• Mans Profils
lv

Sporta skola “Spars” DIREKTORA VIETNIEKA IZGLĪTĪBAS JOMĀ.

Sporta skola “Spars” DIREKTORA VIETNIEKA IZGLĪTĪBAS JOMĀ.

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

Sporta skola “Spars” DIREKTORA VIETNIEKA IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Konkursa beigu datums: 11-02-2022

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils Sporta skola “Spars” (reģistrācijas Nr. 40900005876) izsludina konkursu uz vakanto DIREKTORA VIETNIEKA IZGLĪTĪBAS JOMĀ amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku).

 Prasības pretendentiem:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktam;
 • darba pieredze izglītības vadības darbā;
 • vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē;
 • zināšanas profesionālās ievirzes sporta izglītības satura un attīstības jautājumos;
 • izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • prasmes plānot un organizēt savu darbu, strādāt komandā un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • prasmes pieredzējuša lietotāja līmenī darbā ar informācijas tehnoloģijām;
 • labas saskarsmes spējas un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības izjūta.

 Galvenie pienākumi:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • piedalīties izglītības iestādes perspektīvās attīstības programmas izstrādēs;
 • plānot savu darbu un par rezultātiem atskaitīties izglītības iestādes noteiktajā kartībā;
 • veikt mācību –treniņu grupas komplektēšanu un nodrošināt veiksmīgu izglītojamo adaptācijas procesu;
 • analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus, izvirzīt jaunus uzdevumus un informēt par to pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus;
 • nodrošināt atskaišu un pārskatu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • sekot līdzi finansējuma izlietojumam pedagogu atalgojumam un piemaksām;
 • sagatavot un koriģēt nodarbību sarakstus;
 • piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, nodrošinot drošu, veselībai nekaitīgu un psiholoģiski labvēlīgu vidi izglītības iestādē;
 • veikt citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu.

 Darba alga:

Noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Interesentiem dokumentus iesniegt līdz 2022.gada 11.februārim, sūtot pa e-pastu: spars@ventspils.lv vai pa pastu Ventspils Sporta skolai “Spars”, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601.

Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz nākamo konkursa kārtu!

Informējam, ka iesūtot CV, Jūs piekrītat norādīto personas datu apstrādei personāla atlases procesā.

Sludinājums pievienots: 27/01/2022

Atbalsts

  Reģistrēties