• Mans Profils
lv

Latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem

Nodibinājums ”Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” nodrošina Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta „Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” īstenošanu.

Programmas mērķis ir veidot izglītības procesā iesaistītajiem izglītojamajiem latviešu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņai vienkāršās sadzīves situācijās un savu tiešo darba pienākumu veikšanai, kā arī, lai veicinātu Ukrainas civiliedzīvotāju integrāciju Latvijā.

Programma nodrošina iespēju pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, t.sk. arī nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ar iegūtu vidējo izglītību, apgūt latviešu valodu A1, A2, B1, B2, C1 un C2 līmenī 120 akadēmisko stundu apjomā.

Kursu noslēgumā dalībniekiem būs iespēja kārtot valsts valodas prasmju pārbaudījumu. Latviešu valodas kursi tiek finansēti no Sabiedrības integrācijas fonda un apmācāmajiem tie ir bezmaksas.

Papildu informācija par latviešu valodas kursu norisi un pieteikšanās kārtību: +371 25484825 vai rakstot uz e-pastu: livin@ventspils.lv.

Pieteikšanās apmācībām: https://shorturl.at/oFvOE

2022. gadā Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” īstenoja latviešu valodas mācību nodrošināšanu pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” ietvaros. Tika izveidotas 6 apmācību grupas, un mācības sekmīgi pabeidza 59 Ukrainas civiliedzīvotāji.

Pasākumu finansiāli atbalsts Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Kurzemē gada pirmajos mēnešos atgriezušies 54 cilvēki

Šī gada pirmajā ceturksnī Kurzemes reģionā kopumā atgriezušies 54 cilvēki, savukārt par plāniem atgriezties informējis vēl 61 cilvēks. Kopumā laikā no 2024. gada janvāra līdz martam Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore, sagatavojot individualizētus piedāvājumus, sniegusi atbalstu 210 cilvēkiem.

“Ik dienas sazinoties ar cilvēkiem, kuri plāno atgriezties Latvijā, secinu, ka atgriešanās tiek plānota arvien pārdomātāk. Atgriešanās process nav vienkāršs, jo jānokārto dažādas formalitātes, kas saistītas ar dokumentācijas kārtošanu, jāorganizē mantu pārvešana, jāsakārto bērnu izglītības, mājokļa un darba jautājumi. Nereti, uzklausot  remigrantus, sākam risināt arī citas būtiskas, iepriekš neparedzētas situācijas un jautājumus, kas radušies saistībā ar pārcelšanos, jo katrs gadījums ir arī savā ziņā atšķirīgs. Tomēr mūs visus vieno kas ļoti būtisks – mīlestība pret dzimto Latviju un Kurzemi, vēlme justies kā mājās, runāt savā dzimtajā valodā un būt savā dzimtajā vidē. Tas joprojām ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki atgriežas,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona reģionālā remigrācijas koordinatore Agnese Berģe.

Kopumā sešu gadu laikā – no remigrācijas koordinatora pilotprojekta sākšanas 2018.gada martā līdz šī gada pirmajam ceturksnim – Kurzemē atgriezušies 1314 cilvēki, individualizēti piedāvājumi sagatavoti 3845 cilvēkiem, savukārt par saviem plāniem atgriezties informējuši 1007 cilvēki. Visvairāk uz dzīvi Kurzemē cilvēki atgriezušies Liepājas, Ventspils valstspilsētās un Tukuma, Saldus, Talsu pašvaldībās.

“Jau sešus gadus mēs piedāvājam individualizētu atbalstu cilvēkiem, kuri plāno atgriezties dzimtenē vai jau ir šo soli spēruši. Priecājos par katru no vairāk nekā pusotru tūkstoti cilvēkiem, kuri atgriezušies Kurzemē, nesot sev līdzi bagātīgu pieredzi, enerģiju un zināšanas. Bieži vien viņi ierodas kopā ar ģimenēm ar bērniem, kuri var baudīt iespēju dzīvot un augt Latvijā. Kopā mums visiem ir iespēja veidot un attīstīt mūsu Kurzemi par vēl labāku dzīves vietu ikvienam!” piebilst A.Berģe.

