• Mans Profils
lv

VENTSPILS DIGITĀLAIS CENTRS AICINA IESĀKT GADU, APGŪSTOT JAUNAS ZINĀŠANAS

Jauns gads visbiežāk iesākas ar jaunu apņemšanos, un kāpēc lai tā nebūtu jaunu prasmju apgūšana? Ventspils Digitālais centrs ir parūpējies, lai ikvienam interesentam būtu iespēja piedalīties dažādās apmācībās un pilnveidot savas digitālās prasmes gan klātienē, gan tiešsaistē.

Mācības, kā ierasts, tiek plānotas gan pedagogiem, gan pašvaldības struktūrās strādājošiem, kā arī ikvienam iedzīvotājam, kuram nepieciešamas zināšanas tehnoloģiju, dažādu programmatūru un lietotņu izmantošanā.

Ventspilī liels uzsvars tiek likts uz pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu darbinieku regulāru digitālo prasmju pilnveidošanu, tādējādi veicinot radošāku un mūsdienīgāku mācību procesu arī skolēniem. Pateicoties Ventspils valstspilsētas pašvaldības atbalstam, pedagogi savas digitālās kompetences var pilnveidot bez maksas. Tāpat tiek rīkotas apmācības arī Ventspils pašvaldības struktūrās strādājošiem darbiniekiem, lai celtu darbinieku digitālo kompetenci un padarītu ikdienas darbu efektīvāku un ērtāku.

Lai noskaidrotu atbilstošākās apmācību tēmas Ventspils skolu un pirmsskolu pedagogiem, kā arī pašvaldības darbiniekiem, tika veikta aptauja par nepieciešamajām apmācībām, kas saistītas ar informācijas tehnoloģijām. Atsaucoties uz aptaujas rezultātiem, joprojām aktuālas ir programmas, kas saistītas ar digitālajiem rīkiem efektīvai komunikācijai un sadarbībai, kā arī biroja programmu lietošanu.  

Šobrīd tiek plānots, ka gan pedagogiem, gan pašvaldības iestāžu darbiniekiem būs iespēja uzlabot vai atsvaidzināt savas prasmes šādu rīku un programmu lietošanā:

 • Google lietotnes ikdienas darba organizēšanā un plānošanā;
 • Mūsdienīgas prezentācijas veidošanas rīki;
 • Videokonferenču rīka ZOOM etiķete un iespējas attālinātam darbam;
 • Datu analīze un pārskatu sagatavošana MS Excel programmā veiksmīgam darbam;
 • Lietišķo dokumentu noformēšana.

Savukārt pedagogiem tiks piedāvāts papildināt savas digitālās prasmes dažādos pasākumos un profesionālās kompetences pilnveides programmās, apgūstot vizuālā un teksta satura veidošanu, izglītībā un informāciju tehnoloģijās:

 • 2D animāciju veidošanas pamati, izmantojot bezmaksas rīkus un interneta vietnes;
 • Java Script pamati mācību programmas īstenošanai 7. un 8. klasei;
 • HTML un CSS programmēšana mācību programmas īstenošanai 7. klasei;
 • Vizuālu materiālu izveide ar tiešsaistes rīku Canva;
 • Digitālie rīki tulkošanai un pareizrakstībai;
 • Youtube izmantošana mācību saturam;
 • Medijpratība un drošība internetā.

Tāpat tiks organizētas dažādas apmācības, kurās aicināts pieteikties ikviens interesents:

 • 2D un 3D modelēšana;
 • Digitāli rīki mācību uzdevumu un radošu darbu veidošanai;
 • Digitālais mārketings;
 • Mājaslapu veidošana;
 • MS Excel pamatprasmes un padziļinātas prasmes;
 • Lietišķo dokumentu noformēšana ar MS Word;
 • IT drošība;
 • Digitāla attēlu apstrāde;
 • Programmēšanas pamati;
 • Mūsdienīgu prezentāciju veidošanas rīki;
 • Viedtālruņu leitošanas pamati;
 • Video mārketings;
 • Digitālie rīki tulkošanai un pareizrakstībai;
 • Google mākoņpakalpojumi;
 • Datu vizualizēšana, infografikas;
 • Grafisko dizainu veidošana.

