• Mans Profils
lv

Pasākums “Digitālo prasmju pielietošana uzņēmējdarbības attīstībā”

Europe Direct centrs (ED Ventspils) un Ventspils Biznesa atbalsta centrs (BAC) aicina uz bezmaksas pasākumu “Digitālo prasmju pielietoÅ¡ana uzņēmējdarbÄ«bas attÄ«stÄ«bā”, kas norisināsies šā gada 31. martā plkst. 11.00 Ventspils Bibliotēkā, Akmeņu ielā 2.

Digitālās prasmes mūsdienās ir kļuvušas par būtisku uzņēmējdarbību veicinošu faktoru. Tās palīdz efektīvi izmantot digitālās tehnoloģijas un digitālos rīkus, lai ātrāk komunicētu ar uzņēmuma klientiem un sadarbības partneriem, racionalizētu uzņēmuma darbības un procesus, samazinātu izmaksas, radītu augstas pievienotās vērtības produktus vai pakalpojumus un paaugstinātu uzņēmuma konkurētspēju tirgū.

Digitālā transformācija – digitālos risinājumos balstītas pārmaiņas uzņēmējdarbības vidē – veicina uzņēmuma izaugsmi, inovāciju un konkurētspēju. Uzlabot digitālās prasmes un atbildīgi lietot digitālās tehnoloģijas ir svarīgi visiem uzņēmumā strādājošajiem. Par darbinieku digitālo prasmju attīstības motivētājiem un virzītājiem jākļūst uzņēmējiem. Attīstot un pilnveidojot digitālās kompetences, darbinieki paaugstinās ne tikai savu, bet arī uzņēmuma konkurētspēju un spēs sniegt lielāku ieguldījumu uzņēmuma ilgtspējīgā attīstībā.

Pasākumā uzstāsies un dziļāku ieskatu par digitālo prasmju izmantošanu uzņēmējdarbībā sniegs:

SabÄ«ne Dzirkale, Cilvēkresursu eksperte, IT;

Linda Kēnigsvalde, Mobilo lietotņu izstrādātāja;

Reins Grants, Mārketinga konsultants.

Pieredzē par uzņēmējdarbÄ«bas uzsākÅ¡anu un Ä«stenoÅ¡anu dalÄ«sies aktieris un uzņēmējs Gatis Gāga, IK Mežloki, zÄ«mola “Gāgas āboli” izveidotājs.

Pieteikuma anketu meklējiet Å¡eit.

Pasākuma galvenās tēmas:

 • Mobilo aplikāciju loma uzņēmējdarbÄ«bas attÄ«stÄ«bā, to izstrādes un izmantoÅ¡anas iespējas.
 • E-pasta mārketinga rÄ«ki un to sniegtās iespējas uzņēmējdarbÄ«bas attÄ«stÄ«bā.
 • Digitāli paņēmieni attālinātu tirgu izpraÅ¡anai un iekaroÅ¡anai.
 • Interneta rÄ«ku izmantoÅ¡anas iespējas, lai atÅ¡Ä·irtos no esoÅ¡ajiem tirgus spēlētājiem un aizsniegtu potenciālos pircējus.

Klātienes pasākuma norises vieta – Ventspils Bibliotēkas 2. stāva zālē, Akmeņu ielā 2.


Pasākumu organizē Europe Direct Ventspils sadarbībā ar Ventspils Biznesa atbalsta centru. ED Ventspils darbību finansē Eiropas Komisija.

Organizācijām iespēja pieteikties programmai “Ģimenei draudzīga darbavieta”

Jau vairāk nekā 150 darba devēji* ir pieteikušies un ieguvuši pozitīvu novērtējumu Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts atbalsta programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta. Programmas mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan darba devēja esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.

Programmas īstenotājs nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” aicina ikvienu organizāciju izmantot iespēju pieteikties programmā un pretendēt uz statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”, kam var pretendēt ikviena organizācija, kura nodarbina vismaz vienu darbinieku – gan privātuzņēmumi, gan valsts un pašvaldību iestādes, kā arī nevaldības organizācijas.

Statusa “Ģimenei draudzīga darbavieta” ieguvēji tiek noteikti nevis vienu reizi gadā, bet jebkurā brīdī uzreiz pēc “Gimenei draudzīga darbavieta” pašvērtējuma anketas aizpildīšanas un pieteikuma iesniegšanas. Pieteikties šim novērtējumam var visa gada garumā. Statuss “Gimenei draudzīga darbavieta” tiek piešķirts uz diviem gadiem.

Iesaistoties “Ģimenei draudzÄ«ga darbavieta” kopienā, darba devējs iegÅ«st iespēju:

 • aizpildÄ«t paÅ¡vērtējuma anketu un objektÄ«vi novērtēt, cik Ä£imenei draudzÄ«ga ir organizācija;
 • saņemt konsultatÄ«vu un praktisku atbalstu pārmaiņu ievieÅ¡anā, kas vērstas uz Ä£imenei draudzÄ«gu principu attÄ«stÄ«bu savā darba vietā.

Saņemot statusu “Ģimenei draudzÄ«ga darbavieta”, darba devējam ir iespēja:

 • veidot pozitÄ«vu savas organizācijas reputāciju un atbalstot darba ņēmējus ar Latvijas un pasaules labajām praksēm;
 • piedalÄ«ties pieredzes apmaiņās, meistarklasēs un tÄ«kloÅ¡anās pasākumos ar citiem darba devējiem;
 • smelties idejas labo pieredžu katalogā (pamatojoties uz programmas dalÄ«bnieku apkopotajām labajām praksēm savās organizācijās);
 • konsultēties ar iniciatÄ«vai piesaistÄ«tajiem konsultantiem – nozares ekspertiem;
 • saņemt finansējumu darbinieku atbalsta pasākumu Ä«stenoÅ¡anai.

Par darba devēja ieguvumiem, iesaistoties programmā un saņemot statusu “Ģimenei draudzÄ«ga darbavieta”,  lÅ«dzam noskatÄ«ties video: https://ej.uz/6u4x.

Aicinām aizpildÄ«t pieteikuma anketu, reÄ£istrējoties platformā www.vietagimenei.lv, lapas augšējā labajā stÅ«rÄ« klikÅ¡Ä·inot uz “Pieslēgties” vai ejot uz https://app.vietagimenei.lvPieslēgÅ¡anās platformai notiek caur portālu latvija.gov.lv.📚 Programmu 2023. gadā Ä«steno Ventspils Augsto tehnoloÄ£iju parks. Programmu administrē SabiedrÄ«bas integrācijas fonds www.sif.gov.lv.

* Ar visiem “Ģimenei draudzÄ«ga darbavieta” statusu ieguvuÅ¡ajiem darba devējiem var iepazÄ«ties Å¡eit: â€œProgrammas dalÄ«bnieki”. Ja JÅ«su organizācija jau ir ieguvusi statusu “Ģimenei draudzÄ«ga darbavieta”, vēlamies pateikties Jums par ieguldÄ«jumu Ä£imenei draudzÄ«gas sabiedrÄ«bas veidoÅ¡anā! 

Plašāka informācija:

Deniss Baranovs,
Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
tālrunis: 27034326; e-pasts: deniss.baranovs@vatp.lv

Atbalsts

  Reģistrēties