Par remigrācijas koordinatoru darbu:

Ja Jums ir jautājumi un nepieciešams atbalsts, lai atgrieztos dzimtenē, aicinām sazināties ar remigrācijas koordinatoru, kurš pēc vajadzību apzināšanas, sadarbojoties ar pašvaldībām vai citām valsts iestādēm, izstrādā individuālu piedāvājumu. Remigrācijas koordinators var sniegt atbalstu par: pakalpojumiem ģimenēm, mājokļa jautājumiem, darba un uzņēmējdarbības iespējām, sociālo un sadzīves jautājumu risināšanu. Ar koordinatora sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties: www.paps.lv. Savukārt vairāk par remigrāciju Kurzemē iespējams uzzināt: www.kurzemesregions.lv/remigracija

Par Kurzemes plānošanas reģionu:

Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£ions ir viens no pieciem plānoÅ¡anas reÄ£ioniem, kas izveidots 2006. gada jÅ«nijā ar mērÄ·i – nodroÅ¡ināt reÄ£iona attÄ«stÄ«bas plānoÅ¡anu, koordināciju, paÅ¡valdÄ«bu un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbÄ«bu. To veido 8 paÅ¡valdÄ«bas  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, KuldÄ«gas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads. Vairāk par Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£ionu, tā funkcijām un Ä«stenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv

Papildu informācijai:

Agnese Berģe
Kurzemes plānošanas reģiona
Remigrācijas koordinatore
e-pasts: koordinators@kurzemesregions.lv

Ventspils jauno iedzīvotāju tikšanās pasākums

Trešdien, 17. aprīlī, plkst.17.30-19:00 Gāliņciema bibliotēkā (Kuldīgas ielā 138) norisināsies pēc kārtas jau septītais pasākums – Ventspils jauno iedzīvotāju tikšanās.

Livin Ventspils un Ventspils bibliotēka aicina jaunos pilsētas iedzÄ«votājus piedalÄ«ties izglÄ«tojošā un aizraujošā pasākumā “Dialektu dārgumi VentspilÄ« un apkaimē”. Pasākums veidots ar mērÄ·i iepazÄ«stināt jaunos ventspilniekus ar Latvijas bagātÄ«go dialektu un izlokšņu kultÅ«ru, Ä«paÅ¡u uzmanÄ«bu veltot tieÅ¡i Ventspils un tās apkārtnes valodas Ä«patnÄ«bām.

Pasākumā bÅ«s arÄ« praktiskas un jautras aktivitātes, piemēram, “Ventiņ domino” spēle, kā arÄ« iespēja klausÄ«ties un runāt Ventiņmēlē.

Pasākuma programmā ir iekļauta arī interesanta informācija un diskusijas par dialektu rašanās vēsturi un to lomu mūsdienu sabiedrībā.

Pasākums ir bezmaksas, taču sakarā ar ierobežoto vietu skaitu aicinām interesentus pieteikties, aizpildot pietiekšanās anketu: https://shorturl.at/cV034

Uz tikšanos pasākumā, lai svinētu atkal satikšanos, iegūtu jaunus draugus un lieliski pavadītu laiku kopā!

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties, zvanot pa tālr.: 25484825 vai rakstot: livin@ventspils.lv.

Ventspilī notiks seminārs par mākslīgā intelekta pielietojumu darbā

Nodibinājums ”Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” sadarbībā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldību 4. aprīlī no plkst. 10:00-16:00 Akmeņu ielā 5, Ventspilī, organizē semināru ”Mākslīgā intelekta ChatGPT un citu digitālo rīku pielietošana ikdienas darbu veikšanai”.

Šī ir unikāla iespēja Ventspils iedzīvotājiem, kuri vēlas paplašināt savu redzesloku un pielāgoties jaunākajām tehnoloģijām. Semināra mērķis ir sniegt apmeklētājiem zināšanas un praktiskas iemaņas mākslīgā intelekta izmantošanā ikdienas un profesionālajā darbībā, pievēršot īpašu uzmanību ChatGPT tehnoloģijai.

