• Mans Profils
lv

VENTSPILS DIGITĀLAIS CENTRS AICINA IESĀKT GADU, APGŪSTOT JAUNAS ZINĀŠANAS

Jauns gads visbiežāk iesākas ar jaunu apņemšanos, un kāpēc lai tā nebūtu jaunu prasmju apgūšana? Ventspils Digitālais centrs ir parūpējies, lai ikvienam interesentam būtu iespēja piedalīties dažādās apmācībās un pilnveidot savas digitālās prasmes gan klātienē, gan tiešsaistē.

Mācības, kā ierasts, tiek plānotas gan pedagogiem, gan pašvaldības struktūrās strādājošiem, kā arī ikvienam iedzīvotājam, kuram nepieciešamas zināšanas tehnoloģiju, dažādu programmatūru un lietotņu izmantošanā.

Ventspilī liels uzsvars tiek likts uz pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu darbinieku regulāru digitālo prasmju pilnveidošanu, tādējādi veicinot radošāku un mūsdienīgāku mācību procesu arī skolēniem. Pateicoties Ventspils valstspilsētas pašvaldības atbalstam, pedagogi savas digitālās kompetences var pilnveidot bez maksas. Tāpat tiek rīkotas apmācības arī Ventspils pašvaldības struktūrās strādājošiem darbiniekiem, lai celtu darbinieku digitālo kompetenci un padarītu ikdienas darbu efektīvāku un ērtāku.

Lai noskaidrotu atbilstošākās apmācÄ«bu tēmas Ventspils skolu un pirmsskolu pedagogiem, kā arÄ« paÅ¡valdÄ«bas darbiniekiem, tika veikta aptauja par nepiecieÅ¡amajām apmācÄ«bām, kas saistÄ«tas ar informācijas tehnoloÄ£ijām. Atsaucoties uz aptaujas rezultātiem, joprojām aktuālas ir programmas, kas saistÄ«tas ar digitālajiem rÄ«kiem efektÄ«vai komunikācijai un sadarbÄ«bai, kā arÄ« biroja programmu lietoÅ¡anu.  

Šobrīd tiek plānots, ka gan pedagogiem, gan pašvaldības iestāžu darbiniekiem būs iespēja uzlabot vai atsvaidzināt savas prasmes šādu rīku un programmu lietošanā:

 • Google lietotnes ikdienas darba organizēšanā un plānoÅ¡anā;
 • MÅ«sdienÄ«gas prezentācijas veidoÅ¡anas rÄ«ki;
 • Videokonferenču rÄ«ka ZOOM etiÄ·ete un iespējas attālinātam darbam;
 • Datu analÄ«ze un pārskatu sagatavoÅ¡ana MS Excel programmā veiksmÄ«gam darbam;
 • LietiÅ¡Ä·o dokumentu noformēšana.

Savukārt pedagogiem tiks piedāvāts papildināt savas digitālās prasmes dažādos pasākumos un profesionālās kompetences pilnveides programmās, apgūstot vizuālā un teksta satura veidošanu, izglītībā un informāciju tehnoloģijās:

 • 2D animāciju veidoÅ¡anas pamati, izmantojot bezmaksas rÄ«kus un interneta vietnes;
 • Java Script pamati mācÄ«bu programmas Ä«stenoÅ¡anai 7. un 8. klasei;
 • HTML un CSS programmēšana mācÄ«bu programmas Ä«stenoÅ¡anai 7. klasei;
 • Vizuālu materiālu izveide ar tieÅ¡saistes rÄ«ku Canva;
 • Digitālie rÄ«ki tulkoÅ¡anai un pareizrakstÄ«bai;
 • Youtube izmantoÅ¡ana mācÄ«bu saturam;
 • MedijpratÄ«ba un droÅ¡Ä«ba internetā.

Tāpat tiks organizētas dažādas apmācības, kurās aicināts pieteikties ikviens interesents:

 • 2D un 3D modelēšana;
 • Digitāli rÄ«ki mācÄ«bu uzdevumu un radoÅ¡u darbu veidoÅ¡anai;
 • Digitālais mārketings;
 • Mājaslapu veidoÅ¡ana;
 • MS Excel pamatprasmes un padziļinātas prasmes;
 • LietiÅ¡Ä·o dokumentu noformēšana ar MS Word;
 • IT droÅ¡Ä«ba;
 • Digitāla attēlu apstrāde;
 • Programmēšanas pamati;
 • MÅ«sdienÄ«gu prezentāciju veidoÅ¡anas rÄ«ki;
 • Viedtālruņu leitoÅ¡anas pamati;
 • Video mārketings;
 • Digitālie rÄ«ki tulkoÅ¡anai un pareizrakstÄ«bai;
 • Google mākoņpakalpojumi;
 • Datu vizualizēšana, infografikas;
 • Grafisko dizainu veidoÅ¡ana.