Arī pavasaris solās būt notikumiem un aktivitātēm bagāts. 8. februāris ir Starptautiskā Drošāka interneta diena, kurā Ventspils iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties seminārā par drošu interneta lietošanu. Savukārt no 14. marta līdz 14. aprīlim norisināsies kampaņa “Digitālās nedēļas”. Visu mēnesi ikvienam būs iespēja piedalīties bezmaksas tiešsaistes un klātienes semināros un apmācībās par dažādām tēmām, piemēram, medijpratība, e-paraksta lietošana, drošu paroļu veidošana un pārvaldīšana, Zoom iespējas attālinātajā darbā, videokonferenču etiķete u.c. Pavasara beigās plānota arī Digitālās transformācijas centra atklāšana, kas pavērs plašākas iespējas klātienes apmācībām Ventspils iedzīvotājiem.

Šobrīd mācības galvenokārt tiek organizētas attālināti, izmantojot Moodle un Zoom platformas, tādēļ kursiem var pieteikties ne tikai ventspilnieki, bet arī citu Latvijas pilsētu vai pat valstu iedzīvotāji. Ikviens interesents ir aicināts apskatīt aktuālo informāciju par kursiem, kā arī sniegt savus ieteikumus un dalīties ar idejām par interesējošiem apmācību priekšmetiem vietnē ŠEIT.

Papildus informācija Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, rakstot uz e-pastu macibas.vdc@ventspils.lv, zvanot pa tālruni 63607607, kā arī Ventspils Digitālā centra mājas lapā www.digitalaiscentrs.lv vai sociālo tīklu kontos Facebook un Instagram.

SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM PIEAUGUŠAJIEM

Vēlies iegūt datorsistēmu tehniķa zināšanas, lai strādātu Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē?

Ja Tu esi esi vismaz 25 gadus veca strādājoša vai pašnodarbināta persona, kurai ir:

 • vidējā izglītība,
 • ļoti labas prasmes darbā ar datoru,
 • izpratne par programmēšanas pamatiem,
 • pamatzināšanas angļu valodā,

piesakies mācībām “Vienkāršu algoritmu izstrāde” Ventspils Tehnikumā.

Pēc mācību pabeigšanas Tu:

 • spēsi izstrādāt, pierakstīt un novērtēt algoritmu un izvēlēties nepieciešamās struktūras vienkāršas problēmas atrisināšanai; pierakstīt algoritmu kādā no programmēšanas valodām;
 • zināsi datu veidus, datu struktūras, algoritmu veidošanas paņēmienus, programmēšanas valodas un vides, vienkāršu algoritmu pieraksta veidus;
 • izpratīsi algoritmu nozīmi sistēmu programmēšanā, programmēšanas valodu lietojumu algoritmu pierakstā.

Kopējais mācību stundu skaits: 42, no kurām teorija – 10 stundas, praktiskie darbi – 32 stundas.

Plānotais mācību norises laiks – darba dienas vakari.

Maksa: 189 EUR, no kuriem paša līdzmaksājums sastādīs tikai 10%.

Pieteikties mācībām var līdz š.g. 24. februārim www.macibaspieaugusajiem.lv

Informācija par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Noskaidrotas iedzīvotāju visaugstāk novērtētās ģimenēm draudzīgās pašvaldības Kurzemes plānošanas reģionā

Apkopoti balsojuma rezultāti par katrā plānošanas reģionā iedzīvotāju trīs visaugstāk novērtētajām pašvaldībām. Kurzemes plānošanas reģionā par ģimenēm draudzīgām iedzīvotāji atzinuši Ventspils valstspilsētu, Saldus novadu un Liepājas  valstspilsētu. Šis vērtējums pašvaldībām dos priekšrocības Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022”, lai cīnītos par tituliem un nozīmīgām naudas balvām ģimeniskas vides uzlabošanai.

Iedzīvotāju balsojums, kurā visu 43 pašvaldību iedzīvotāji novērtēja pašvaldību sniegumu, norisinājās no 2021. gada 9. novembra līdz 12. decembrim vietnē www.vietagimenei.lv.

“Esam gandarīti par ik gadu aizvien pieaugošo iedzīvotāju atsaucību, vērtējot savu pašvaldību paveikto, izsakot viedokļus un piedaloties ikgadējā iedzīvotāju balsojumā. Kopumā šajā reizē esam saņēmuši un apkopojuši gandrīz 59 tūkstošus balsu, kā arī pašvaldībām vērtīgus komentārus, lai tās motivētu attīstīties arī turpmāk,” stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce. “Līdzīgi kā citus gadus, arī šajā reizē iedzīvotāji visaugstāk novērtējuši un izcēluši pašvaldību paveikto infrastruktūras uzlabojumos, interešu izglītības pieejamībā un piedāvājumā, kā arī brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanā. Līdztekus aktuāli arvien palikuši jautājumi par bērnudārzu pieejamību, kā arī nepieciešamību sakārtot mājokļu un nekustamo īpašumu jomas.”