Semināru vadÄ«s Ēvalds Urtāns – mākslÄ«gā intelekta pētnieks un tehnoloÄ£iju uzņēmuma “Asya.ai” vadÄ«tājs, kurÅ¡ ir atzÄ«ts par vienu no nozares vadoÅ¡ajiem ekspertiem. Viņa zināšanas un praktiskie padomi noderēs, lai saprastu, kā mākslÄ«gais intelekts var kļūt par nenovērtējamu rÄ«ku efektivitātes paaugstināšanā un jaunu iespēju atklāšanā gan ikdienā, gan profesionālajā darbÄ«bā.

Semināra dalībniekiem būs iespēja ne tikai gūt jaunas zināšanas, bet arī uzdot jautājumus, apmainīties ar pieredzi un veidot jaunas profesionālās saites. Seminārs būs vērtīgs resurss ikvienam, kurš vēlas efektīvi integrēt mākslīgā intelekta tehnoloģijas savā darbības sfērā, kā arī tiem, kuri meklē iedvesmu inovācijām un tehnoloģiju izpratnes paplašināšanai.

Lai apmeklētu pasākumu, jāveic iepriekšēja pieteikÅ¡anās Å¡eit! Vietu skaits ir ierobežots.

Semināra programma:

10:00-10:20   IeraÅ¡anās, reÄ£istrācija, kafija/uzkodas

10:20-11:10   MākslÄ«gā intelekta vēsture, tendences un ietekme uz nākotnes darba tirgu

11:10-12:30   MākslÄ«gā intelekta un ChatGPT pielietoÅ¡ana ikdienas darbu veikÅ¡anai

12:30-13:30   Pusdienu pārtraukums (nodroÅ¡inātas siltas pusdienas)

13:30-15:30   DarbnÄ«ca. MākslÄ«gā intelekta pielietoÅ¡ana satura veidoÅ¡anā (teksts, audio, video un attēli)

15:30-16:00   Noslēguma kafijas pauze un tÄ«kloÅ¡anās

Pēc semināra apmeklējuma dalībniekiem tiks izsniegts apliecinājums.

Seminārs tiek organizēts projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”.

Strādājam kopā konkurētspējÄ«gai Eiropai!

VATP ir profesionāla un dinamiska biznesa atbalsta organizācija, kas sniedz ieguldījumu Ventspils valstspilsētas un Kurzemes reģiona ekonomikā, veicinot progresīvo nozaru attīstību un jaunu, labi apmaksātu darba vietu rašanos. Tāpat, VATP ir Latvijas un Baltijas jūras reģiona inovāciju ekosistēmas aktīvs dalībnieks. VATP strādā pie visu priekšnosacījumu radīšanas, lai progresīvo nozaru uzņēmumi varētu strauji attīstīties.

Digitālās transformācijas progress un iespējas uzņēmumiem

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Kurzemes reģiona nodaļa un Ventspils valstpilsētas pašvaldība sadarbībā ar Tet, Latvijas Digitālo Akseleratoru un Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri organizē Biznesa klubu “Digitālās transformācijas progress un iespējas uzņēmumiem”,kas norisināsies 14. februārī plkst. 13:00, koncertzāles “Latvija” Green Room zālē, Ventspilī.

Pilna pasākuma programma un reģistrācija pasākumam pieejama šeit. https://ej.uz/LTRK-Biznesa-klubs-Ventspils-2024

Pasākuma mērķis ir veicināt Kurzemes reģiona uzņēmēju darbību un attīstību, piedāvājot pasākuma dalībniekiem iespēju caur ekspertu redzējumu un uzņēmēju pieredzi iedziļināties digitālās transformācijas jautājumos un izprast tās nozīmību. Biznesa kluba saturs piedāvās plašu informāciju un sniegs iespēju iedziļināties tēmās par digitālo transformāciju un tās attīstības progresu, digitālās pārveides pastāvošām iespējām, kā arī efektīvu risinājumu pieejamību un sasniedzamību Kurzemē.