Arī pavasaris solās būt notikumiem un aktivitātēm bagāts. 8. februāris ir Starptautiskā Drošāka interneta diena, kurā Ventspils iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties seminārā par drošu interneta lietošanu. Savukārt no 14. marta līdz 14. aprīlim norisināsies kampaņa “Digitālās nedēļas”. Visu mēnesi ikvienam būs iespēja piedalīties bezmaksas tiešsaistes un klātienes semināros un apmācībās par dažādām tēmām, piemēram, medijpratība, e-paraksta lietošana, drošu paroļu veidošana un pārvaldīšana, Zoom iespējas attālinātajā darbā, videokonferenču etiķete u.c. Pavasara beigās plānota arī Digitālās transformācijas centra atklāšana, kas pavērs plašākas iespējas klātienes apmācībām Ventspils iedzīvotājiem.

Å obrÄ«d mācÄ«bas galvenokārt tiek organizētas attālināti, izmantojot Moodle un Zoom platformas, tādēļ kursiem var pieteikties ne tikai ventspilnieki, bet arÄ« citu Latvijas pilsētu vai pat valstu iedzÄ«votāji. Ikviens interesents ir aicināts apskatÄ«t aktuālo informāciju par kursiem, kā arÄ« sniegt savus ieteikumus un dalÄ«ties ar idejām par interesējoÅ¡iem apmācÄ«bu priekÅ¡metiem vietnē Å EIT.

Papildus informācija Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, rakstot uz e-pastu macibas.vdc@ventspils.lv, zvanot pa tālruni 63607607, kā arÄ« Ventspils Digitālā centra mājas lapā www.digitalaiscentrs.lv vai sociālo tÄ«klu kontos Facebook un Instagram.

SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM PIEAUGUŠAJIEM

Vēlies iegūt datorsistēmu tehniķa zināšanas, lai strādātu Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē?

Ja Tu esi esi vismaz 25 gadus veca strādājoša vai pašnodarbināta persona, kurai ir:

 • vidējā izglÄ«tÄ«ba,
 • ļoti labas prasmes darbā ar datoru,
 • izpratne par programmēšanas pamatiem,
 • pamatzināšanas angļu valodā,

piesakies mācÄ«bām â€œVienkārÅ¡u algoritmu izstrāde” Ventspils Tehnikumā.

Pēc mācību pabeigšanas Tu:

 • spēsi izstrādāt, pierakstÄ«t un novērtēt algoritmu un izvēlēties nepiecieÅ¡amās struktÅ«ras vienkārÅ¡as problēmas atrisināšanai; pierakstÄ«t algoritmu kādā no programmēšanas valodām;
 • zināsi datu veidus, datu struktÅ«ras, algoritmu veidoÅ¡anas paņēmienus, programmēšanas valodas un vides, vienkārÅ¡u algoritmu pieraksta veidus;
 • izpratÄ«si algoritmu nozÄ«mi sistēmu programmēšanā, programmēšanas valodu lietojumu algoritmu pierakstā.

Kopējais mācību stundu skaits: 42, no kurām teorija – 10 stundas, praktiskie darbi – 32 stundas.

Plānotais mācÄ«bu norises laiks – darba dienas vakari.

Maksa: 189 EUR, no kuriem paša līdzmaksājums sastādīs tikai 10%.

Pieteikties mācÄ«bām var lÄ«dz Å¡.g. 24. februārim www.macibaspieaugusajiem.lv

Informācija par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Noskaidrotas iedzīvotāju visaugstāk novērtētās ģimenēm draudzīgās pašvaldības Kurzemes plānošanas reģionā

Apkopoti balsojuma rezultāti par katrā plānoÅ¡anas reÄ£ionā iedzÄ«votāju trÄ«s visaugstāk novērtētajām paÅ¡valdÄ«bām. Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£ionā par Ä£imenēm draudzÄ«gām iedzÄ«votāji atzinuÅ¡i Ventspils valstspilsētu, Saldus novadu un Liepājas  valstspilsētu. Å is vērtējums paÅ¡valdÄ«bām dos priekÅ¡rocÄ«bas SabiedrÄ«bas integrācijas fonda rÄ«kotajā konkursā “Ģimenei draudzÄ«gākā paÅ¡valdÄ«ba 2022”, lai cÄ«nÄ«tos par tituliem un nozÄ«mÄ«gām naudas balvām Ä£imeniskas vides uzlaboÅ¡anai.