Komentāros minēti arī ieteikumi, kas saistīti ar plaisas mazināšanu starp dažādiem sabiedrības slāņiem. Tāpat norādīts, ka pašvaldībām līdztekus maznodrošināto vai daudzbērnu ģimeņu jautājumu risināšanai, nepieciešams tik pat intensīvi strādāt arī pie pakalpojumiem, kas būtiski pārējām sabiedrības grupām, piemēram, jauniešiem vai ģimenēm, kurās ir mazāk par trim bērniem.

“Mūsu novērojumi liecina, ka attālinātā darba iespējas ir radījušas savu ietekmi uz iedzīvotāju ikdienu un mājvietas izvēli vai labiekārtošanu. Attālums līdz darba vietai nereti vairs nav izšķirošs, tādēļ ir ģimenes, kas izvēlas pārcelties uz dzīvi reģionos. Kā viens no lielākajiem mājokļu kreditētājiem aizvien biežāk savā praksē novērojam, ka, izvēloties savu dzīvesvietu Latvijas reģionos, iedzīvotāji ļoti rūpīgi izvērtē apkārtējo vidi. Cilvēkiem būtiski ir tādi jautājumi, kā, piemēram, labiekārtotas atpūtas vietas, bērnu rotaļu laukumu pieejamība, viegli izbraucami ceļi, apgaismotas sabiedriskā transporta pieturvietas u.tml. Tādēļ izprotam šī konkursa nozīmi un ar prieku to atbalstām, lai kopīgiem spēkiem motivētu pašvaldības aizvien vairāk iesaistīties apkārtējās vides uzlabošanā,” atzīst “Luminor” vadītāja Latvijā Kerli Gabrilovica.

Pārējos plānošanas reģionos iedzīvotāju balsojumā par ģimenēm draudzīgākajām atzīti: Zemgales plānošanas reģionā – Aizkraukles novads, Jelgavas novads un Jelgavas valstspilsēta; Latgales plānošanas reģionā – Preiļu novads, Rēzeknes  valstspilsēta un Ludzas novads; Vidzemes plānošanas reģionā – Varakļānu novads, Valkas novads un Gulbenes novads; Rīgas plānošanas reģionā – Ādažu novads, Jūrmalas  valstspilsēta un Siguldas novads.

Jau ziņots, ka Sabiedrības integrācijas fonda rīkoto konkursu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022”  plānots uzsākt 2022. gada pavasarī, un tajā tiks vērtēti pašvaldību sniegtie dati, ņemts vērā 2021. gada nogales iedzīvotāju sniegtais vērtējums par pašvaldībām, kā arī vērtēšanas komisijas iegūtie dati par iedzīvotājiem pieejamajiem pakalpojumiem ģimeņu atbalstam.

Noslēgumā viena no 43 pašvaldībām, kas tiks atzīta par ģimenei draudzīgāko valsts mērogā, saņems naudas balvu vismaz 25 000 eiro apmērā. Savukārt katras pašvaldību grupas uzvarētājs – balvu vismaz 15 000 eiro apmērā. Kopējais konkursa naudas balvu fonds, kas tiks sadalīts starp uzvarētājpašvaldībām, būs 100 000 eiro.

Plašāka informācija par katrā pašvaldībā pieejamajiem pakalpojumiem un atbalstiem pēc konkursa tiks apkopota un publicēta vietnē: https://www.vietagimenei.lv/pasvaldibas. Tādējādi iedzīvotājiem vienuviet būs iespēja ar to iepazīties, izvērtēt un nepieciešamības gadījumā arī salīdzināt. Konkurss norisinās jau kopš 2017. gada, un tā primārais mērķis ir izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā pašvaldības rūpējas par ģimenēm, vienlaikus veicinot arī iedzīvotāju iesaisti sev svarīgu jautājumu risināšanā. Līdztekus konkurss veido vidi arī pašvaldību draudzīgai sāncensībai, tādējādi mudinot tās attīstīt aizvien plašāku un pieejamāku ģimenēm paredzēto pakalpojumu klāstu.

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022” galvenais atbalstītājs ir “Luminor” banka. Konkursa partneri: plašākais pakomātu tīkla nodrošinātājs Baltijā “Omniva”, modes un izklaides centrs “Rīga Plaza”, “Māmiņu klubs” un “Skola un ģimene”.

“Ģimenei draudzīga pašvaldība” ir viena no trim ģimeņu atbalsta programmām, ko realizē Sabiedrības integrācijas fonds. Fonds īsteno arī programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta“, kā arī izsniedz Latvijas Goda ģimeņu apliecības, atbalstot Latvijas daudzbērnu ģimenes, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti.