Ar zināšanām un viedokli dalÄ«sies Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis, biedrÄ«bas “Latvijas Informācijas tehnoloÄ£ijas klasteris” izpilddirektore Aiga Irmeja, nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloÄ£iju parks” digitālās inovācijas centra vadÄ«tājs Gvido GrÄ«nbergs, biedrÄ«bas “Latvijas Digitālais akselerators” direktors Māris Krastiņš un “Tet” SIA tehnoloÄ£iju direktors Dmitrijs Ņikitins.

Digitālās transformācijas pieredzes stāstos dalīsies uzņēmuma “FanApps” valdes loceklis Anrijs Brencāns un citi, kas jau praksē ir pārbaudījuši digitalizācijas priekšrocības.

Pasākuma otrajā daļā norisināsies diskusija par perspektīvām un progresu uzņēmumu digitālā transformācijā. Diskusijas centrā būs esošās digitalizācijas iespējas, to attīstība un ietekme uz uzņēmējdarbību.

Pasākums organizēts sadarbībā ar Tet, Latvijas Digitālo Akseleratoru un Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri.

LÄ«dzfinansēts no Eiropas SavienÄ«bas projekta “Latvijas Digitālais akselerators” DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas SavienÄ«bas AtjaunoÅ¡anas un noturÄ«bas mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 un projekta “Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia EDIC (EDIHLV)” Nr. 101083983 — EDIHLV; Nr. 2.2.1.1.i.0/23/I/CFLA/001”

Eiropas Savienība neatbild par materiāla saturu.

Paplašināsies LIAA sniegto pakalpojumu klāsts reģionos

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) šobrīd piedāvā vairāk nekā 65 dažādus pakalpojumus uzņēmējiem, tostarp grantu atbalstu dažādu iniciatīvu īstenošanai, kuras vērstas uz eksporta attīstību vai inovāciju ieviešanu. Līdz šim reģionos bija pieejams ierobežots pakalpojumu klāsts, bet līdz ar LIAA reorganizāciju 20 reģionālajās pārstāvniecībās, kuras līdz šim bija pazīstamas kā biznesa inkubatori, uzņēmēji varēs saņemt atbalstu daudz plašākā tvērumā.

“No šī gada esam mainījuši savu stratēģiju, paplašinot LIAA reģionālo pārstāvniecību sniegto pakalpojumu klāstu. Ja līdz šim reģionos bija iespējams saņemt tikai biznesa inkubācijas un kopstrādes pakalpojumus, tad šobrīd mēs reģionos esam gatavi piedāvāt arī citus LIAA sniegtos pakalpojumus,” tā LIAA direktora pienākumu izpildītāja Iveta Strupkāja.

LIAA reģionālās pārstāvniecības tiek veidotas uz bijušo biznesa inkubatoru un atbalsta vienību bāzes, saglabājot plašo reģionālo tīklu. LIAA pārstāvniecības atrodas tādās Latvijas vietās kā Ventspils, Kuldīga, Liepāja, Saldus, Talsi, Tukums, Jūrmala, Jelgava, Bauska, Ogre, Sigulda, Cēsis, Valmiera, Smiltene, Alūksne, Gulbene, Madona, Jēkabpils, Rēzekne un Daugavpils. Savukārt Rīgā darbu turpinās Radošo industriju pārstāvniecība un Tehnoloģiju pārstāvniecība.

“Reģioniem ir nozīmīga loma Latvijas ekonomikas attīstībā, tādēļ vēlamies būt tuvāk saviem klientiem. Šobrīd esam atraduši modeli kā bez papildu štata vietu izveides nodrošināt atbalstu plašākam klientu lokam. Inkubācijas un pirmsinkubācijas programmas ir uzrādījušas labus rezultātus un esam pārliecināti, ka ar reģionālo pārstāvniecību izveidi spēsim palielināt pieprasījumu arī pēc citiem LIAA sniegtajiem pakalpojumiem,” uzsver I.Strupkāja.

Jaunā perioda inkubācijas un pirmsinkubācijas programmu plānots izsludināt martā, bet jau Å¡obrÄ«d uzņēmējiem ir pieejams atbalsts eksporta veicināšanai, dalÄ«bai izstādēs un  tirdzniecÄ«bas misijās, digitalizācijai, dažādu liela mēroga pasākumu organizēšanai un citām aktivitātēm.