IedzÄ«votāju balsojums, kurā visu 43 paÅ¡valdÄ«bu iedzÄ«votāji novērtēja paÅ¡valdÄ«bu sniegumu, norisinājās no 2021. gada 9. novembra lÄ«dz 12. decembrim vietnē www.vietagimenei.lv.

“Esam gandarÄ«ti par ik gadu aizvien pieaugoÅ¡o iedzÄ«votāju atsaucÄ«bu, vērtējot savu paÅ¡valdÄ«bu paveikto, izsakot viedokļus un piedaloties ikgadējā iedzÄ«votāju balsojumā. Kopumā Å¡ajā reizē esam saņēmuÅ¡i un apkopojuÅ¡i gandrÄ«z 59 tÅ«kstoÅ¡us balsu, kā arÄ« paÅ¡valdÄ«bām vērtÄ«gus komentārus, lai tās motivētu attÄ«stÄ«ties arÄ« turpmāk,” stāsta SabiedrÄ«bas integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga PÅ«ce. “LÄ«dzÄ«gi kā citus gadus, arÄ« Å¡ajā reizē iedzÄ«votāji visaugstāk novērtējuÅ¡i un izcēluÅ¡i paÅ¡valdÄ«bu paveikto infrastruktÅ«ras uzlabojumos, intereÅ¡u izglÄ«tÄ«bas pieejamÄ«bā un piedāvājumā, kā arÄ« brÄ«vā laika pavadÄ«Å¡anas iespēju nodroÅ¡ināšanā. LÄ«dztekus aktuāli arvien palikuÅ¡i jautājumi par bērnudārzu pieejamÄ«bu, kā arÄ« nepiecieÅ¡amÄ«bu sakārtot mājokļu un nekustamo Ä«paÅ¡umu jomas.”

Komentāros minēti arī ieteikumi, kas saistīti ar plaisas mazināšanu starp dažādiem sabiedrības slāņiem. Tāpat norādīts, ka pašvaldībām līdztekus maznodrošināto vai daudzbērnu ģimeņu jautājumu risināšanai, nepieciešams tik pat intensīvi strādāt arī pie pakalpojumiem, kas būtiski pārējām sabiedrības grupām, piemēram, jauniešiem vai ģimenēm, kurās ir mazāk par trim bērniem.

“MÅ«su novērojumi liecina, ka attālinātā darba iespējas ir radÄ«juÅ¡as savu ietekmi uz iedzÄ«votāju ikdienu un mājvietas izvēli vai labiekārtoÅ¡anu. Attālums lÄ«dz darba vietai nereti vairs nav izÅ¡Ä·iroÅ¡s, tādēļ ir Ä£imenes, kas izvēlas pārcelties uz dzÄ«vi reÄ£ionos. Kā viens no lielākajiem mājokļu kreditētājiem aizvien biežāk savā praksē novērojam, ka, izvēloties savu dzÄ«vesvietu Latvijas reÄ£ionos, iedzÄ«votāji ļoti rÅ«pÄ«gi izvērtē apkārtējo vidi. Cilvēkiem bÅ«tiski ir tādi jautājumi, kā, piemēram, labiekārtotas atpÅ«tas vietas, bērnu rotaļu laukumu pieejamÄ«ba, viegli izbraucami ceļi, apgaismotas sabiedriskā transporta pieturvietas u.tml. Tādēļ izprotam Å¡Ä« konkursa nozÄ«mi un ar prieku to atbalstām, lai kopÄ«giem spēkiem motivētu paÅ¡valdÄ«bas aizvien vairāk iesaistÄ«ties apkārtējās vides uzlaboÅ¡anā,” atzÄ«st “Luminor” vadÄ«tāja Latvijā Kerli Gabrilovica.

