• Mans Profils
lv

Bezmaksas latviešu valodas mācības

 
 
Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs 2020. gada jūnijā ir uzsācis bezmaksas latviešu valodas mācības repatriantiem un viņu ģimenes locekļiem, kas tiek finansētas Sabiedrības integrācijas fonda projekta ietvaros.
 
Mācības notiks līdz pat 2020. gada beigām, grupai tiekoties divas reizes nedēļā un profesionāla un pieredzējuša pedagoga vadībā apgūstot latviešu valodas pamatzināšanas.
Projekts turpināsies līdz 2021.gada augustam un līdz tam laikam kopumā tiek plānota 24 remigrantu un viņu ģimenes locekļu iesaiste projektā dažādos latviešu valodas apguves līmeņos. 
 
Jaunu dalībnieku uzņemšana notiek nepārtraukti. Pieteikšanās mācībām Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrā Inženieru ielā 101 vai zvanot pa tālruni 63629650, vai rakstot uz e-pastu: mic@venta.lv.
 
 
Projekta kopējais finansējums ir 7020.00 EUR un to pilnā apjomā finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta finansētas programmas “Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” līdzekļiem.
 

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs
www.venta.lv

Ceļš mājup – padomrakstu sērija Nr.1

 

Pie remigrācijas koordinatora bieži vēršas ar dažādiem jautājumiem gan par darbu, gan izglītību, gan citiem, kas ir aktuāli cilvēkiem, kuri vēlas atgriezties uz dzīvi savā dzimtenē.

 

Esam apkopojuši biežākos jautājumus un atbildes, ar kuriem padomrakstu formā regulāri dalīsimies, lai arī tie cilvēki, kuri vēl tikai apsver iespēju par atgriešanos Latvijā, iegūtu informāciju un varētu izdarīt savu izvēli.

 

Kurzemē ļoti bieži atgriežas ģimenes ar bērniem. Šīm ģimenēm nereti ir ļoti būtiski saprast, kāda ir izglītības sistēma Latvijā, kā bērnu tai pieteikt. Tāpēc sākam ar informāciju par pirmsskolas izglītības iestādēm Latvijā un pieteikšanos tām.

 

Uz remigrantu biežāk uzdotajiem jautājumiem atbildes sniedz Agnese Berģe, Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore.

 

Jautājums: Ar ģimeni atgriežamies Latvijā, kā pieteikt savu bērnu Latvijas pirmsskolas izglītības iestādē?

 

Atbilde: Latvijā ir pieejamas divu veidu pirmsskolas izglītības iestādes – pašvaldību finansētas un privātie bērnu dārzi. Par vietu piešķiršanu savās pirmsskolas izglītības iestādēs lemj katra pašvaldība, tāpēc, atgriežoties dzimtenē, ir būtiski izlemt, kurā pilsētā vai novadā ģimene dzīvos. Pieejamo vietu skaits izglītības iestādēs, pieteikšanās nianses, kā arī dažādi papildu atbalsta mehānismi (piemēram, apmaksāts aukļu dienests) katrā pašvaldībā var atšķirties.

 

Noderīgi:

* Lai pieteiktu bērnu mācībām pirmsskolas izglītības iestādē, bērna un viena no bērna vecākiem vai likumiskā pārstāvja dzīvesvietai ir jābūt deklarētai konkrētajā pašvaldībā (šī prasība gan nav obligāta visās pašvaldībās).

* Reģistrāciju izvēlētajā pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē visbiežāk iespējams veikt divos veidos:

* Informācija par pirmsskolas iestādēm, bērna reģistrēšanas kārtību tajās un iestāžu speciālistu kontaktinformācija papildu jautājumiem pieejama katras pašvaldības mājas lapā.

* Ja grūti izšķirties par pašvaldību, kurā atsākt dzīvi Latvijā, noderēs http://vietagimenei.lv/, kur iespējams salīdzināt dažādu pašvaldību piedāvājumus, tai skaitā izglītības jomā, kā arī iepazīties ar pašvaldību noteikumiem nepieciešamo pakalpojumu saņemšanā.

 

Svarīgi: 2021.gada 1.jūlijā stāsies spēkā grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, un Latvijas valstspiederīgie, kuri dzīvo ārvalstī, papildus savai dzīvesvietas adresei varēs norādīt arī adresi Latvijā, kas atvieglos un paātrinās viņu iekļaušanos Latvijas darba tirgū, sabiedrībā un piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem, tai skaitā savlaicīgi bērnus reģistrēt bērnudārzā vai skolā jau pirms remigrācijas.

 

Ja Jums ir jautājumi un nepieciešams atbalsts, lai atgrieztos dzimtenē, aicinām sazināties ar remigrācijas koordinatoru, kurš pēc saziņas un vajadzību apzināšanas, sadarbojoties ar pašvaldībām vai citām valsts iestādēm, izstrādā individuālu piedāvājumu. Remigrācijas koordinators var sniegt atbalstu par: pakalpojumiem ģimenēm, mājokļa jautājumiem, darba un uzņēmējdarbības iespējām, sociālo un sadzīves jautājumu risināšanu.

 

Ar koordinatora sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties: www.paps.lv. Savukārt vairāk par remigrāciju Kurzemē iespējams uzzināt: www.kurzemesregions.lv/remigracija

 

Papildu informācijai:

 

Agnese Berģe, Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore, koordinators@kurzemesregions.lv, tālr. 20478252

Atbalsts

    Reģistrēties