Inkubācijas programmas rezultatīvie rādītāji:

Projekta “ReÄ£ionālie biznesa inkubatori un radoÅ¡o industriju inkubators” ietvaros no 2016.-2023.gadam atbalstu grantu veidā saņēmuÅ¡i kopā 685 komersanti. AtbalstÄ«ti 1044 jaunizveidoti komersanti, nodarbinātÄ«bas pieaugums atbalstÄ«tajos uzņēmumos pieaudzis par 2568 darbiniekiem. Kopumā tika atbalstÄ«ti 92 komersanti radoÅ¡o industriju jomā, kā arÄ« 3173 fiziskas personas un komersanti saņēmuÅ¡i nefinansiālu atbalstu pirmsinkubācijas atbalsta veidā. Projektā izlietotais finansējums  ir 35,2 milj. eiro, savukārt atbalstÄ«to komersantu nodokļu maksājumi Valsts kasē sastāda 47,1 milj. eiro, bet komersantu piesaistÄ«tais finansējums savu uzņēmumu attÄ«stÄ«bai – 49,5 milj. eiro.

LIAA reģionālo pārstāvniecību darbība tiek nodrošināt ar ERAF līdzfinansējumu.

Informāciju sagatavoja
LIAA Komunikācijas un informācijas departaments
E-pasts: prese@liaa.gov.lv

Kurzemes reģionā 2023.gadā atgriezies 281 cilvēks

2023.gadā Kurzemes reģionā pēc dzīves ārvalstīs atgriezies 281 cilvēks un vēlmi atgriezties pauduši vēl 220 cilvēki. Kopumā Kurzemes reģionā no 2018. gada marta līdz 2023.gada decembrim atgriezušies 1255 cilvēki, kuri par savu dzīvesvietu visbiežāk izvēlējušies Liepājas un Ventspils valstspilsētas, Tukuma, Kuldīgas un citas Kurzemes pašvaldības. Savukārt par vēlmi atgriezties informējuši 938 cilvēki. Visvairāk cilvēku atgriežas no Lielbritānijas, Īrijas, Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas un citām valstīm.

“Atskatoties uz 2023.gadu, varu teikt, ka tas ir bijis gana ražens un produktÄ«vs. Cilvēkiem, kuri pauduÅ¡i vēlmi atgriezties, sagatavoti 920 individualizēti piedāvājumi, un audzis arÄ« dzimtenē atgriezuÅ¡os skaits. Kā viens no bÅ«tiskiem iemesliem, ko cilvēki min, lemjot par atgrieÅ¡anos, ir atalgojuma apmērs un tā attiecÄ«ba ar mājokļa un citām Ä£imenei bÅ«tiskām izmaksām, kas nu jau nereti ir samērā lÄ«dzÄ«gas esoÅ¡ajā mÄ«tnes zemē un Latvijā. Ä¢imenes ar bērniem, kuras atgriežas Latvijā,  vēl arvien akcentē to, ka vēlas, lai bērni uzaugtu Latvijā un neaizmirstu savas saknes. Priecē arÄ« tas, ka pērn audzis to cilvēku skaits, kuri vēlas atgriezties Latvijā – 2023.gadā vairāk nekā 200 ārvalstÄ«s dzÄ«vojoÅ¡u tautieÅ¡u pauduÅ¡i vēlmi atgriezties dzimtajā Kurzemē,” stāsta Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£iona reÄ£ionālā remigrācijas koordinatore Agnese BerÄ£e.

Kopumā no 2018. gada marta lÄ«dz 2023.gada decembrim ar Kurzemes reÄ£iona remigrācijas koordinatori sazinājuÅ¡ies 3113 cilvēki,  un sagatavoti individuāli piedāvājumi 3608 cilvēkiem, savukārt potenciālu vēlmi atgriezties izteikuÅ¡i 938 cilvēki.