Pārējos plānoÅ¡anas reÄ£ionos iedzÄ«votāju balsojumā par Ä£imenēm draudzÄ«gākajām atzÄ«ti: Zemgales plānoÅ¡anas reÄ£ionā – Aizkraukles novads, Jelgavas novads un Jelgavas valstspilsēta; Latgales plānoÅ¡anas reÄ£ionā – Preiļu novads, Rēzeknes  valstspilsēta un Ludzas novads; Vidzemes plānoÅ¡anas reÄ£ionā – Varakļānu novads, Valkas novads un Gulbenes novads; RÄ«gas plānoÅ¡anas reÄ£ionā – Ä€dažu novads, JÅ«rmalas  valstspilsēta un Siguldas novads.

Jau ziņots, ka SabiedrÄ«bas integrācijas fonda rÄ«koto konkursu “Ģimenei draudzÄ«gākā paÅ¡valdÄ«ba 2022”  plānots uzsākt 2022. gada pavasarÄ«, un tajā tiks vērtēti paÅ¡valdÄ«bu sniegtie dati, ņemts vērā 2021. gada nogales iedzÄ«votāju sniegtais vērtējums par paÅ¡valdÄ«bām, kā arÄ« vērtēšanas komisijas iegÅ«tie dati par iedzÄ«votājiem pieejamajiem pakalpojumiem Ä£imeņu atbalstam.

Noslēgumā viena no 43 paÅ¡valdÄ«bām, kas tiks atzÄ«ta par Ä£imenei draudzÄ«gāko valsts mērogā, saņems naudas balvu vismaz 25 000 eiro apmērā. Savukārt katras paÅ¡valdÄ«bu grupas uzvarētājs – balvu vismaz 15 000 eiro apmērā. Kopējais konkursa naudas balvu fonds, kas tiks sadalÄ«ts starp uzvarētājpaÅ¡valdÄ«bām, bÅ«s 100 000 eiro.

Plašāka informācija par katrā paÅ¡valdÄ«bā pieejamajiem pakalpojumiem un atbalstiem pēc konkursa tiks apkopota un publicēta vietnē: https://www.vietagimenei.lv/pasvaldibas. Tādējādi iedzÄ«votājiem vienuviet bÅ«s iespēja ar to iepazÄ«ties, izvērtēt un nepiecieÅ¡amÄ«bas gadÄ«jumā arÄ« salÄ«dzināt. Konkurss norisinās jau kopÅ¡ 2017. gada, un tā primārais mērÄ·is ir izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā paÅ¡valdÄ«bas rÅ«pējas par Ä£imenēm, vienlaikus veicinot arÄ« iedzÄ«votāju iesaisti sev svarÄ«gu jautājumu risināšanā. LÄ«dztekus konkurss veido vidi arÄ« paÅ¡valdÄ«bu draudzÄ«gai sāncensÄ«bai, tādējādi mudinot tās attÄ«stÄ«t aizvien plašāku un pieejamāku Ä£imenēm paredzēto pakalpojumu klāstu.

Konkursa “Ģimenei draudzÄ«gākā paÅ¡valdÄ«ba 2022” galvenais atbalstÄ«tājs ir “Luminor” banka. Konkursa partneri: plašākais pakomātu tÄ«kla nodroÅ¡inātājs Baltijā “Omniva”, modes un izklaides centrs “RÄ«ga Plaza”, “Māmiņu klubs” un “Skola un Ä£imene”.

“Ģimenei draudzīga pašvaldība” ir viena no trim ģimeņu atbalsta programmām, ko realizē Sabiedrības integrācijas fonds. Fonds īsteno arī programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta“, kā arī izsniedz Latvijas Goda ģimeņu apliecības, atbalstot Latvijas daudzbērnu ģimenes, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti.

Informāciju sagatavoja:

Zane Jēkabsone
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. +371 22811020
E-pasts: zane.jekabsone@sif.gov.lv

VENTSPILS DIGITĀLAIS CENTRS AICINA TIEŠSAISTĒ APGŪT 2D ANIMĀCIJU VEIDOŠANAS PAMATUS

Ventspils Digitālais centrs aicina apgūt 2D animāciju veidošanas pamatus, izmantojot bezmaksas rīkus un interneta vietnes.

Apmācību laikā dalībniekiem būs iespēja apgūt zīmēšanu un 2D animācijas pamatus vietnēs Krita un Piskelapp.com, video montāžu un skaņas lietošanu Shotcut programmā, vektorgrafikas animāciju veidošanu interneta programmā Betsnip, kā arī vienkāršas un sarežģītas animācijas stilus dažādiem zīmēšanas prasmju līmeņiem.

