• Mans Profils
lv

Vadītāja vietnieks/-ce izglītības jautājumos.

Vadītāja vietnieks/-ce izglītības jautājumos.

Ventspils Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

Vadītāja vietnieks/-ce izglītības jautājumos

Konkursa beigu datums: 29-04-2024

No 1202.25 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” (reģistrācijas Nr. 3201900024)  Brīvības ielā 19, Ventspilī uz nenoteiktu laiku aicina darbā vadītāja vietnieku izglītības jomā struktūrvienībā “Pienenīte” Brīvības ielā 15, Ventspilī (profesijas klasifikatora kods 1345 04)  uz 0,75 darba slodzi.

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, organizēt, vadīt  un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt izglītības programmas īstenošanu un izpildi, analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus;
 • Vadīt pedagogu darbu, sekot viņu profesionālās kvalifikācijas un izglītības pilnveidošanai;
 • Nodrošināt atbalstu jaunajiem pedagogiem;
 • Plānot un vadīt iestādes attīstības stratēģiju pedagoģiskajā darbā, nodrošinot izpildi;
 • Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un nodrošināt vecāku informēšanu par izglītojamo  sasniegumiem un problēmām;
 • Plānot un īstenot izglītības iestādes ikmēneša pasākumus;
 • Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • Koordinēt izglītības iestādes atbalsta personāla darbu  izglītojamā mācīšanās, psiholoģisko un  veselības problēmu risināšanā;
 • Veikt uzraudzību par iestādes e-klasi;
 • Pilnveidot savas profesionālās kompetences;
 • Ievērot darba kārtību un ētikas normas.

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktam;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā (par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze pirmsskolas izglītības iestādē);
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Zināšanas pirmsskolas izglītības satura un attīstības jautājumos;
 • Labas analītiskās spējas, precizitāte, augsta atbildība, prasme plānot savu darbu;
 • Teicamas komunikācijas, publiskas runas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku.

Piedāvājam:

 • Interesantu, atbildīgu, uz attīstību vērstu darbu mūsdienīgā iestādē un pašvaldībā, kura atbalsta izglītību;
 • Nedēļas darba laiks – 30 stundas;
 • Atalgojumu saskaņā ar tarifikāciju – 1202,25 EUR bruto mēnešalga par 0,75 slodzi;
 • Iespēju strādāt papildus par sporta skolotāju;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc  pārbaudes laika);
 • Sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves un darba apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule;
 • Izglītību un kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus līdz 2024. gada 29. aprīlim iesniegt elektroniski: saulite@ventspils.lv. vai nosūtīt pa pastu  Ventspils PII “Saulīte”, Brīvības iela 19 ,Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 63627839.

Konkursa nolikums publicēts Ventspils Izglītības pārvaldes mājas lapā vip.ventspils.lv sadaļā “Vakances”.

Sludinājums pievienots: 12/04/2024

Atbalsts

  Reģistrēties