“2023.gadā papildu aktÄ«vai komunikācijai ar remigrantiem un individuālu piedāvājumu sagatavoÅ¡anai tikos ar diasporas pārstāvjiem un latvieÅ¡iem Dublinā, 12. LatvieÅ¡u kultÅ«ras svētkos Īrijā, Latvijas vēstniecÄ«bas Apvienotajā Karalistē Londonā organizētajā 11. ikgadējās diasporas organizāciju un skolu pārstāvju tikÅ¡anās reizē un Vācijā, Frankfurtes LatvieÅ¡u biedrÄ«bas rÄ«kotajā pasākumā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienai. Neatkārtojama pieredze bija arÄ« bÅ«t klāt Vispārējo latvieÅ¡u Dziesmu un Deju svētku ietvaros Pasaules latvieÅ¡u saietu namā – ārvalstu latvieÅ¡u kolektÄ«vu koncertā Ķīpsalā. Tiekoties ar diasporu, secinu, ka arvien tiek uzturētas latviskās tradÄ«cijas, mÄ«lestÄ«ba pret dziesmu, deju, kopā sanākÅ¡anu un dzimteni – Latviju.  TikÅ¡anās laikā ar diasporas pārstāvjiem sniedzu individuālas konsultācijas un atbildēju uz jautājumiem par atgrieÅ¡anos, darba un dzÄ«vesvietas iespējām, kā arÄ« izglÄ«tÄ«bas sistēmu un tās pieejamÄ«bu. Å o vairāk nekā piecu gadu garumā, kopÅ¡ sniedzu remigrantiem atbalstu kā reÄ£ionālā remigrācijas koordinatore, redzu, cik bÅ«tiski ir veidot spēcÄ«gas saites ar latvieÅ¡u diasporām ārzemēs, tai skaitā arÄ«  regulāri tiekoties klātienē.  ArÄ« turpmāk aktÄ«vi centÄ«Å¡os apmeklēt un tikties ar  Latvijas diasporu ārzemēs, jo tieÅ¡i šādā veidā – klātesot, uzrunājot cilvēkus, pārrunājot aktuālo – var sniegt vēl mērķētāku atbalstu ikvienam, kurÅ¡ vēl tikai domā vai jau ir izlēmis par atgrieÅ¡anos dzimtenē,” saka A.BerÄ£e.

ReÄ£ionālā remigrācijas koordinatore A.BerÄ£e 2023. gadā arÄ« aktÄ«vi piedalÄ«jās dažādos darbam bÅ«tiskos pasākumos un semināros, piemēram,  Diasporas KonsultatÄ«vās Padomes LatvieÅ¡u valodas un izglÄ«tÄ«bas darba grupas sanāksmē, LatvieÅ¡u Valodas AÄ£entÅ«ras organizētajos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar remigrējuÅ¡iem bērniem un imigrantiem”, uzstājoties ar prezentāciju par remigrācijas aktualitātēm Latvijas reÄ£ionos, stāstot par remigrācijas koordinatora darbu kopumā, akcentējot latvieÅ¡u valodas apgÅ«Å¡anas nozÄ«mi bērnu veiksmÄ«gākai iekļauÅ¡anai Latvijas izglÄ«tÄ«bas sistēmā.

A.BerÄ£e arÄ« aktÄ«vi piedalÄ«jusies sadarbÄ«bas veicināšanā ar Kurzemes paÅ¡valdÄ«bām,  tai skaitā piedaloties Liepājas valstspilsētas paÅ¡valdÄ«bas organizētajā remigrantu Ä£imeņu tikÅ¡anās reizē “Nākamā pietura – Liepāja”. Lai aktualizētu remigrācijas jautājumu risināšanu paÅ¡valdÄ«bās un veicinātu savstarpējo sadarbÄ«bu, organizētas  arÄ« apmācÄ«bas un sanāksme paÅ¡valdÄ«bu speciālistiem remigrācijas koordinācijas jautājumos. ReÄ£ionālā remigrācijas koordinatore A.BerÄ£e arÄ« gan sniegusi informāciju, gan atsaukusies mediju aicinājumiem informēt par remigrācijas aktualitātēm Kurzemes reÄ£ionā, tādējādi veicinot sabiedrÄ«bas izpratni par remigrācijas aktualitāti un veiksmÄ«gāku remigrējuÅ¡o Ä£imeņu iekļauÅ¡anos Latvijā.