Apmācībās aicināti piedalīties vizuālās mākslas pedagogi, kā arī citu priekšmetu pasniedzēji un ikviens interesents, kurš vēlas apgūt animāciju veidošanas pamatus.

ApmācÄ«bas notiks 2., 4., 9., 11., 16., 18. un 23. februārÄ« plkst. 15.00 – 16.30. ApmācÄ«bu ilgums ir 14 akadēmiskās stundas. MācÄ«bas notiks tieÅ¡saistē Moodle un ZOOM platformās. Pieteikties iespējams lÄ«dz 1. februārim Å¡eit: https://adre.se/2dpieteiksanas.

Mācību programma:

 • Ievads animācijas programmās – interneta rÄ«ks Piskelapp.com:
  • animācijas veidoÅ¡ana no bildēm, darbs ar slāņiem, fona un priekÅ¡plāna lietoÅ¡ana, 8 bitu, retro datorgrafikas animācijas stils un tā pielietojumi.
 • ZÄ«mēšanas, bilžu lietoÅ¡anas, digitālo otu un animācijas lietoÅ¡ana bezmaksas programmā Krita:
  • zÄ«mēšana gan ar digitālām otām, gan ar peli. Animāciju veidoÅ¡ana, izmantojot attēlu ievietoÅ¡anu, caurspÄ«dÄ«guma efekta (blending modes) lietoÅ¡ana.
 • Video montāžas pamati un bezmaksas video montāžas programmas Shotcut lietoÅ¡ana animāciju veidoÅ¡anai, apstrādei un skaņai:
  • video un animāciju izveide programmā Shotcut, video klipu, attēlu un skaņas pielāgoÅ¡ana.
 • Vektorgrafikas animācija Betsnip interneta vietnē, starpkadru lietoÅ¡ana ātrākai animāciju veidoÅ¡anai.
 • Praktiskie darbi – patstāvÄ«gi izveidota animācija, pielietojot apmācÄ«bu laikā apgÅ«tos rÄ«kus un vietnes.
 • Animācijas stili, sarežģītÄ«bas pakāpes, piemēri un iedvesmas avoti.

Lai piedalÄ«tos nodarbÄ«bās, nepiecieÅ¡ams Windows 10 vai Apple MacOS X dators un Zoom konferenču programma. Pirms nodarbÄ«bas ieteicams instalēt Krita un Shotcut programmas, taču nodarbÄ«bās tiks konsultēts instalācijas process.

Nodarbības vadīs pasniedzējs Ģirts Edvarts Stepiņš. Maksa par kursu: 49 EUR. Apmācību noslēgumā dalībnieki saņems Ventspils Digitālā centra sertifikātu.

Papildus informācija Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, rakstot uz e-pastu macibas.vdc@ventspils.lv vai zvanot pa tālruni 63607607.

AICINA TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGOS PIETEIKTIES BEZMAKSAS LATVIEŠU VALODAS KURSIEM

Daugavpils Universitāte aicina trešo valstu valstspiederīgos pieteikties bezmaksas latviešu valodas kursiem!

Projekta mērÄ·auditorija: treÅ¡o valstu (Ukraina, Baltkrievija, Krievija, Tadžikistāna, Azerbaidžāna u.c.) pilsoņi, kas legāli uzturas Latvijas teritorijā.

Kursus vadīs augsti kvalificēti pedagogi ar lielu darba pieredzi, izmantojot mūsdienīgu metodiku. Nodarbību laiks un dienas tiks saskaņotas ar kursu apmeklētājiem pēc grupu nokomplektēšanas un diagnosticējošo testu pārbaudes.

Informācija un pieteikšanās:

Iespējams pieteikties klātienes kursiem, kas notiks Daugavpils un Krāslavas pilsētās, kā arÄ« attālinātajiem kursiem (online), kas notiks platformā ZOOM.

Plašāka informācija Daugavpils Universitātes mājas lapā www.du.lv, sadaļā „LatvieÅ¡u valoda izaugsmei”.

Kursi tiks organizēti Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānoÅ¡anas perioda projekta â€žLatvieÅ¡u valoda izaugsmei”, granta lÄ«guma Nr. PMIF/6/2021/4/04, ietvaros.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitāte.

Atbalsts

  Reģistrēties