Informāciju sagatavoja:

Zane Jēkabsone
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. +371 22811020
E-pasts: zane.jekabsone@sif.gov.lv

VENTSPILS DIGITĀLAIS CENTRS AICINA TIEŠSAISTĒ APGŪT 2D ANIMĀCIJU VEIDOŠANAS PAMATUS

Ventspils Digitālais centrs aicina apgūt 2D animāciju veidošanas pamatus, izmantojot bezmaksas rīkus un interneta vietnes.

Apmācību laikā dalībniekiem būs iespēja apgūt zīmēšanu un 2D animācijas pamatus vietnēs Krita un Piskelapp.com, video montāžu un skaņas lietošanu Shotcut programmā, vektorgrafikas animāciju veidošanu interneta programmā Betsnip, kā arī vienkāršas un sarežģītas animācijas stilus dažādiem zīmēšanas prasmju līmeņiem.

Apmācībās aicināti piedalīties vizuālās mākslas pedagogi, kā arī citu priekšmetu pasniedzēji un ikviens interesents, kurš vēlas apgūt animāciju veidošanas pamatus.

Apmācības notiks 2., 4., 9., 11., 16., 18. un 23. februārī plkst. 15.00 – 16.30. Apmācību ilgums ir 14 akadēmiskās stundas. Mācības notiks tiešsaistē Moodle un ZOOM platformās. Pieteikties iespējams līdz 1. februārim šeit: https://adre.se/2dpieteiksanas.

Mācību programma:

 • Ievads animācijas programmās – interneta rīks Piskelapp.com:
  • animācijas veidošana no bildēm, darbs ar slāņiem, fona un priekšplāna lietošana, 8 bitu, retro datorgrafikas animācijas stils un tā pielietojumi.
 • Zīmēšanas, bilžu lietošanas, digitālo otu un animācijas lietošana bezmaksas programmā Krita:
  • zīmēšana gan ar digitālām otām, gan ar peli. Animāciju veidošana, izmantojot attēlu ievietošanu, caurspīdīguma efekta (blending modes) lietošana.
 • Video montāžas pamati un bezmaksas video montāžas programmas Shotcut lietošana animāciju veidošanai, apstrādei un skaņai:
  • video un animāciju izveide programmā Shotcut, video klipu, attēlu un skaņas pielāgošana.
 • Vektorgrafikas animācija Betsnip interneta vietnē, starpkadru lietošana ātrākai animāciju veidošanai.
 • Praktiskie darbi – patstāvīgi izveidota animācija, pielietojot apmācību laikā apgūtos rīkus un vietnes.
 • Animācijas stili, sarežģītības pakāpes, piemēri un iedvesmas avoti.

Lai piedalītos nodarbībās, nepieciešams Windows 10 vai Apple MacOS X dators un Zoom konferenču programma. Pirms nodarbības ieteicams instalēt Krita un Shotcut programmas, taču nodarbībās tiks konsultēts instalācijas process.

Nodarbības vadīs pasniedzējs Ģirts Edvarts Stepiņš. Maksa par kursu: 49 EUR. Apmācību noslēgumā dalībnieki saņems Ventspils Digitālā centra sertifikātu.

Papildus informācija Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, rakstot uz e-pastu macibas.vdc@ventspils.lv vai zvanot pa tālruni 63607607.

AICINA TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGOS PIETEIKTIES BEZMAKSAS LATVIEŠU VALODAS KURSIEM

Daugavpils Universitāte aicina trešo valstu valstspiederīgos pieteikties bezmaksas latviešu valodas kursiem!

Projekta mērķauditorija: trešo valstu (Ukraina, Baltkrievija, Krievija, Tadžikistāna, Azerbaidžāna u.c.) pilsoņi, kas legāli uzturas Latvijas teritorijā.

Kursus vadīs augsti kvalificēti pedagogi ar lielu darba pieredzi, izmantojot mūsdienīgu metodiku. Nodarbību laiks un dienas tiks saskaņotas ar kursu apmeklētājiem pēc grupu nokomplektēšanas un diagnosticējošo testu pārbaudes.

Informācija un pieteikšanās:

Iespējams pieteikties klātienes kursiem, kas notiks Daugavpils un Krāslavas pilsētās, kā arī attālinātajiem kursiem (online), kas notiks platformā ZOOM.

Plašāka informācija Daugavpils Universitātes mājas lapā www.du.lv, sadaļā „Latviešu valoda izaugsmei”.

Kursi tiks organizēti Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda projekta „Latviešu valoda izaugsmei”, granta līguma Nr. PMIF/6/2021/4/04, ietvaros.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitāte.

Atbalsts

  Reģistrēties