• Mans Profils
lv

Organizācijām iespēja pieteikties programmai “Ģimenei draudzīga darbavieta”

Jau vairāk nekā 150 darba devēji* ir pieteikušies un ieguvuši pozitīvu novērtējumu Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts atbalsta programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta. Programmas mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan darba devēja esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.

Programmas īstenotājs nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” aicina ikvienu organizāciju izmantot iespēju pieteikties programmā un pretendēt uz statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”, kam var pretendēt ikviena organizācija, kura nodarbina vismaz vienu darbinieku – gan privātuzņēmumi, gan valsts un pašvaldību iestādes, kā arī nevaldības organizācijas.

Statusa “Ģimenei draudzīga darbavieta” ieguvēji tiek noteikti nevis vienu reizi gadā, bet jebkurā brīdī uzreiz pēc “Gimenei draudzīga darbavieta” pašvērtējuma anketas aizpildīšanas un pieteikuma iesniegšanas. Pieteikties šim novērtējumam var visa gada garumā. Statuss “Gimenei draudzīga darbavieta” tiek piešķirts uz diviem gadiem.

Iesaistoties “Ģimenei draudzÄ«ga darbavieta” kopienā, darba devējs iegÅ«st iespēju:

 • aizpildÄ«t paÅ¡vērtējuma anketu un objektÄ«vi novērtēt, cik Ä£imenei draudzÄ«ga ir organizācija;
 • saņemt konsultatÄ«vu un praktisku atbalstu pārmaiņu ievieÅ¡anā, kas vērstas uz Ä£imenei draudzÄ«gu principu attÄ«stÄ«bu savā darba vietā.

Saņemot statusu “Ģimenei draudzÄ«ga darbavieta”, darba devējam ir iespēja:

 • veidot pozitÄ«vu savas organizācijas reputāciju un atbalstot darba ņēmējus ar Latvijas un pasaules labajām praksēm;
 • piedalÄ«ties pieredzes apmaiņās, meistarklasēs un tÄ«kloÅ¡anās pasākumos ar citiem darba devējiem;
 • smelties idejas labo pieredžu katalogā (pamatojoties uz programmas dalÄ«bnieku apkopotajām labajām praksēm savās organizācijās);
 • konsultēties ar iniciatÄ«vai piesaistÄ«tajiem konsultantiem – nozares ekspertiem;
 • saņemt finansējumu darbinieku atbalsta pasākumu Ä«stenoÅ¡anai.

Par darba devēja ieguvumiem, iesaistoties programmā un saņemot statusu “Ģimenei draudzÄ«ga darbavieta”,  lÅ«dzam noskatÄ«ties video: https://ej.uz/6u4x.

Aicinām aizpildÄ«t pieteikuma anketu, reÄ£istrējoties platformā www.vietagimenei.lv, lapas augšējā labajā stÅ«rÄ« klikÅ¡Ä·inot uz “Pieslēgties” vai ejot uz https://app.vietagimenei.lvPieslēgÅ¡anās platformai notiek caur portālu latvija.gov.lv.📚 Programmu 2023. gadā Ä«steno Ventspils Augsto tehnoloÄ£iju parks. Programmu administrē SabiedrÄ«bas integrācijas fonds www.sif.gov.lv.

* Ar visiem “Ģimenei draudzÄ«ga darbavieta” statusu ieguvuÅ¡ajiem darba devējiem var iepazÄ«ties Å¡eit: â€œProgrammas dalÄ«bnieki”. Ja JÅ«su organizācija jau ir ieguvusi statusu “Ģimenei draudzÄ«ga darbavieta”, vēlamies pateikties Jums par ieguldÄ«jumu Ä£imenei draudzÄ«gas sabiedrÄ«bas veidoÅ¡anā! 

Plašāka informācija:

Deniss Baranovs,
Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
tālrunis: 27034326; e-pasts: deniss.baranovs@vatp.lv

Ventspils TechMeetup 02’23

Esi laipni aicināts pievienoties februāra Ventspils TechMeetup ar Austri Laizānu, pieredzējušu Scrum Master, un Sergeju Zikovu, produktu vadītāju no EPAM, lai:
 • Uzzinātu vairāk par to, kas ir Scrum Master un ko tie dara;
 • GÅ«tu plašāku ieskatu par Scrum Master ikdienas darba izaicinājumiem;
 • Pielietotu savas Agile prasmes spēlei lÄ«dzÄ«gā meistarklasē;
 • Uzzinātu vairāk par EPAM apmācÄ«bas iespējām, lai uzsāktu savu karjeru.

EPAM darbojas digitālo platformu inženierijas un produktu izstrādes pakalpojumu nozarē. Ar vairāk nekā 60’250 profesionāļu komandu, kas strādā vairāk nekā 50 valstīs pa visu pasauli, EPAM aptuveni pirms gada atvēra savu biroju arī Latvijā, pulcējot jau kopumā vairāk nekā 130 novatoru komandu, kas rada kompleksus risinājumus uzņēmumiem un kopienām visā pasaulē.

