• Mans Profils
lv

Aizvadīta sanāksme “Remigrācijas koordinācijas jautājumi pašvaldībās”

2021. gada 7. decembrī tiešsaistes platformā ZOOM Kurzemes plānošanas reģions organizēja sanāksmi pašvaldību pārstāvjiem “Remigrācijas koordinācijas jautājumi pašvaldībās”. Sanāksmes mērķis bija aktualizēt pašvaldību lomu remigrantu piesaistē, akcentējot jautājumus, ar ko saskaras remigranti, atgriežoties Latvijā, un stiprināt veiksmīgi iesākto sadarbību remigrācijas jomā, savstarpēji iepazīstinot pašvaldību pārstāvjus un veicinot domapmaiņu un diskusijas.

Sanāksmi atklāja Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£iona remigrācijas koordinatore Agnese BerÄ£e, kura pastāstÄ«ja par remigrācijas projektu kopumā un koordinatora darbu. Viņa uzsvēra paÅ¡valdÄ«bu lomu remigrantu piesaistē un akcentēja paÅ¡valdÄ«bu ieguvumus no remigrācijas veicināšanas aktivitātēm. Remigrācijas koordinatore A. BerÄ£e informēja, ka laika posmā no 2018. gada marta lÄ«dz 2021. gada jÅ«nijam remigrācijas koordinatora konsultācijas ir izmantojuÅ¡i un Kurzemē atgriezuÅ¡ies 700 cilvēki (243 Ä£imenes). Vēlmi atgriezties izteikuÅ¡i 583 cilvēki (202 Ä£imenes), bet kopumā sagatavoti 1753 (631 Ä£imenei) personalizēti piedāvājumi.  Savukārt visvairāk uz dzÄ«vi Kurzemē cilvēki atgriezuÅ¡ies Liepājā, VentspilÄ«, SaldÅ«, Talsos, KuldÄ«gā.

Sanāksmes turpinājumā ar savu prezentāciju uzstājās Laura Čodere, Ventspils valstspilsētas pašvaldības Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas projektu vadītāja. Viņa informēja par Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas projektu LIVIN kontaktpunktu, aktivitātēm un rezultātiem. Kopumā projekta ietvaros veiktas dažādas aktivitātes, kas sekmē remigrantu un jauno iedzīvotāju piesaisti Ventspils pilsētai, tai skaitā arī, izveidota mājas lapa, kur atrodama jaunākā informācija gan darba devējiem, gan jaunajiem Ventspils iedzīvotājiem.

PaÅ¡valdÄ«bu pārstāvjiem bija iespēja arÄ« iepazÄ«t divu remigrantu stāstus par atgrieÅ¡anos vai atgrieÅ¡anās plānoÅ¡anu VentspilÄ«.  Savā pieredzē, kā arÄ« ar iecerēm  un turpmākajiem plāniem dalÄ«jās uzņēmÄ«gais Dzintars Veselis, kurÅ¡ Å¡obrÄ«d plāno savu atgrieÅ¡anos Latvijā, savā dzimtajā pilsētā – VentspilÄ«. Savu pieredzes stāstu, atgriežoties VentspilÄ« kopā ar Ä£imeni, sniedza arÄ« Ventspils tirgus direktors ArmÄ«ns Kleinbergs, kurÅ¡ uzskata, ka Å¡eit ir pieejams viss nepiecieÅ¡amais. Pirms atgrieÅ¡anās A. Kleinbergs jau laicÄ«gi meklēja un arÄ« atrada darba iespējas VentspilÄ«, lieti noderējusi arÄ« gÅ«tā pieredze ārvalstÄ«s.

Noslēdzošajā sanāksmes daļā ar prezentāciju “Vides maiņas ietekme uz emocionālo veselību no pašu un atbalsta cilvēku perspektīvas” uzstājās RSU Psihosomatikas un Psihoterapijas klīnikas virsārsts, ārsts – psihoterapeits Dr. Ernests Pūliņš – Cinis. Viņš pieskārās tādām tēmām, kā vide ietekmē emocionālo veselību un kas var notikt, ja maina vidi, kā arī – kas notiek ar tiem, kuri palīdz, un kā palīdzēt tiem, kuri palīdz? Savā ikdienā gan pašvaldības pārstāvji, gan remigrācijas koordinators cenšas palīdzēt dažādās situācijās, risinot visdažādākos jautājumus, un var saskarties ar “izdegšanas sindromu”, tāpēc ir svarīgi iemācīties palīdzēt citiem, nekaitējot sev. Kā vienu no svarīgākajiem faktoriem veiksmīgā sadarbībā, Dr. Ernests Pūliņš – Cinis uzsver tieši savstarpējo attiecību un atbalsta nozīmi.

Sanāksme noslēdzās ar informācijas apmaiņu  un diskusijām un starp paÅ¡valdÄ«bu pārstāvjiem, savstarpēji daloties ar pieredzi dažādu situāciju risināšanā.

Sanāksmē piedalījās Ventspils un Liepājas valstspilsētas pašvaldības, Dienvidkurzemes, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novadu pašvaldību pārstāvji.

Sanāksmes materiāli:

REMIGRĀCIJA KURZEMĒ. AGNESE BERĢE, KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

LIVIN VENTSILS. LAURA ČODERE, PROJEKTA VADĪTĀJA

VIDES MAIŅAS IETEKME UZ REMIGRANTU EMOCIONĀLO VESELĪBU. DR. ERNESTS PŪLIŅŠ-CINIS

Informāciju sagatavoja:

Agnese Berģe

Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore

Tālr.: 20478252

Pasniegs apbalvojumus konkurētspējīgākajiem LIAA Ventspils biznesa inkubatora uzņēmējiem

2021. gada 15. decembrī plkst. 15:00 tiešsaistē norisināsies Gada balvas “VEIKTSPĒJA” apbalvošanas ceremonija, kurā LIAA Ventspils biznesa inkubators godalgos tos inkubētos uzņēmējus, kuri 2020. gadā ir veikuši nozīmīgus ieguldījumus sava uzņēmuma attīstībā ar mērķi paaugstināt tā konkurētspēju vai jau ir sasnieguši labus konkurētspējas rādītājus. Tiks pasniegti 7 apbalvojumi dažādās nominācijās.