2024.gadā turpināsies aktīva komunikācija ar potenciālajiem remigrantiem un tiks sagatavoti individuāli piedāvājumi tiem, kas plāno vai jau ir pieņēmuši lēmumu atgriezties uz dzīvi Latvijā. Tāpat tiks arī īstenotas dažādas sabiedrību izglītojošas aktivitātes, piemēram, publikāciju sērija “Cilvēkstāsti”, kur iepazīt remigrantus, viņu pieredzi, lēmumu atgriezties dzimtenē un ceļu mājup.

Par remigrācijas koordinatoru darbu:

Ja Jums ir jautājumi un nepieciešams atbalsts, lai atgrieztos dzimtenē, aicinām sazināties ar remigrācijas koordinatoru, kurš pēc vajadzību apzināšanas, sadarbojoties ar pašvaldībām vai citām valsts iestādēm, izstrādā individuālu piedāvājumu. Remigrācijas koordinators var sniegt atbalstu par: pakalpojumiem ģimenēm, mājokļa jautājumiem, darba un uzņēmējdarbības iespējām, sociālo un sadzīves jautājumu risināšanu. Ar koordinatora sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties: www.paps.lv. Savukārt vairāk par remigrāciju Kurzemē iespējams uzzināt: www.kurzemesregions.lv/remigracija

Par Kurzemes plānošanas reģionu:

Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£ions ir viens no pieciem plānoÅ¡anas reÄ£ioniem, kas izveidots 2006. gada jÅ«nijā ar mērÄ·i – nodroÅ¡ināt reÄ£iona attÄ«stÄ«bas plānoÅ¡anu, koordināciju, paÅ¡valdÄ«bu un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbÄ«bu. To veido 8 paÅ¡valdÄ«bas  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, KuldÄ«gas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads. Vairāk par Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£ionu, tā funkcijām un Ä«stenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv

Papildu informācijai:

Agnese Berģe,

Kurzemes plānošanas reģiona

Remigrācijas koordinatore

e-pasts: koordinators@kurzemesregions.lv

Aicina uz semināru “Laika plānošanas prasme produktivitātei”

TreÅ¡dien, 20. decembrÄ«, no 10.00 lÄ«dz 11.45 norisināsies seminārs “Laika plānoÅ¡anas prasme produktivitātei. Darbalaika un mērÄ·u plānoÅ¡ana”, uz ko aicināti uzņēmēji un citi interesenti. Savās zināšanās ar pasākuma apmeklētājiem dalÄ«sies lektori Āris Birze un Maija Cēbere.

Seminārā varēs iegūt zināšanas, kas ļauj palielināt produktivitāti, ieteikumus, kā pareizi plānot dienu, nedēļu un veidot ilgtermiņa plānus, lai mazinātu stresu un nepieļautu izdegšanu.

Lektors Āris Birze sniegs praktiskus padomus par laika plānošanu. “Apjukums rodas no sadrumstalotas domāšanas, kas savukārt izriet no nepārredzamiem darba uzdevumiem. Ja veltam tikai 10 minūtes dienā, pārdomājot mērķus, sagrupējot visus darbus un tiem piešķirot prioritātes vērtību, mūsu galva kļūst skaidrāka un efektīvāka. Kā to praktiski panākt, mēs kopā paveiksim nodarbībā, lai uzdevumu plānošana laikā nav vairs šķērslis,” norāda Āris Birze.

Savukārt Maija Cēbere runās par sešiem faktoriem, kas veicina izdegšanu. “Izdegšana ir cilvēka nespēja tikt gala ar darba stresu, rutīnu un darba apjomu – tā šī problēma tiek postulēta populārzinātniski. Piedāvāju uz šo ‘viena cilvēka problēmu’ paskatīties plašāk, atpazīt apkārtējos faktorus un citu cilvēku lomu un ietekmi, kas izdegšanu veicina, bet spēj to arī novērst. Kā atrast rīkus, kas izdegšanas ietekmi var palēnināt, apstādināt un novērst pavisam? Kā atgūt kontroli par savu dzīvi?” savu uzstāšanos piesaka Maija Cēbere.