Vakara plāns:
18:00-18:10 Ievadvārdi un iepazīšanās
18:10-18:50 Kas ir EPAM un EPAM University I Sergejs Zikovs un Austris Laizāns
18:50-19:10 Kafijas pauze un tīklošanās
19:10-19:50 Kas ir Scrum Master I Austris Laizāns
19:50-20:00 Kafijas pauze un tīklošanās
20:00-20:50 Praktiskā daļa – pielieto savas Agile prasmes spēlei lÄ«dzÄ«gā meistarklasē I Austris Laizāns
20:50-21:00 Paldies vārdi un došanās mājās

Reģistrējies, lai pievienotos sarunai un klātienē aprunātos ar mūsu viesiem!

📝 Pieteikšanās uz pasākumu šeit: https://form.jotform.com/230091258447355

☕ Dzērienus un uzkodas pēc vēlmēm varēs pasūtīt Windau kafejnīcā.

Aicinām ierasties 15 minūtes pirms pasākuma sākuma, lai paspētu veikt pasūtījumu kafejnīcā un ieņemt labāko sēdvietu.

LIAA Ventspils biznesa inkubators piesaka jaunu dalībnieku uzņemšanu

Ar saukli “Tava komanda startam” Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Ventspils biznesa inkubators izziņo 2023. gada pavasara uzņemšanu pirmsinkubācijas programmā. No 1. līdz 20. martam sešu mēnešu apmācību programmā kopumā tiks uzņemti 250 biznesa ideju autori. No 2017. gada līdz šim brīdim šo programmu apguvuši jau 2986 biznesa ideju autori.

 Ekonomikas ministre Ilze Indriksone: ”UzdroÅ¡ināšanās sākt uzņēmējdarbÄ«bu prasa pārvarēt aizspriedumus un potenciālos riskus, nebaidÄ«ties no neizdoÅ¡anās un mērÄ·tiecÄ«gi virzÄ«ties uz jaunu panākumu sasniegÅ¡anu. DalÄ«ba biznesa inkubatoru pirmsinkubācijas programmā ir ne tikai pirmais nopietnais atspēriena punkts topoÅ¡ajiem uzņēmējiem, bet arÄ«  ir viens no  inovatÄ«vas un uz produktivitātes kāpināšanu orientētas uzņēmējdarbÄ«bas ekosistēmas elementiem Latvijā, kas spēs nodroÅ¡ināt iedzÄ«votājiem nepiecieÅ¡amās darbavietas visā valstÄ«, stabilu labklājÄ«bu un droÅ¡Ä«bu par nākotni. Tāpēc nenovērtējami svarÄ«ga ir valsts palÄ«dzÄ«ba jaunas uzņēmējdarbÄ«bas sākÅ¡anai un attÄ«stÄ«Å¡anai”.

Pirmsinkubācijas programma ir piemērota biznesa ideju autoriem, kam vēl nav sava uzņēmuma, kā arī jaunajiem uzņēmējiem pašā uzņēmējdarbības sākumā, kad produkts vēl nav pieejams plašam klientu lokam. Programma ilgst sešus mēnešus un tās laikā dalībnieki piedalās apmācībās, apgūstot svarīgākās uzņēmējdarbības prasmes, apmeklē uzņēmēju pieredzes stāstu sesijas un individuālās konsultācijās saņem mentoru atbalstu jau detalizēta rīcības plāna izstrādei biznesa idejas attīstīšanai.

Dalība programmā nodrošina arī pieeju ar biroja tehniku aprīkotām darba telpām jeb kopstrādei jebkurā no divpadsmit LIAA biznesa inkubatoriem un deviņām atbalsta vienībām, kā arī iespēju pievienoties lielākajai jauno uzņēmēju kopienai Latvijā.

“Pirmsinkubācija” kā vārds izsaka ļoti daudz. Tas sastāv no divām daļām “pirms” un “inkubācija”. Programmas dalībnieku galvenais uzdevums ir atbildēt uz svarīgākiem jautājumiem: Kā?, Ko? Kam? Kāpēc?, Cik? Kur? u.tml., lai varētu pāriet otrajā fāzē “inkubācija” bez prievārda “pirms”. Tieši šis atbilžu meklēšanas posms ir grūtākais, bet tas atver plašāku skatījumu uz biznesa pasauli un tajā esošajiem elementiem” par līdzšinējo dalībnieku pieredzi stāsta LIAA Ventspils biznesa inkubatora pirmsinkubācijas programmas vadītāja Inese Skapste.

Pieteikties pirmsinkubācijas programmai varēs no 1. līdz 20. martam, iesniedzot pieteikumu vienotajā valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv.

Visi interesenti, kas vēlas apgūt uzņēmējdarbības pamatus bez maksas un spert pirmos soļus sava biznesa attīstībā, tiek aicināti uz individuālajām konsultācijām, lai iepazītos ar programmas norisi un saņemtu informatīvu atbalstu pieteikuma aizpildīšanai. Pieteikties uz konsultāciju var, rakstot uz ventspils@liaa.gov.lv vai zvanot 62400906.

LIAA biznesa inkubatoru mērÄ·is ir atbalstÄ«t jaunu, dzÄ«votspējÄ«gu un konkurētspējÄ«gu uzņēmumu izveidi un attÄ«stÄ«bu. LIAA Biznesa inkubatorus finansē ERAF projekts “ReÄ£ionālie biznesa inkubatori un RadoÅ¡o industriju inkubators”.

