionālās pieredzes ilguma attiecÄ«gajā jomā, kas iegÅ«ta pēdējo piecu gadu laikā;
 • mÅ«sdienÄ«gu darba vidi un iespēju strādāt daļēji attālināti;
 • personÄ«go izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidoÅ¡anu;
 • iespēju piedalÄ«ties dažādās apmācÄ«bu programmās;
 • sociālās garantijas;
 • elastÄ«gu darba laiku;
 • papildatvaļinājuma dienas;
 • veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanas polisi.

 Priekšrocības pretendentam ar:

 • pirmā lÄ«meņa profesionālo augstāko (koledža) izglÄ«tÄ«bu ekonomikā vai komerczinÄ«bās un administrēšanā vai tiesÄ«bu zinātnē;
 • ​pieredzi darbā ar parādu atgÅ«Å¡anu.

 Ierēdņa dienesta vieta:

Dzintaru iela 18, Ventspils.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju līdz šī gada 25.martam no šī sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi “Konkurss uz NNVP_FPPCMAD_GNI_Vards_Uzvards”.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta pirmās daļas un Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta 1. un 2.punktu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes pārzinis ir VID Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, tālr.+371 67122627; datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@vid.gov.lv, tālr. +371 67122658, +371 67122660.

Papildu informāciju par personas datu apstrādi un par atlases procesa privātuma politiku VID ir pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļās: Personas datu apstrāde VID un Atlases procesa privātuma politika.

Jautājumos par amata pienākumiem zvani uz tālruņa numuru +371 67123950. Ja Tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru +371 67122633 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi “Jautājums par konkursu”.

Sludinājums pievienots: 20/03/2024

Atbalsts

  Reģistrēties