• Mans Profils
lv

Sociālais pedagogs.

Sociālais pedagogs.

Ventspils pilsētas Sociālais dienests

90000052533

Sociālā dienesta uzdevums - saskaņā ar sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem sniegt Ventspils pašvaldības iedzīvotājiem sociālo palīdzību, kā arī organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus.

Sociālajā dienestā pēc palīdzības var vērsties ikviens Ventspils pašvaldības iedzīvotājs, kurš nonācis sarežģītā situācijā, kad nepieciešams saņemt sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus.

Sociālais pedagogs

Konkursa beigu datums: 30-09-2021

No 796 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10, Ventspils, LV- 3601

Prasības

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas Sociālais dienests” (reģ. Nr. 90000052533) izsludina konkursu uz sociālā pedagoga amatu 1 likmi (darba līgums uz noteiktu laiku).

Darba devējs:

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas Sociālais dienests”.

Darba vieta:

Ventspils 4. vidusskola un pirmsskolas izglītības iestāde.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā speciālistu komandā;
 • individuālās izaugsmes, attÄ«stÄ«bas un apmācÄ«bu iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • alga 796 eiro (bruto).

Individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • 2. lÄ«meņa augstākā profesionālā izglÄ«tÄ«ba sociālā pedagoga darbā vai sociālajā darbā;
 • vismaz divu gadu pieredze darbā ar bērniem;
 • zināšanas sociālpedagoÄ£isko praktisko jautājumu risināšanā;
 • prasmes plānot un modelēt uz pozitÄ«vu rezultātu orientētu sociālpedagoÄ£isko darbÄ«bu;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloÄ£ijām, t.sk.
 • prasme strādāt ar datoru pieredzējuÅ¡a lietotāja lÄ«menÄ«;
 • valsts valodas prasme augstākajā lÄ«menÄ« atbilstoÅ¡i Valsts valodas likuma prasÄ«bām;
 • precizitāte un augsta atbildÄ«bas sajÅ«ta;
 • spēja strādāt patstāvÄ«gi un komandā, noteikt prioritātes un plānot ikdienas darbus.

Dzīves un darba aprakstu (CV) un pieteikuma vēstuli līdz 30.09.2021. iesniegt personīgi Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē "Ventspils pilsētas Sociālais dienests", vai nosūtot vēstuli pa pastu, kas adresēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei "Ventspils pilsētas Sociālais dienests" Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, vai ievietojietojot pie Sociālā dienesta, Raiņa ielā 10, Ventspilī, ieejas durvīm izvietotajās pastkastītēs, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi socdienests@ventspils.lv.

Tālrunis informācijai: 63601202, 63601200

Sludinājums pievienots: 16/09/2021

Atbalsts

  Reģistrēties