Gada balvas nosaukums “VEIKTSPĒJA” un galvenais fokuss uz komersantu konkurētspēju nav izvēlēts nejauši. “Ejam roku rokā ar nacionālo ekonomikas attīstības politiku. Latvijas ekonomikas konkurētspējas priekšrocības balstās uz tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitātes uzlabošanu un inovācijām. Vēlamies godināt un reizē arī pateikties tiem komersantiem, kuri veic ieguldījumus uzņēmuma attīstībā, radot produktus ar augstu pievienoto vērtību, jo būtībā tas ir vienīgais pareizais ceļš gan uz ekonomisko izaugsmi, gan arī Latvijas iedzīvotāju labklājības paaugstināšanu,“ par Gada balvas nozīmi plašākā kontekstā informē LIAA Ventspils biznesa inkubatora vadītāja Liene Kataševska.

Apbalvojumi tiks pasniegti 7 dažādās nominācijās. Balvas “Efektivitātes ieviesējs” un “Inovāciju jaunradītājs” tiks pasniegtas komersantiem, kas būs ieguldījuši lielākās investīcijas ražošanas un dažādu citu procesu efektivizācijai vai zināšanās balstītu inovāciju izaugsmē, sadarbojoties ar zinātniekiem. Nominācijā “Labklājības veicinātājs” tiks vērtēta uzņēmumu iespēja nodrošināt labi apmaksātas darbavietas. Savukārt, balvu “Dziļo zināšanu magnēts” piešķirs par zinātņietilpīgu darbavietu radīšanu. Tiks pasniegtas arī balvas par jau uzrādītiem labiem rentabilitātes rezultātiem – “Produktīvais celmlauzis” un “Ienesīgais ozols”. Ar “VEIKTSPĒJAS GRAND PRIX” tiks apbalvots tas inkubētais komersants, kas uzrādīs labākos rezultātus vairākās kategorijās. Ar vērtēšanas kritērijiem katrā nominācijā var iepazīties Gada balvas “VEIKTSPĒJA” norises nolikumā.

Kā jebkurā novērtēšanā, aktuāls jautājums pasākuma organizatoriem bijis par to, vai ir iespējams dažādos attīstības posmos esošos komersantus vērtēt pēc vienas mērauklas? Kā skaidro Liene Kataševska, tad atbilde slēpjas izvēlēto nomināciju daudzveidībā: “Sekojot līdzi komersantu veiktajiem ieguldījumiem un rentabilitātes rādītājiem, redzam situācijas, kad vienā gadā uzņēmums ir darbojies ar mīnuss zīmi, taču patiesībā zem šī mīnusa slēpjas nozīmīgas investīcijas uzņēmuma darbības uzsākšanā vai produkta attīstībā, kas pozitīvus rentabilitātes rezultātus sniegs tikai pēc gada vai pat daudz ilgāk, ja tas ir tehnoloģiski sarežģīts vai zinātņietilpīgs projekts. Mums ir svarīgi ar šīs balvas palīdzību godināt visus tos komersantus, kas gan iegulda investīcijas uzņēmumā, lai celtu tā konkurētspēju nākotnē, gan arī tos komersantus, kuriem jau šobrīd ir novērojams iepriekš veikto investīciju rezultāts.”

Pasākumu atklās Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vadītāja Dace Zīle un LIAA direktora vietniece investīciju jautājumos Laura Očagova ar prezentācijām par Latvijas ekonomikas attīstības tendencēm un LIAA atbalsta instrumentu lomu Latvijas uzņēmēju konkurētspējas paaugstināšanā. Pasākuma noslēgumā ar stāstu par konkurētspējīgas un paliekošas produkta vērtības radīšanu uzstāsies Ventspilī dibinātā uzņēmuma TestDevLab sabiedrisko attiecību speciālists Kristaps Skutelis.

“VEIKTSPĒJAS” svinīgo apbalvošanas ceremoniju tiešraidē skatīties varēs ikviens interesents LIAA Ventspils biznesa inkubatora Facebook lapā.

Lai veicinātu uzņēmēju izpratni par to, kas ir augsta pievienotā vērtība un kā tā ietekmē uzņēmuma konkurētspēju, Gada balvas “VEIKTSPĒJA” ietvaros 2022. gadā tiks organizēti 4 tiešsaistes semināri. Zinoši speciālisti runās par tādām tēmām, kā uzņēmumu rentabilitātes rādītāji, inovācijas, darbinieki kā pievienotā vērtība un uzņēmuma procesu efektivitātes paaugstināšana caur digitalizāciju.

LIAA Biznesa inkubatoru mērÄ·is ir atbalstÄ«t jaunu, dzÄ«votspējÄ«gu un konkurētspējÄ«gu uzņēmumu izveidi un attÄ«stÄ«bu. LIAA Biznesa inkubatorus finansē Latvijas Republika un Eiropas SavienÄ«ba Eiropas ReÄ£ionālā attÄ«stÄ«bas fonda projektā “ReÄ£ionālie biznesa inkubatori un RadoÅ¡o industriju inkubators”. Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://inkubatori.magneticlatvia.lv
Vairāk par Gada balvu “VEIKTSPĒJA”: https://ej.uz/veiktspēja2021

Atbalsts

    Reģistrēties