• Mans Profils
lv

Tulkošanas studiju fakultātes studiju metodiķis/-e.

Tulkošanas studiju fakultātes studiju metodiķis/-e.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

Tulkošanas studiju fakultātes studiju metodiķis/-e

Konkursa beigu datums: 17-12-2023

No 1100 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) izsludina atklātu pieteikšanos uz Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studiju metodiķa (-es) amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku):

Galvenie amata pienākumi:

 • Sniegt atbalstu un konsultācijas fakultātes akadēmiskajam personālam par vispārēju studiju procesa organizēšanu.
 • Izstrādāt un sagatavot fakultātē realizēto studiju programmu nodarbību plānojumu.
 • Sniegt atbalstu fakultātes dekānam budžeta izstrādē un tā izpildes kontrolē.
 • Sadarbībā ar fakultātes dekānu izstrādāt fakultātes iekšējos normatīvos aktus, noteikumus, metodiskos norādījumus un citu organizatorisko un informatīvo dokumentāciju savas kompetences ietvaros.

Individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • Bakalaura grāds (pirmā cikla augstākā izglītība).
 • Priekšroka pretendentiem ar maģistra grādu (otrā cikla augstākā izglītība).
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Angļu valodas prasmes rakstos un mutvārdos vismaz B2 līmenī.
 • Pieredzējuša datora lietotāja prasmes (MS Office), kā arī prasmes darbā ar biroja tehniku.
 • Labas komunikācijas prasmes.
 • Labas analītiskās spējas.

Ventspils Augstskola piedāvā:

 • Atbildīgu, uz attīstību vērstu, darbu mūsdienīgā izglītības iestādē ar plašām individuālās izaugsmes, apmācību un attīstības iespējām.
 • Stabilitāti un darbam nepieciešamos resursus.
 • Stabilu darba samaksu.
 • Sociālās garantijas.
 • Iespēju doties valsts mēroga un starptautiskos komandējumos, gūstot profesionālo un personīgo pieredzi.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda plānota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amata apraksta izstrādāšanas kārtība”, izvērtējot konkrētās personas individuālo kvalifikāciju un prasmes.

Darba līguma nosacījumi

Termiņš

Uz nenoteiktu laiku

Darba laiks

40 darba stundas darba nedēļā

Mēneša darba alga par 40 darba stundām darba nedēļā pirms nodokļu nomaksas

900,00

Darba tiesisko attiecību sākums

2024.gada 02.janvāris

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (Curriculum Vitae);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinātas dokumentu kopijas, izņemot gadījumā, ja izglītība vai kvalifikācija iegūta Ventspils Augstskolā;
 • ja nepieciešams, saskaņā ar Valsts valodas likumu, valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments.

Dokumenti iesniedzami līdz 2023. gada 17. decembrim ieskaitot, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi personals@venta.lv vai ierodoties personīgi darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 Ventspils Augstskolas Personāla nodaļā, C 202 kabinetā otrajā stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Uzziņas pa tālruni 636 28303 vai sazinoties elektroniski ar Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes dekāna p.i. Sandiju Skudru, sūtot e – pastu uz sandija.skudra@venta.lv.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola.

Sludinājums pievienots: 06/12/2023

Atbalsts

  Reģistrēties