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://inkubatori.magneticlatvia.lv

Par pirmsinkubācijas programmu: https://youtu.be/sfsxK-CVCJQ

Papildu informācija:
LIAA Ventspils biznesa inkubators
Saules iela 19, Ventspils
ventspils@liaa.gov.lv
Tālrunis: 62400906
Inkubatori.magneticlatvia.lv

Remigrācija turpinās – Kurzemes reģionā 2022.gadā atgriezušies 185 cilvēki

2022.gadā Kurzemes reģionā pēc dzīves ārvalstīs atgriezušies 185 cilvēki un vēlmi atgriezties pauduši vēl 123 cilvēki. Kopumā Kurzemes reģionā no 2018. gada marta līdz 2022.gada beigām atgriezušies 965 cilvēki, kuri par savu dzīvesvietu visbiežāk izvēlējušies Liepāju, Ventspili, Tukumu, Kuldīgu un citas Kurzemes pilsētas, savukārt par potenciāliem plāniem atgriezties informējuši aptuveni 719 cilvēku.

“Cilvēku atgriešanās plānus dzimtenē ietekmē situācija pasaulē, tomēr interese par atgriešanās iespējām aizvien ir liela. Potenciālie remigranti rūpīgāk plāno pārcelšanos atpakaļ uz Latviju, laicīgāk meklējot darba un izglītības iespējas, kā arī mājokli, turklāt šobrīd ievērojami augušas iespējas kārtot dažādas formalitātes un jautājumus attālināti, tai skaitā piedalīties darba intervijās. Attālināta darba iespējas veicinājušas arī interesi par mājokļiem zaļākā vidē – piepilsētās vai lauku apvidos, lai gan joprojām saglabājas arī liela interese par Kurzemes pilsētām kā dzīvesvietu pēc atgriešanās dzimtenē. Turpinu būt atbalsts ikvienam, kam nepieciešams padoms vai iedrošinājums, lai spertu izšķirīgo soli – atgriezties dzimtajā Kurzemē,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Agnese Berģe.

Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£iona remigrācijas koordinators katru dienu sniedz atbalstu remigrantiem, lai veicinātu viņu atgrieÅ¡anos dzimtenē un palÄ«dzētu viņiem iejusties, tai skaitā risinot arÄ« dažādus praktiskus, ar dzÄ«vesvietu, izglÄ«tÄ«bas iestādēm, darba vietām saistÄ«tus jautājumus. 2022.gadā individualizēti piedāvājumi sagatavoti 628 cilvēkiem, savukārt kopumā no 2018. gada marta lÄ«dz 2022.gada beigām individuāli piedāvājumi sagatavoti 2688 cilvēkiem, kuri izrādÄ«juÅ¡i interesi par atgrieÅ¡anos dzimtenē. 

“Ar katru cilvēku strādāju individuāli, sagatavojot personalizētu piedāvājumu atbilstoši viņa vēlmēm un vajadzībām. Aicinu arī neapstāties pie jau sasniegtā, bet turpināt attīstīt arī dažādas prasmes un iemaņas, jo Latvijā ir pieejamas diezgan plašās papildu izglītošanās un mūžizglītības iespējas. Ļoti priecājos par ikvienu remigrantu, kurš atgriezies dzimtenē, šeit izveido uzņēmumu vai strādā, rod sev mājas, veido vai jau ir izveidojis ģimeni un audzina bērnus! Turpināšu strādāt un sniegt atbalstu ikvienam, kuram tas nepieciešams, lai rastu savu ceļu mājup,” piebilst A.Berģe.

Par remigrācijas koordinatoru darbu:

Ja Jums ir jautājumi un nepieciešams atbalsts, lai atgrieztos dzimtenē, aicinām sazināties ar remigrācijas koordinatoru, kurš pēc vajadzību apzināšanas, sadarbojoties ar pašvaldībām vai citām valsts iestādēm, izstrādā individuālu piedāvājumu. Remigrācijas koordinators var sniegt atbalstu par: pakalpojumiem ģimenēm, mājokļa jautājumiem, darba un uzņēmējdarbības iespējām, sociālo un sadzīves jautājumu risināšanu. Ar koordinatora sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties: www.paps.lv. Savukārt vairāk par remigrāciju Kurzemē iespējams uzzināt: www.kurzemesregions.lv/remigracija

Par Kurzemes plānošanas reģionu:

Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£ions ir viens no pieciem plānoÅ¡anas reÄ£ioniem, kas izveidots 2006. gada jÅ«nijā ar mērÄ·i – nodroÅ¡ināt reÄ£iona attÄ«stÄ«bas plānoÅ¡anu, koordināciju, paÅ¡valdÄ«bu un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbÄ«bu. To veido 8 paÅ¡valdÄ«bas  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, KuldÄ«gas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads. Vairāk par Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£ionu, tā funkcijām un Ä«stenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv

Papildu informācijai:

Agnese Berģe,
Kurzemes plānošanas reģiona
Remigrācijas koordinatore
e-pasts: koordinatore@kurzemesregions.lv

Ventspils Tech Meetup 01’2023

Jauns gads un Ventspils Tech Meetup turpinās  – priecāsimies atkal tikties un kopā pavadÄ«t piektdienas vakaru citādāk, uzzinot trÄ«s dažādu tehnoloÄ£iju pasaules profesionāļu pieredzes stāstus un uzdodot jautājumus.