Pasākumu rīko “Europe Direct Ventspils” sadarbībā ar Ventspils bibliotēku un Ventspils Biznesa atbalsta centru.

Ventspils jauno iedzīvotāju saliedēšanās pasākums

18.12.2023 plkst.17:30 aicinām uz Ventspils jauno iedzÄ«votāju saliedēšanās pasākumu – kino apmeklējumu.

Stiprināsim Ventspils jauno iedzīvotāju kopienu, iekļaušanos pilsētvidē, ģimeņu sadraudzību un informācijas apmaiņu!

Ieskandināsim Ziemassvētkus kopā, noskatoties filmiņu kinoteātrī Kino Rio (Pils iela 28).

Ielūgumi tiks nosūtīti uz norādīto e-pastu dažas dienas pirms pasākuma.

☀ Multfilmas skatīšanās Kino Rio

☀ Popkorns un dzēriens

☀ Citas gardas uzkodas un dzērieni

☀ Fotostūrītis

☀ Pārsteiguma dāvanas

Lūdzu, aizpildiet pieteikšanās anketu: https://shorturl.at/adksY

Kontaktinformācija: T.: 25484825 (Ina), e-pasts: livin@ventspils.lv

STARPTAUTISKAIS ALTERNATĪVO DEGVIELU HAKATONS

VIETA
Ventspils, Latvia | Online

DALĪBAS MAKSA
Bezmaksas

VALODA
angļu

Hakatons ir unikāla iespēja studentiem, uzņēmējiem, ilgstpējības entuziastiem 48 stundu laikā radītu inovatīvas idejas, kā padarīt ostas videi draudzīgākās ar alternatīvām degvielām, kā arī gudrākas ar viediem mobilitātes risinājumiem.

No 8. lÄ«dz 10. decembrim VentspilÄ« notiks Alternative Fuels hakatons, kas pulcē Baltijas jÅ«ras reÄ£iona spožākos prātus, lai padarÄ«tu savas ostas vēl modernākas un zaļākas. Hakatons norisināsies gan Ventspils Augstkolā klātienē, kā arÄ« attālināti, lai ikviens varētu piedalÄ«ties sev ērtā formātā.

DalÄ«ba hakatonā ir bez maksas, pie tam jebkura komanda var pretendēt uz naudas balvām (fonda apmērs 1500 EUR).

Alternative Fuels hakatonā laikā tiks nodroÅ¡ināta iespēja strādāt pie risinājuma ar jomas pārstāvju palÄ«dzÄ«bu-mentoringu, lai spētu izveidot patiešām radoÅ¡us un noderÄ«gus risinājums. Hakatonam var pieteikties ikviens, kurÅ¡ gatavs doties pretÄ« izacinājumiem. ReÄ£istrējies dalÄ«bai jau tagad!

Pieteikties iespējams arī individuāli, jo pasākums pirmajā dienā, 8.decembrī, sāksies ar darbu pie komandu izveides un izaicinājumu izvēles, kā arī pirmo ideju ģenerēšanu.

Otrajā un trešajā dienā komandas varēs pilnveidot savas idejas ar mentoru ieteikumiem un palīdzību. Noslēdzošās dienas pēcpusdienā notiks ideju prezentēšana žūrijas loceklļiem, kuri vērtēs paveikto darbu.

Hakatona aktualitātem var sekot lÄ«dzi sociālo tÄ«klu platformās Facebook, Instagram un pasākuma mājaslapā.

Šī ir iespēja ikvienam veicināt ostu ilgtspējīgu attīstību, vienlaikus paplašinot savas zināšanas, prasmes un kontaktu loku, piesakies!

Hakatonu organizē nodibinājums “Ventspils Augsto TehnoloÄ£iju parks” sadarbÄ«bā ar “Basaful”, kā daļu no “Blue Supply Chains”, #C019, Interreg Baltijas jÅ«ras reÄ£iona programmas.

Atbalsts

    Reģistrēties