• Mans Profils
lv

Projekta noslēguma konference 13.10.2021

Eiropas nākamās paaudzes mikro pilsētas Ventspils un Valmiera dalīsies pieredzē, gūtajās atziņās un secinājumos par ieviestajām inovācijām pilsētu attīstībā

Šā gada 13. oktobrī tiešsaistē notiks Latvijā un Baltijā unikāla projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” noslēguma konference, kurā aicināti piedalīties pašvaldību pārstāvji, izglītības jomas eksperti, darba devēju un biznesa attīstības organizāciju pārstāvji, kā arī ministriju un valsts aģentūru speciālisti. Divas Eiropas nākamās paaudzes pilsētas Ventspils un Valmiera dalīsies pieredzē, gūtajās atziņās un secinājumos par ieviestajām inovācijām pilsētu attīstībā.

Projekts tiek ieviests no 2018. gada 1. novembra un noslēgsies 2021. gada 31. oktobrī. Gan šī Projekta, gan pašas Pilsētu inovatīvās darbības iniciatīvas mērķis ir atbalstīt pilsētu inovatīvas idejas, eksperimentus un pilotprojektus. Ventspils un Valmieras kopējā Projektā tikuši īstenoti virkne inovatīvu risinājumu ar mērķi vietējā ekonomikā radīt jaunas darba vietas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas šodienas un nākotnes darba tirgū.

Pasākumā tiks prezentēts un diskutēts par inovācijām mÅ«sdienu izglÄ«tÄ«bā, tai skaitā izglÄ«tÄ«bas tehnoloÄ£ijām un paaudžu marketingu,  talantu piesaisti un izaugsmi un karjeras atbalsta aktivitāšu nozÄ«mi pilsētās.  Tiks atklātas dažādas inovatÄ«vas pieejas jaunu darba vietu radÄ«Å¡anai un investÄ«ciju piesaistei, tai skaitā koprades attÄ«stÄ«bai un inovāciju atbalsta ekosistēmas radÄ«Å¡anai pilsētās. BÅ«s iespēja uzzināt arÄ« par citiem iniciatÄ«vas “Pilsētu inovatÄ«vo darbÄ«bu programmas” ietvaros Ä«stenotajiem projektiem Eiropā.

Eiropas Komisijas iniciatīvas “Pilsētu inovatīvo darbību programmas” (angļu: Urban Innovative Actions) projektu “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” ieviesa desmit partneri: Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome, Valmieras novada pašvaldība, Valmieras Attīstības aģentūra, Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, Valmieras Tehnikums, Ventspils Tehnikums, Ventspils Augstskola, Vidzemes augstskola, SIA Aspired un SIA IntelliTech.

Ikviens ir aicināts pievienoties pasākumam. Reģistrācija: https://www.mitto.me/nextgen2021 , aktualitātēm aicinām sekot līdz Facebook pasākuma lapā: https://fb.me/e/18lV8P8F4 .

Vairāk par projektu – https://www.ventspils.lv/lat/investicijas_un_projekti/nextgen_microcities/ .

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros. Šī ziņa atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.

Papildus informācijai:
Projekta vadītāja Laura Čodere
Tālr.29905509
laura.codere@ventspils.lv

No 1. septembra sākas pieteikšanās LIAA biznesa inkubatoru pirmsinkubācijas programmā

No 1.-30. septembrim norisināsies jauno dalībnieku uzņemšana LIAA biznesa inkubatoru pirmsinkubācijas programmā. Šoruden LIAA Ventspils biznesa inkubatorā tiks uzņemti pirmie 18 pieteikuma iesniedzēji, kuri turpmāko 6 mēnešu garumā apgūs uzņēmējdarbības vadības pamatus un attīstīs savas biznesa idejas.

Pirmsinkubācijas (PINK) programma ir sešus mēnešus ilga bezmaksas apmācību programma, kas piemērota biznesa ideju autoriem un jaundibinātiem komersantiem.

Programmas atbalsts iekļauj PINK skolu jeb nodarbību ciklu biznesa modeļa izveidei kopā ar biznesa inkubatora komandu, individuālas konsultācijas, Biznesa skolas apmācības (trīs pilnas dienas biznesa pamatu apguvei pieredzējušu uzņēmēju vadībā), koprades telpu izmantošanu un biroja aprīkojumu, uzņēmējdarbības vides iepazīšana caur uzņēmēju pieredzes stāstiem, kā arī dalību Latvijas lielākajā jauno uzņēmēju kopienā.

Jaunu dalībnieku uzņemšana LIAA Ventspils biznesa inkubatora pirmsinkubācijas programmā sāksies 1. septembrī un turpināsies līdz būs saņemti 18 pieteikumi. Tā kā vietu skaits ir ierobežots un dalībnieki PINK programmā tiks uzņemti rindas kārtībā, visi interesenti tiek aicināti savlaicīgi sagatavot savus pieteikumus un tos iesniegt jau pirmajās uzņemšanas dienās.

Pieteikuma veidlapas ir pieejamas LIAA mājas lapā. Kā papildus palÄ«gs tiek piedāvāta arÄ« video instrukcija par to, kā to korekti aizpildÄ«t un iesniegt. 

Visi interesenti aicināti pieteikties arī uz individuālām konsultācijām, rakstot uz e-pasta adresi ventspils@liaa.gov.lv vai zvanot 62400906.

LIAA Biznesa inkubatoru mērÄ·is ir atbalstÄ«t jaunu, dzÄ«votspējÄ«gu un konkurētspējÄ«gu uzņēmumu izveidi un attÄ«stÄ«bu. LIAA Biznesa inkubatorus finansē Latvijas Republika un Eiropas SavienÄ«ba Eiropas ReÄ£ionālā attÄ«stÄ«bas fonda projektā “ReÄ£ionālie biznesa inkubatori un RadoÅ¡o industriju inkubators”.

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://inkubatori.magneticlatvia.lv
Par pirmsinkubācijas programmu: https://youtu.be/sfsxK-CVCJQ

Papildu informācija:
Dace Nikmane
LIAA Ventspils biznesa inkubatora
vecākā projektu vadītāja
Saules iela 19, Ventspils
ventspils@liaa.gov.lv
Tālrunis: +371 29874908
Inkubatori.magneticlatvia.lv
facebook.com/LIAAVentspils

Atbalsts

    Reģistrēties