🚀 Kristofers Volkovs I Blokķēžu risinājumi

Datu zinātnieks uzņēmumā Blokvise, kā arÄ« praktiski piedalÄ«jies mobilo lietotņu, full-stack aplikāciju, sistēmu aplikāciju, maÅ¡Ä«napmācÄ«bu, un blokķēžu izstrādē. 

Vienmēr atvērts sarunām, lai paskaidrotu saprotamā valodā par IT. 

🚀 Aldis Putniņš I IT risinājums Jenots izstrādes pieredze

IT pakalpojumu SIA Alpha Solutions īpašnieks. Izstrādājis tiešsaistes sabalansētu ēdienkaršu sastādīšanas programmu Jenots , ko izmanto izglītības iestādes.

Paralēli komplektē un piegādā datorus, un uzstāda multimediju risinājumus, t.i., projektorus un ekrānus, iestādēm.

🚀 Linda Kenigsvalde I Procesu automatizācija biznesa attīstībai

Mobilo lietotņu izstrādātāja un e-pastu mārketinga speciāliste ar 10 gadu pieredzi IT jomā, kas devos iespēju iepazīt un apgūt dažādus automatizācijas rīkos, kas atvieglo un palīdz biznesam attīstīties.

Pasākuma vietu skaits ierobežots: piesakies Ventspils Tech Meetup.

Pasākuma plāns:

18:00-18:10 Ievadvārdi un iepazīšanās

18:10-18:50 Kristofers Volkovs I Blokķēzu risinājumi

18:50-19:10 Kafijas pauze un tīklošanās

19:10-19:50 Aldis Putniņš I IT risinājums Jenots izstrādes pieredze

19:50-20:10 Kafijas pauze un tīklošanās

20:10-20:50 Linda Kenigsvalde I Procesu automatizācija biznesa attīstībai

20:50-21:00 Paldies vārdi un došanās mājās

📝Pieteikšanās pasākumam ir obligātā: piesakies Ventspils Tech Meetup

Tiekamies Windau coffee kafejnīcas telpās, Pils ielā 25, Ventspils.

Dzērienus un uzkodas pēc vēlmēm varēs pasūtīt Windau kafejnīcā.

Vairāk informācijas Facebook event: https://fb.me/e/2g4FKp6JG

Ventspilī aktuālās vakances (28.11.2022.)

Saskaņā ar NodarbinātÄ«bas valsts aÄ£entÅ«ras (NVA) sniegto informāciju 2022. gada 28. novembrÄ« NVA vakanču datu bāzē bija reÄ£istrētas 196 aktuālas vakances 68 profesijās Ventspils filiālē.
Vakances valsts un pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās:

1.Ventspils domes administrācija aicina darbā ārējo sakaru struktÅ«rvienÄ«bas vadÄ«tāja vietnieku, tÄ«kla inženieri un lietvedÄ«bas sekretāri (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 9. decembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

2.Ventspils Sociālais dienests aicina darbā juristu un sociālo darbinieku (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

3.Komunālā pārvalde aicina darbā enerģētiÄ·i (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 12. decembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

4.Ventspils PaÅ¡valdÄ«bas policija aicina darbā sagādnieku (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 31. decembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

5.PSIA “Ventspils tirgus” aicina darbā sētnieku (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 1. decembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

6.PSIA “Ventspils nekustamie Ä«paÅ¡umi” aicina darbā attÄ«stÄ«bas daļas vadÄ«tāju (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 11. decembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

7.SIA “Kurzemes filharmonija” aicina darbā producentu (kultÅ«ras jomā) (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 11. decembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

8.Ventspils IzglÄ«tÄ«bas pārvalde aicina darbā projektu vadÄ«tāju jaunatnes lietās (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 15. decembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

9.SIA “Ziemeļkurzemes reÄ£ionālā slimnÄ«ca” aicina darbā fizikālās un rehabilitācijas medicÄ«nas ārstu un fizioterapeiti (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakancēm: https://ziemelkurzemesslimnica.lv/vakances/;

Izglītības iestādēs:

1.Ventspils pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde “Margrietiņa” aicina darbā logopēdu un mÅ«zikas skolotāju. Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

2. Ventspils pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde “BitÄ«te” aicina darbā pirmsskolas skolotāju. Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

3. Ventspils pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde “Pasaka” aicina darbā medmāsu. Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

4.Ventspils 2. vidusskola aicina darbā matemātikas skolotāju un datorikas skolotāju. Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

5.Ventspils 4. vidusskola aicina darbā mÅ«zikas skolotāju un kora diriÄ£entu. Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

6.Ventspils 6. vidusskola aicina darbā speciālo pedagogu un karjeras konsultantu. Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

7.Ventspils Pārventas pamatskola aicina darbā sākumskolas skolotāju. Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

8.Ventspils 1. pamatskola aicina darbā mÅ«zikas skolotāju. Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

9.Ventspils 2. pamatskola aicina darbā angļu valodas skolotāju, sākumskolas skolotāju un speciālās izglÄ«tÄ«bas pedagogu. Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

10.Ventspils 3. pamatskola aicina darbā:

10.1.sociālo pedagogu;

10.2.ģeogrāfijas skolotāju;

10.3.dizaina un tehnoloģiju skolotāju;

10.4.latviešu valodas skolotāju.

Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

11.Ventspils Sporta skola “Spars” aicina darbā:

11.1pirmsskolas iestāžu un skolu māsu;

11.2.peldēšanas treneri;

11.3.svarcelšanas treneri.

Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

Ventspilī strādājošajos apstrādes rūpniecības uzņēmumos šonedēļ nepieciešami:

1.SIA “HansaMatrix Ventspils” aicina darbā:

1.1.materiālu pārzini (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 6. decembrÄ«),

1.2.materiālu pārzini – ekspeditoru (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 4. decembrÄ«),

1.3.procesu operatoru (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«).

Plašāka informācija par vakanci: cv.lv;

2.SIA “Ultraplast EU” aicina darbā kravas automobiļa vadÄ«tāju (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakancēm: cvvp.nva.gov.lv;

3.SIA “Pobeda Confectionery” aicina darbā ražoÅ¡anas direktoru (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 14. decembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cv.lv;

4.SIA “Ventspils metināšanas rÅ«pnÄ«ca” aicina darbā lokmetinātāju metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertas gāzes vidē (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakancēm: cvvp.nva.gov.lv;

5.SIA “Ventspils zivju konservu kombināts” aicina darbā autokrāvēja vadÄ«tāju un zivju apstrādātāju (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 4. decembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

Vakances citu nozaru uzņēmumos:

1.SIA “Euroaptieka” aicina darbā aptiekas vadÄ«tāju (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 16. decembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cv.lv;

2.SIA “AD Baltic” aicina darbā klientu apkalpoÅ¡anas speciālists (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

3.SIA “Vernus” aicina darbā bÅ«vnieku (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 31. decembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

4.SIA “RollWell” aicina darbā pastniekus (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

5.SIA “VerÄ£i” aicina darbā ražoÅ¡anas maiņas vadÄ«tāju (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 31. decembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

6.SIA “Ferato” aicina darbā bÅ«vstrādniekus (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 1. decembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

7.SIA “RNA Technology” aicina darbā reklāmas un tirgvedÄ«bas projektu plānotājs (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 31. decembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

8.SIA “PilsbÅ«ve” aicina darbā:

8.1.kravas automobiļa vadÄ«tāju (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«);

8.2.projekta vadÄ«tāja asistentu (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«);

8.3.ekskavatora vadÄ«tāju (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«);

8.4.bÅ«vstrādniekus (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«);

8.5.bÅ«vdarbu vadÄ«tāju (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«).

Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

SIA “VK Terminal Services” aicina darbā Ä·Ä«mijas laborantu (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

9.AS “BMGS” aicina darbā betonētāju (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

Tai skaitā vakances iedzīvotājiem no Ukrainas:

1.SIA “Ultraplast EU” aicina darbā kravas automobiļa vadÄ«tāju (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakancēm: 25723188, cvvp.nva.gov.lv;

2.SIA “Ventspils zivju konservu kombināts” aicina darbā autokrāvēja vadÄ«tāju un zivju apstrādātāju (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 4. decembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv, 25448265, 63661884;

Papildu informācija atrodama pie darba devējiem un portālos cvvp.nva.gov.lvwww.cv.lv, cvmarket.lv un www.visidarbi.lv.

29.novembrī tiešsaistes pasākums “Nākamā pietura – Kurzeme”

29.novembrī tiešsaistes pasākumā “Nākamā pietura – Kurzeme” aicina topošos remigrantus iepazīt Kurzemes pašvaldību sniegtās iespējas

2022. gada 29. novembrÄ« plkst. 14.00 – 15.00 (pēc Latvijas laika) aicinām uz tieÅ¡saistes tikÅ¡anos “Nākamā pietura – Kurzeme”, kuras ietvaros cilvēkiem, kas apsver iespēju atgriezties Latvijā, bÅ«s iespēja uzzināt par dzÄ«vesvietas, nodarbinātÄ«bas un izglÄ«tÄ«bas pieejamÄ«bas iespējām Liepājas un Ventspils valstspilsētās un KuldÄ«gas un Tukuma novados, kā arÄ« uzzināt jaunākās remigrācijas tendences Kurzemes reÄ£ionā un iepazÄ«t remigrantu pieredzi, kuri plāno atgriezties vai jau pārcēluÅ¡ies uz dzÄ«vi.

TieÅ¡saistes tikÅ¡anās “Nākamā pietura – Kurzeme” notiks Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£iona Facebook lapā, “Atgriežos Kurzemē” Facebook lapā, kā arÄ«  Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£iona Youtube kanālā.

Pasākumā ikvienam interesentam būs iespēja ne tikai uzzināt par pašvaldībās pieejamajiem pakalpojumiem un iespējām, bet arī uzdot jautājumus gan pašvaldību pārstāvjiem, gan Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatorei Agnesei Berģei.

Pasākumu rīko Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Liepājas un Ventspils valstspilsētām un Kuldīgas un Tukuma novadiem, lai veicinātu remigrāciju Kurzemes reģionā.

Par remigrācijas koordinatoru darbu:

Ja Jums ir jautājumi un nepieciešams atbalsts, lai atgrieztos dzimtenē, aicinām sazināties ar remigrācijas koordinatoru, kurš pēc vajadzību apzināšanas, sadarbojoties ar pašvaldībām vai citām valsts iestādēm, izstrādā individuālu piedāvājumu. Remigrācijas koordinators var sniegt atbalstu par: pakalpojumiem ģimenēm, mājokļa jautājumiem, darba un uzņēmējdarbības iespējām, sociālo un sadzīves jautājumu risināšanu. Ar koordinatora sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties: www.paps.lv. Savukārt vairāk par remigrāciju Kurzemē iespējams uzzināt: www.kurzemesregions.lv/remigracija

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£ions ir viens no pieciem plānoÅ¡anas reÄ£ioniem, kas izveidots 2006. gada jÅ«nijā ar mērÄ·i – nodroÅ¡ināt reÄ£iona attÄ«stÄ«bas plānoÅ¡anu, koordināciju, paÅ¡valdÄ«bu un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbÄ«bu. To veido 8 paÅ¡valdÄ«bas  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, KuldÄ«gas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads. Vairāk par Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£ionu, tā funkcijām un Ä«stenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv

Papildu informācijai:

Agnese Berģe,
Kurzemes plānošanas reģiona
Remigrācijas koordinatore
e-pasts: koordinators@kurzemesregions.lv

Remigrācijas veicināšana Kurzemes reģionā

2022. gada deviņos mēnešos Kurzemē pēc dzīves ārvalstīs atgriezušies jau gandrīz 100 cilvēku

Šī gada pirmajos deviņos mēnešos Kurzemes reģionā pēc dzīves ārvalstīs atgriezušies 97 cilvēki un vēlmi atgriezties pauduši 88 cilvēki. Kopumā Kurzemes reģionā kopš 2018.gada marta līdz šī gada septembrim atgriezušies 895 cilvēki, savukārt par potenciāliem plāniem atgriezties informējuši 684 cilvēki. Bet, par savu dzīvesvietu visbiežāk izvēlējušies Liepāju, Ventspili, Tukuma, Kuldīgas, Saldus novadus.

“Par spīti sarežģītajai situācijai Eiropā, kas radusies Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ, cilvēki turpina sazināties ar remigrācijas koordinatoriem, kur saņem gan iedrošinājumu, gan arī praktisku atbalstu, lai varētu atgriezties Latvijā. Daudziem tieši mīlestība pret savu dzimteni ir kā pēdējā izšķiršanās, jo šeit – mājās – mēs varam dzirdēt savu skaisto valodu, kopt tradīcijas, satikt sev mīļos un tuvos cilvēkus un citus tautiešus. Latvija ir iespēju zeme, un mēs visi kopā, izmantojot gan savu, gan remigrantu pieredzi un dzīvesgudrību, varam veicināt tās izaugsmi, padarīt mūsu Latviju vēl labāku un vēl skaistāku,” uzsver Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Agnese Berģe.

Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£iona remigrācijas koordinators katru dienu sniedz atbalstu remigrantiem, lai veicinātu viņu atgrieÅ¡anos dzimtenē un palÄ«dzētu viņiem iejusties, tai skaitā risinot arÄ« dažādus praktiskus, ar dzÄ«vesvietu, izglÄ«tÄ«bas iestādēm, darba vietām saistÄ«tus jautājumus. 2022.gada pirmajos trÄ«s ceturkšņosindividualizēti piedāvājumi sagatavoti 456 cilvēkiem, savukārt kopumā no 2018. gada marta lÄ«dz 2022.gada septembrim individuāli piedāvājumi sagatavoti 2516 cilvēkiem, kuri izrādÄ«juÅ¡i interesi par atgrieÅ¡anos dzimtenē. 

Par remigrācijas koordinatoru darbu:

Ja Jums ir jautājumi un nepieciešams atbalsts, lai atgrieztos dzimtenē, aicinām sazināties ar remigrācijas koordinatoru, kurš pēc vajadzību apzināšanas, sadarbojoties ar pašvaldībām vai citām valsts iestādēm, izstrādā individuālu piedāvājumu. Remigrācijas koordinators var sniegt atbalstu par: pakalpojumiem ģimenēm, mājokļa jautājumiem, darba un uzņēmējdarbības iespējām, sociālo un sadzīves jautājumu risināšanu. Ar koordinatora sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties: www.paps.lv. Savukārt vairāk par remigrāciju Kurzemē iespējams uzzināt: www.kurzemesregions.lv/remigracija

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£ions ir viens no pieciem plānoÅ¡anas reÄ£ioniem, kas izveidots 2006. gada jÅ«nijā ar mērÄ·i – nodroÅ¡ināt reÄ£iona attÄ«stÄ«bas plānoÅ¡anu, koordināciju, paÅ¡valdÄ«bu un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbÄ«bu. To veido 8 paÅ¡valdÄ«bas  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, KuldÄ«gas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads. Vairāk par Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£ionu, tā funkcijām un Ä«stenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv

Papildu informācijai:

Agnese Berģe,
Kurzemes plānošanas reģiona
Remigrācijas koordinatore
e-pasts: koordinatore@kurzemesregions.lv

SIA ASPIRED aicina komandā

SIA “Aspired” – mÅ«sdienÄ«gs uzņēmums, kas specializējies interaktÄ«vo eksponātu, mazsērijas detaļu un sensoru tehnoloÄ£iju ražoÅ¡anā – aicina darbā mārketinga speciālistu un pārdoÅ¡anas speciālistu.

Mārketinga speciālists

Galvenie darba pienākumi:
 • uzturēt un attÄ«stÄ«t uzņēmuma zÄ«molu;
 • koordinēt uzņēmuma mārketinga plāna izstrādi un Ä«stenoÅ¡anu;
 • plānot, izstrādāt un Ä«stenot reklāmas un informatÄ«vās kampaņas;
 • nodroÅ¡ināt interneta vietnes un sociālo tÄ«klu satura plānoÅ¡anu, izstrādi un aktualizēšanu;
 • plānot un kontrolēt mārketinga budžetu;
 • organizēt mārketinga pasākumus un veidot sadarbÄ«bu ar citiem uzņēmumiem vai pakalpojuma sniedzējiem uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu popularizēšanai.
Mēs sagaidām no kandidātiem:
 • izglÄ«tÄ«ba un pieredze sabiedrisko attiecÄ«bu specialitātē vai komunikāciju zinātnē;
 • mārketinga instrumentu pārzināšanu, labas zināšanas par aktuālajām mārketinga un sociālo tÄ«klu tendencēm;
 • prasmi patstāvÄ«gi pieņemt lēmumus;
 • spēju strādāt dinamiskos darba apstākļos, augstas organizatoriskās spējas, atbildÄ«bas sajÅ«tu un iniciatÄ«vu;
 • teicamas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • Pieredze e-komercijā tiks vērtēta kā priekÅ¡rocÄ«ba
Piedāvājam:
 • Iespēju strādāt mÅ«sdienÄ«gā, dinamiskā darba vidē un veidot mārketingu globāliem produktiem;
 • sociālās garantijas;
 • bruto atalgojumu sākot no 1500 EUR/mēnesÄ«;
 • darba lÄ«gumu uz nenoteiktu laiku.
CV un pieteikuma vēstuli gaidīsim līdz 2022. gada 17. novembrim e-pastā: toppersonals@gmail.com.

Pārdošanas speciālists

Galvenie darba pienākumi:
 • PatstāvÄ«gu darbu ar darÄ«juma attiecÄ«bu uzturēšanu ar esoÅ¡ajiem klientiem, aktÄ«vu jaunu klientu piesaisti, pārdodot uzņēmuma piedāvātos pakalpojumus un tehnoloÄ£ijas B2B klientiem Latvijā un ārvalstÄ«s;
 • Prasmi patstāvÄ«gi pieņemt lēmumus;
 • Profesionālu piedāvājumu sagatavoÅ¡anu, nosacÄ«jumu un lÄ«gumu saskaņoÅ¡anu;
 • PārdoÅ¡anas procesa plānoÅ¡anu un organizēšanu;
 • Klientu datu bāzes pastāvÄ«gu uzturēšanu;
 • IkmēneÅ¡a atskaiÅ¡u sagatavoÅ¡anu;
 • Spēju strādāt dinamiskos darba apstākļos, augstas organizatoriskās spējas, atbildÄ«bas sajÅ«tu un iniciatÄ«vu.
Mēs sagaidām:
 • Vismaz 3 gadu pieredze B2B pārdoÅ¡anā;
 • PrasmÄ«gu produkta virzÄ«Å¡anu tirgÅ«;
 • PārdoÅ¡anas un pārliecināšanas prasmes;
 • Prasme patstāvÄ«gi organizēt savu darbu;
 • Teicamas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • Spēju strādāt dinamiskos darba apstākļos, augstas organizatoriskās spējas, atbildÄ«bas sajÅ«tu un iniciatÄ«vu;
 • Teicamas latvieÅ¡u un angļu valodas zināšanas gan mutvārdos, gan rakstÄ«bā;
Piedāvājam:
 • Iespēju strādāt mÅ«sdienÄ«gā, dinamiskā darba vidē, piedāvājot klientiem mÅ«sdienÄ«gas tehnoloÄ£ijas un pakalpojumus;
 • Sociālās garantijas;
 • Bruto atalgojumu sākot no 1500 EUR/mēnesÄ«;
 • Darba lÄ«gumu uz nenoteiktu laiku.
CV un pieteikuma vēstuli gaidÄ«sim lÄ«dz 2022. gada 17. novembrim e-pastā: toppersonals@gmail.com

Ventspilī aktuālās vakances (31.10.2022.)

Saskaņā ar NodarbinātÄ«bas valsts aÄ£entÅ«ras (NVA) sniegto informāciju 2022. gada 31. oktobrÄ« NVA vakanču datu bāzē bija reÄ£istrētas 234 aktuālas vakances 79 profesijās Ventspils filiālē.

Vakances valsts un pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās:

1.Ventspils domes administrācija aicina darbā grāmatvedi (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 9. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

2.Komunālā pārvalde aicina darbā enerģētiÄ·i (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 7. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

3.Valsts robežsardze aicina darbā:

3.1.Vecākos inspektorus (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 8. novembrÄ«);

3.2.Valsts robežsardzes inspektorus (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 8. novembrÄ«);

3.3.Galveno inspektoru (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 8. novembrÄ«);

3.4.SaimniecÄ«bas pārzini (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 8. novembrÄ«);

3.5.Kutera elektromehāniÄ·us (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 8. novembrÄ«);

3.6.KuÄ£a elektromehāniÄ·i (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 8. novembrÄ«);

3.7.KuÄ£a stÅ«rmani (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 8. novembrÄ«);

3.8.PamatdarbÄ«bas struktÅ«rvienÄ«bas vadÄ«tāju (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 8. novembrÄ«).

Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

4.”SIA “Ziemeļkurzemes reÄ£ionālā slimnÄ«ca” aicina darbā fizikālās un rehabilitācijas medicÄ«nas ārstu un fizioterapeiti (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakancēm: https://ziemelkurzemesslimnica.lv/vakances/;

Izglītības iestādēs:

1.Ventspils pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde “Margrietiņa” aicina darbā logopēdu un mÅ«zikas skolotāju. Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

2. Ventspils pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde “Pasaka” aicina darbā medmāsu. Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

3. Ventspils 2. vidusskola aicina darbā matemātikas skolotāju un datorikas skolotāju. Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

4. Ventspils 4. vidusskolaaicina darbā mÅ«zikas skolotāju un kora diriÄ£entu. Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

5. Ventspils 6. vidusskola aicina darbā speciālo pedagogu un karjeras konsultantu. Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

6. Ventspils Pārventas pamatskola aicina darbā sākumskolas skolotāju. Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

7. Ventspils 1. pamatskola aicina darbā mÅ«zikas skolotāju. Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

8. Ventspils 2. pamatskola aicina darbā angļu valodas skolotāju, sākumskolas skolotāju un speciālās izglÄ«tÄ«bas pedagogu. Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

9. Ventspils 3. pamatskola aicina darbā:

9.1. izglītības psihologu;

9.2.ģeogrāfijas skolotāju;

9.3.dizaina un tehnoloģiju skolotāju;

9.4.latviešu valodas skolotāju;

9.5.latviešu valodas skolotāja palīgu.

Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

10. Ventspils Sporta skola “Spars” aicina darbā:

10.1.pirmsskolas iestāžu un skolu māsu;

10.2.peldēšanas treneri;

10.3.svarcelšanas treneri.

Plašāka informācija par vakancēm: http://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/;

Ventspilī strādājošajos apstrādes rūpniecības uzņēmumos šonedēļ nepieciešami:

1. SIA “Diana Sveces” aicina darbā sveču ražoÅ¡anas operatoru un ražoÅ¡anas brigadieri (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 27. oktobrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

2. SIA “HansaMatrix Ventspils” aicina darbā:

2.1. procesu operatoru (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 8. novembrÄ«),

2.2. mantzini (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 17. novembrÄ«);

2.3. elektronikas montētāju (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 4. novembrÄ«),

2.4. elektronisko komponentu inženieri (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 17. novembrÄ«).

Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv, cv.lv;

3. SIA “Ultraplast EU” aicina darbā kravas automobiļa vadÄ«tāju (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakancēm: cvvp.nva.gov.lv;

4. SIA “Ventspils metināšanas rÅ«pnÄ«ca” aicina darbā lokmetinātāju metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertas gāzes vidē (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakancēm: cvvp.nva.gov.lv;

5. AS “Ventspils zivju konservu kombināts” aicina darbā noliktavas darbiniekus un apkopējus (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 6. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

Vakances citu nozaru uzņēmumos:

1.VAS “Latvijas dzelzceļš” aicina darbā stacijas dežurantu (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 5. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

AAS “Balta” aicina darbā apdroÅ¡ināšanas (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 9. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cv.lv;

3.SIA “BITE” aicina darbā bites salona konsultantu (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 11. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cv.lv;

4.SIA “AD Baltic” aicina darbā klientu apkalpoÅ¡anas speciālists (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

5.SIA “RollWell” aicina darbā pastniekus (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

6.SIA “Ferato” aicina darbā bÅ«vstrādniekus (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 1. aprÄ«lÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

7.SIA “Bāliņi IMTK” aicina darbā kondoru (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 4. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

8.IK “MS-VR” aicina darbā taksometra vadÄ«tājus (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 16. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

9.SIA “RNA Technology” aicina darbā reklāmas un tirgvedÄ«bas projektu plānotājs (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 31. decembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

10.SIA “PilsbÅ«ve” aicina darbā:

10.1. kravas automobiļa vadÄ«tāju (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«);

10.2. projekta vadÄ«tāja asistentu (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«);

10.3. ekskavatora vadÄ«tāju (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«);

10.4 bÅ«vstrādniekus (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«);

10.5. bÅ«vdarbu vadÄ«tāju (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«).

Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

11. SIA “VK Terminal Services” aicina darbā Ä·Ä«mijas laborantu (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

12. AS “BMGS” aicina darbā betonētāju (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. oktobrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: cvvp.nva.gov.lv;

Tai skaitā vakances iedzīvotājiem no Ukrainas:

1.SIA “VK Terminal Services” aicina darbā ķīmijas laborantu (pieteikšanās beigu termiņš 30. novembrī). Plašāka informācija par vakanci: tālrunis: 63660534, e-pasts: personals@vktranzits.lv, cvvp.nva.gov.lv;

2. SIA “Ultraplast EU” aicina darbā kravas automobiļa vadÄ«tāju (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 30. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakancēm: 25723188, cvvp.nva.gov.lv;

3. SIA “RIMI LATVIA” aicina darbā maiznieku (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 10. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: personals@rimibaltic.com, 80007464, cvvp.nva.gov.lv;

4. AS “Ventspils zivju konservu kombināts” aicina darbā noliktavas darbiniekus un apkopējus (pieteikÅ¡anās beigu termiņš 6. novembrÄ«). Plašāka informācija par vakanci: e-pasts: vzkk@kaija.lv, tālrunis: 25448265, 63661884 vai cvvp.nva.gov.lv.

Atbalsts

  Reģistrēties